Efekt pojemnościowy studni co to jest
Co to jest Efekt pojemnościowy studni. Wyjaśnienie Odstępstwo przebiegu depresji wywołanej.

Czy przydatne?

Co to jest Studni Pojemnościowy Efekt

Definicja EFEKT POJEMNOŚCIOWY STUDNI: Sukces pojemnościowy studni
Odstępstwo przebiegu depresji wywołanej pompowaniem w studni idealnej o pomijalnej wartości średnicy i depresji w studni rzeczywistej, której średnica wyklucza pominięcie wpływu pojemności wody wypełniającej rury studzienne – nie biorącej udziału w procesie filtracji, którą z kolumny studziennej trzeba wypompować dla wytworzenia depresji. Spowodowane dlatego opóźnienie w rozwoju depresji zależy od średnicy studni, wydatku i parametrów warstwy wodonośnej (ryc. 24).[TM]Ryc. 24. Wpływ efektu pojemnościowego na postęp depresji w studni [s = f(lgt)] w momencie pompowania przy Q = const1 – postęp depresji w studni idealnej (bez efektu pojemnościowego), 2 – „opóźniony” postęp depresji w studni o dużej średnicy, 3 – sukces pojemnościowy.

Słownik Ewapotranspiracja:
Znaczenie ewapotranspiracja Mechanizm ulatniania się wody do atmosfery przez (łącznie) parowanie terenowe (→ ewaporacja), transpirację roślin i sublimację. → Obieg wody.[SK efekt pojemnościowy studni.
Słownik Efekt Przyścienny ΔsS, ΔHS; Zeskok Zwierciadła Na Filtrze:
Znaczenie ΔsS, ΔHS; zeskok zwierciadła na filtrze Zdarzenie obniżenia przepuszczalności na filtrze studni i w jego otoczeniu (na przykład wskutek starzenia się studni) objawiające się spadkiem zwierciadła ΔsS efekt pojemnościowy studni.
Słownik Ewolucja Systemu Krasowego:
Znaczenie krasowego E.s.k. może być wywołana poprzez podniesienie albo obniżenie podstawy drenażu mechanizmu krasowego. Przewarzająca część obszarów krasowych przechodziła wielofazową ewolucję zmian podstawy efekt pojemnościowy studni.
Słownik Efekt Sitowy:
Znaczenie Ultrafiltracja, mechanizmy membranowe, filtracja jonów, sukces filtracyjny, Korżyńskiego sukces, filtracyjna metasomatoza 1. Zespół nie w pełni rozpoznanych mechanizmów elektrokinetycznych i efekt pojemnościowy studni.
Słownik Emisja Zanieczyszczeń; Emisja Substancji Zanieczyszczających:
Znaczenie zanieczyszczeń; emisja substancji zanieczyszczających Wydzielanie zanieczyszczeń, polutantów, z ognisk zanieczyszczenia do różnych środowisk, na przykład liczba zanieczyszczeń pyłowych albo gazowych efekt pojemnościowy studni.

Czym jest Efekt pojemnościowy studni znaczenie w Słownik definicje E

  • Dodano:
  • Autor: