Dyspersja hydrodynamiczna co to jest
Co to jest Dyspersja hydrodynamiczna. Wyjaśnienie Dyspersja cząstek płynu w ruchu w ośrodku.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrodynamiczna Dyspersja

Definicja DYSPERSJA HYDRODYNAMICZNA: Dyspersja hydrodynamiczna
Dyspersja cząstek płynu w ruchu w ośrodku porowatym wywołana zróżnicowaną prędkością w kanalikach porowych; mechaniczna dyspersja znacznika albo substancji rozpuszczonej w wodzie wywołana zmienną prędkością punktową. → Dyspersja.[TM].

Słownik Denitryfikacja:
Znaczenie Mechanizm przebiegający powszechnie w przyrodzie, opierający na przeprowadzaniu, najczęściej na drodze mikrobiologicznej, redukcji utlenionych form azotu do azotu cząsteczkowego (d. częściowa) albo dyspersja hydrodynamiczna.
Słownik Dynamika Wód Podziemnych; Hydrogeodynamika:
Znaczenie podziemnych; hydrogeodynamika Dział hydrogeologii zajmujący się ruchem wód podziemnych (→ filtracja) w środowisku skalnym. D.w.p. bada prawidłowości ruchu wód podziemnych w skorupie ziemskiej i dyspersja hydrodynamiczna.
Słownik Detergent Miękki:
Znaczenie Detergent podatny na → biodegradację, nietrwały w naturalnym środowisku, podlegający rozkładowi przy → samooczyszczaniu się wód podziemnych i w procesach biologicznego oczyszczania ścieków. → dyspersja hydrodynamiczna.
Słownik Deficyt Retencji:
Znaczenie Deficyt retencji Różnica pomiędzy potencjalną retencją (pojemnością wodną) a aktualnym stopniem nasycenia warstwy wodonośnej.[SK dyspersja hydrodynamiczna.
Słownik Detergent Twardy:
Znaczenie Detergent odporny na → biodegradację, b. trwały w naturalnym środowisku, nie podlegający rozkładowi w procesie biologicznego oczyszczania ścieków ani → samooczyszczania się wód podziemnych. → dyspersja hydrodynamiczna.

Czym jest Dyspersja hydrodynamiczna znaczenie w Słownik definicje D

  • Dodano:
  • Autor: