Dział wód podziemnych co to jest
Co to jest Dział wód podziemnych. Wyjaśnienie wzdłuż której występuje kulminacja zwierciadła wód.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnych Wód Dział

Definicja DZIAŁ WÓD PODZIEMNYCH: Dział wód podziemnych
Linia, wzdłuż której występuje kulminacja zwierciadła wód podziemnych i która rozdziela dwie zlewnie wód podziemnych, dwa przeciwne kierunki spływu wód podziemnych (ryc. 23).[SK, AK]Ryc. 23. Dział wodny topograficzny i hydrogeologiczny1 – dział topograficzny, 2 – dział wód podziemnych.

Słownik Dyskretyzacja Obszaru Filtracji; (Przestrzeni):
Znaczenie obszaru filtracji; (przestrzeni) Podział obszaru filtracji na → bloki obliczeniowe przypisane węzłom siatki dyskretyzacyjnej sposobem symetralnych (→ sposób różnicowa) albo na przedmioty obszaru dział wód podziemnych.
Słownik Dekolmatacja (Przewodu Krasowego):
Znaczenie Dekolmatacja (przewodu krasowego) Usuwanie (z reguły nagłe) materiału wypełniającego na przykład przewód krasowy wskutek zmiany panującego w nim ciśnienia.[JD dział wód podziemnych.
Słownik Daviesa Równanie:
Znaczenie Daviesa równanie Modyfikacja równania Debye'a-Huckela służąca do obliczania → współczynnika aktywności γ jonów pierwiastków śladowych w roztworach o sile jonowej I < 0,5 dział wód podziemnych.
Słownik Depresja Zwierciadła Wody; Depresja S:
Znaczenie zwierciadła wody; depresja s Obniżenie, wgłębienie w powierzchni zwierciadła wody podziemnej spowodowane pompowaniem albo wymuszone obniżeniem stanów wody na granicach warstwy, parowaniem i tym dział wód podziemnych.
Słownik Dopływ Do Kopalni:
Znaczenie Potoczne ustalenie natężenia dopływu wody do kopalni. Natężenie dopływu nie jest stałe w momencie, przez wzgląd na czym rozróżnia się dopływ chwilowy, określony w momencie pomiaru, i dopływ średni dział wód podziemnych.

Czym jest Dział wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje D

  • Dodano:
  • Autor: