Dyskretyzacja czasu co to jest
Co to jest Dyskretyzacja czasu. Wyjaśnienie czasu trwania nieustalonego procesu filtracji na.

Czy przydatne?

Co to jest Czasu Dyskretyzacja

Definicja DYSKRETYZACJA CZASU: Dyskretyzacja czasu
Podział czasu trwania nieustalonego procesu filtracji na odcinki tymczasowe o skończonej długości. → Krok czasowy.[MR].

Słownik Daviesa Równanie:
Znaczenie Daviesa równanie Modyfikacja równania Debye'a-Huckela służąca do obliczania → współczynnika aktywności γ jonów pierwiastków śladowych w roztworach o sile jonowej I < 0,5 dyskretyzacja czasu.
Słownik Dyfuzja; Dyfuzja Molekularna:
Znaczenie molekularna Mechanizm wyrównywania się stężeń składników w mieszaninie gazów albo cieczy wskutek bezładnego ruchu cieplnego cząstek, spowodowany gradientem stężenia, temperatury, ciśnienia, sił pól dyskretyzacja czasu.
Słownik Dwutlenek Węgla Agresywny; Ditlenek Węgla Agresywny, co2 Agresywny:
Znaczenie agresywny; ditlenek węgla agresywny, CO2 agresywny Część rozpuszczonego w wodzie gazowego dwutlenku węgla przekraczająca stężenie CO2 nieodzowne dla utrzymania się w stanie rozpuszczonym dyskretyzacja czasu.
Słownik Dehydratacja; Odszczepienie Cząstek Wody:
Znaczenie odszczepienie cząstek wody Definicja szeroko służące w naukach przyrodniczych. W hydrogeologii:1. Mechanizm zachodzący między innymi w wodach podziemnych, opierający na odszczepieniu od jonów albo dyskretyzacja czasu.
Słownik Datowanie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Kolokwialny i niewiele ścisły termin dotyczący określania → czasu przebywania wody w systemie wodonośnym, czyli jej wieku. Rzeczywiste d.w.p. możliwe jest jedynie dzięki → trytu dyskretyzacja czasu.

Czym jest Dyskretyzacja czasu znaczenie w Słownik definicje D

  • Dodano:
  • Autor: