Dyskretyzacja czasu co to jest
Co to jest DYSKRETYZACJA CZASU. Wyjaśnienie czasu trwania nieustalonego procesu filtracji na.

Czy przydatne?

Co to jest Czasu Dyskretyzacja

Definicja DYSKRETYZACJA CZASU: Dyskretyzacja czasu
Podział czasu trwania nieustalonego procesu filtracji na odcinki tymczasowe o skończonej długości. → Krok czasowy.[MR].

Słownik Deuter D:
Znaczenie Deuter D Stabilny izotop wodoru o liczbie masowej A = 2; stanowi średnio 0,0156% składu izotopowego wodoru, tymczasem 1H stanowi 99,9844%.[JD dyskretyzacja czasu co znaczy.
Słownik Desulfatyzacja:
Znaczenie Mechanizmy hydrogeochemiczne prowadzące do usuwania siarczanów z wód podziemnych. D. może bazować na przykład na → wytrącaniu siarczanów z wody albo na biochemicznej → redukcji siarczanów.[AM dyskretyzacja czasu krzyżówka.
Słownik Denitryfikacja:
Znaczenie Mechanizm przebiegający powszechnie w przyrodzie, opierający na przeprowadzaniu, najczęściej na drodze mikrobiologicznej, redukcji utlenionych form azotu do azotu cząsteczkowego (d. częściowa) albo dyskretyzacja czasu co to jest.
Słownik Dekolmatacja (Przewodu Krasowego):
Znaczenie Dekolmatacja (przewodu krasowego) Usuwanie (z reguły nagłe) materiału wypełniającego na przykład przewód krasowy wskutek zmiany panującego w nim ciśnienia.[JD dyskretyzacja czasu słownik.
Słownik Dziennik Pompowania Badawczego:
Znaczenie badawczego Dokument zawierający wyniki badań i obserwacji prowadzonych przed rozpoczęciem pompowania (głębokość nawiercenia i stabilizacji zwierciadła wody, rodzaj i charakter poziomu wodonośnego dyskretyzacja czasu czym jest.

Czym jest Dyskretyzacja czasu znaczenie w Słownik definicje D

  • Dodano:
  • Autor: