Dziennik pompowania co to jest
Co to jest Dziennik pompowania badawczego. Wyjaśnienie badawczego Dokument zawierający wyniki badań.

Czy przydatne?

Co to jest Badawczego Pompowania Dziennik

Definicja DZIENNIK POMPOWANIA BADAWCZEGO: Dziennik pompowania badawczego
Dokument zawierający wyniki badań i obserwacji prowadzonych przed rozpoczęciem pompowania (głębokość nawiercenia i stabilizacji zwierciadła wody, rodzaj i charakter poziomu wodonośnego, temperatura i mineralizacja wody), w jego trakcie (koszt pompowania, rozmiar depresji jako funkcji czasu i czas jej stabilizacji, temperatura wody i powietrza, mineralizacja wody, zmiany depresji w otworach obserwacyjnych), po jego zakończeniu (czas wzniosu zwierciadła wody w studni i w otworach obserwacyjnych) i dane o lokalizacji studni i otworów obserwacyjnych, a również ich dane techniczne.[AK].

Słownik Detergent Miękki:
Znaczenie Detergent podatny na → biodegradację, nietrwały w naturalnym środowisku, podlegający rozkładowi przy → samooczyszczaniu się wód podziemnych i w procesach biologicznego oczyszczania ścieków. → dziennik pompowania badawczego.
Słownik Datowanie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Kolokwialny i niewiele ścisły termin dotyczący określania → czasu przebywania wody w systemie wodonośnym, czyli jej wieku. Rzeczywiste d.w.p. możliwe jest jedynie dzięki → trytu dziennik pompowania badawczego.
Słownik Dysocjacja Elektrolityczna:
Znaczenie elektrolityczna Mechanizm zachodzący powszechnie w roztworach wodnych, opierający na rozpadzie cząsteczek wody na jony OH- i H+ i rozpuszczanych w wodzie substancji na jony. Zachodzi wskutek dziennik pompowania badawczego.
Słownik Deficyt, Niedobór Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Przyjmuje się umownie, iż deficyt wód podziemnych występuje, gdy zasoby dyspozycyjne (na przykład wyrażone modułem odpływu podziemnego) są znacząco mniejsze niż średnie ((na przykład dziennik pompowania badawczego.
Słownik Detergent Twardy:
Znaczenie Detergent odporny na → biodegradację, b. trwały w naturalnym środowisku, nie podlegający rozkładowi w procesie biologicznego oczyszczania ścieków ani → samooczyszczania się wód podziemnych. → dziennik pompowania badawczego.

Czym jest Dziennik pompowania badawczego znaczenie w Słownik definicje D

  • Dodano:
  • Autor: