Dyskretyzacja czasu co to jest
Co to jest Dyskretyzacja czasu. Wyjaśnienie czasu trwania nieustalonego procesu filtracji na.

Czy przydatne?

Co to jest Czasu Dyskretyzacja

Definicja DYSKRETYZACJA CZASU: Dyskretyzacja czasu
Podział czasu trwania nieustalonego procesu filtracji na odcinki tymczasowe o skończonej długości. → Krok czasowy.[MR].

Słownik Dział Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Linia, wzdłuż której występuje kulminacja zwierciadła wód podziemnych i która rozdziela dwie zlewnie wód podziemnych, dwa przeciwne kierunki spływu wód podziemnych (ryc. 23).[SK, AK]Ryc dyskretyzacja czasu.
Słownik Droga Migracji:
Znaczenie Droga przemieszczania się → substancji zanieczyszczających od → ogniska zanieczyszczenia do punktu poboru wód podziemnych albo bazy (strefy) drenażu. Obejmuje: przesączanie poprzez → strefę aeracji dyskretyzacja czasu.
Słownik Darcy D:
Znaczenie przepuszczalności (wewnętrznej) zdefiniowana w stanach zjednoczonych ameryki i służąca w hydrodynamice naftowej (płyny niejednorodne): „darcy jest przepuszczalnością warstwy, poprzez którą płyn dyskretyzacja czasu.
Słownik Deuter D:
Znaczenie Deuter D Stabilny izotop wodoru o liczbie masowej A = 2; stanowi średnio 0,0156% składu izotopowego wodoru, tymczasem 1H stanowi 99,9844%.[JD dyskretyzacja czasu.
Słownik Debye'a-Hückela Równanie:
Znaczenie równanie Wzór na obliczenie → współczynnika aktywności jonów w roztworze. Gdy → siła jonowa roztworu I < 0, wówczas: gdzie: γi – współczynnik aktywności jonu i [1], I – siła jonowa roztworu [1]: ci – dyskretyzacja czasu.

Czym jest Dyskretyzacja czasu znaczenie w Słownik definicje D

  • Dodano:
  • Autor: