Efekt pojemnościowy studni co to jest
Co to jest Efekt pojemnościowy studni. Wyjaśnienie Odstępstwo przebiegu depresji wywołanej.

Czy przydatne?

Co to jest Studni Pojemnościowy Efekt

Sukces pojemnościowy studni
Odstępstwo przebiegu depresji wywołanej pompowaniem w studni idealnej o pomijalnej wartości średnicy i depresji w studni rzeczywistej, której średnica wyklucza pominięcie wpływu pojemności wody wypełniającej rury studzienne – nie biorącej udziału w procesie filtracji, którą z kolumny studziennej trzeba wypompować dla wytworzenia depresji. Spowodowane dlatego opóźnienie w rozwoju depresji zależy od średnicy studni, wydatku i parametrów warstwy wodonośnej (ryc. 24).[TM]Ryc. 24. Wpływ efektu pojemnościowego na postęp depresji w studni [s = f(lgt)] w momencie pompowania przy Q = const1 – postęp depresji w studni idealnej (bez efektu pojemnościowego), 2 – „opóźniony” postęp depresji w studni o dużej średnicy, 3 – sukces pojemnościowy.

Czym jest Efekt pojemnościowy studni znaczenie w Słownik definicje E