Efekt przyścienny ΔsS ΔHS co to jest
Co to jest Efekt przyścienny ΔsS, ΔHS; zeskok zwierciadła na filtrze. Wyjaśnienie zeskok.

Czy przydatne?

Co to jest Efekt przyścienny ΔsS, ΔHS; zeskok zwierciadła na filtrze

Definicja EFEKT PRZYŚCIENNY ΔSS, ΔHS; ZESKOK ZWIERCIADŁA NA FILTRZE: Sukces przyścienny ΔsS, ΔHS; zeskok zwierciadła na filtrze
Zdarzenie obniżenia przepuszczalności na filtrze studni i w jego otoczeniu (na przykład wskutek starzenia się studni) objawiające się spadkiem zwierciadła ΔsS, ΔHS). Spadek ten jest składową depresji obserwowanej w studni w momencie pompowania. Wymiar: ΔsS = ΔHS = [L]. Jednostka: m.[TM].

Słownik Emisja Zanieczyszczeń; Emisja Substancji Zanieczyszczających:
Znaczenie zanieczyszczeń; emisja substancji zanieczyszczających Wydzielanie zanieczyszczeń, polutantów, z ognisk zanieczyszczenia do różnych środowisk, na przykład liczba zanieczyszczeń pyłowych albo gazowych efekt przyścienny δss, δhs; zeskok zwierciadła na filtrze.
Słownik Ekran Izolujący; Ekran Wodoszczelny:
Znaczenie ekran wodoszczelny Przegroda na drodze strumienia wód podziemnych wykonana z materiału o właściwościach izolacyjnych, ograniczająca albo uniemożliwiająca ich dopływ do obiektu typu: wyrobisko efekt przyścienny δss, δhs; zeskok zwierciadła na filtrze.
Słownik Ewaporymetr; Ewaporometr:
Znaczenie Ewaporymetr; ewaporometr Przyrząd do pomiaru parowania z wolnej powierzchni wodnej albo powierzchni gruntu.[SK efekt przyścienny δss, δhs; zeskok zwierciadła na filtrze.
Słownik Ewapotranspiracja:
Znaczenie ewapotranspiracja Mechanizm ulatniania się wody do atmosfery przez (łącznie) parowanie terenowe (→ ewaporacja), transpirację roślin i sublimację. → Obieg wody.[SK efekt przyścienny δss, δhs; zeskok zwierciadła na filtrze.
Słownik Ekosystem; Geobiocenoza, Biogeocenoza:
Znaczenie geobiocenoza, biogeocenoza Podstawowa jednostka ekologiczna stanowiąca funkcjonalną całość, obejmująca organizmy zasiedlające dany region i ich → środowisko abiotyczne, gdzie zachodzi zamiana materii efekt przyścienny δss, δhs; zeskok zwierciadła na filtrze.

Czym jest Efekt przyścienny ΔsS, ΔHS znaczenie w Słownik definicje E

  • Dodano:
  • Autor: