dysocjacja elektrolityczna co to jest
Co to jest dysocjacja elektrolityczna. Wyjaśnienie Mechanizm zachodzący powszechnie w roztworach.

Czy przydatne?

Co to jest Elektrolityczna Dysocjacja

Definicja DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA: dysocjacja elektrolityczna
Mechanizm zachodzący powszechnie w roztworach wodnych, opierający na rozpadzie cząsteczek wody na jony OH- i H+ i rozpuszczanych w wodzie substancji na jony. Zachodzi wskutek oddziaływania substancji rozpuszczanej i cząsteczek wody. D.e. ulegają nieorganiczne kwasy, zasady i sole i wybrane związki organiczne. D.e. określa relacja stężeń jonów H+ iOH- (właściwie H2 O+ i OH-), decydując o kwasowości (zasadowości) roztworu i o stanie innychrównowag hydrogeochemicznych zachodzących w wodach podziemnych. → Jon hydroksylowy OH-, → Jon hydroniowy H3 O+, → Iloczyn jonowy wody.[AM].

Słownik Dopływ:
Znaczenie dopływu wody na przykład do studni, do kopalni. 2. Składowa przychodowa (dodatnia) w obiegu, w bilansie wodnym jednostki, obszaru albo obiektu, na przykład dopływ do zbiornika wód podziemnych, do dysocjacja elektrolityczna.
Słownik Dopływ Do Kopalni:
Znaczenie Potoczne ustalenie natężenia dopływu wody do kopalni. Natężenie dopływu nie jest stałe w momencie, przez wzgląd na czym rozróżnia się dopływ chwilowy, określony w momencie pomiaru, i dopływ średni dysocjacja elektrolityczna.
Słownik Denitryfikacja:
Znaczenie Mechanizm przebiegający powszechnie w przyrodzie, opierający na przeprowadzaniu, najczęściej na drodze mikrobiologicznej, redukcji utlenionych form azotu do azotu cząsteczkowego (d. częściowa) albo dysocjacja elektrolityczna.
Słownik Dren Krasowy:
Znaczenie Kluczowy kanał krasowy prowadzący wody w krasowym poziomie wodonośnym. Czasami termin ten jest także stosowany w odniesieniu do kanału krasowego zasilającego → źródło. → Kanały krasowe.[AR dysocjacja elektrolityczna.
Słownik Dyspersja Hydrodynamiczna:
Znaczenie hydrodynamiczna Dyspersja cząstek płynu w ruchu w ośrodku porowatym wywołana zróżnicowaną prędkością w kanalikach porowych; mechaniczna dyspersja znacznika albo substancji rozpuszczonej w wodzie dysocjacja elektrolityczna.

Czym jest dysocjacja elektrolityczna znaczenie w Słownik definicje D

  • Dodano:
  • Autor: