Efekty izotopowe co to jest
Co to jest Efekty izotopowe. Wyjaśnienie różnicowanie się składu izotopowego związków chemicznych i.

Czy przydatne?

Co to jest Izotopowe Efekty

Definicja EFEKTY IZOTOPOWE: Efekty izotopowe
Zmienność i różnicowanie się składu izotopowego związków chemicznych i faz fizycznych wskutek → frakcjonowania izotopowego i powiązane z tym zmiany niektórych cech tych związków i faz. Do w najwyższym stopniu znanych należą e.i. powiązane ze zróżnicowaniem składu izotopowego wód opadowych w zależności od temperatury jej parowania i kondensacji. Możemy tu wyróżnić e.i. klimatyczny (opady wzbogacone w 18O i D, czyli izotopowo cięższe w klimacie ciepłym, lżejsze w zimnym), e.i. sezonowy (opady izotopowo cięższe w lecie, lżejsze w zimie), e.i. wysokościowy (opady izotopowo cięższe na mniejszych wysokościach, lżejsze na większych), e.i. szerokości geograficznej (opady izotopowo cięższe w strefie równikowej, lżejsze w kierunku biegunów), e.i. kontynentalny (opady izotopowo lżejsze stosunkowo oddalania się od oceanu), e.i. ilościowy (charakterystyczne dla klimatu suchego pomniejszenie nachylenia linii opadowej w relacji do → globalnej linii wód opadowych GMWL wskutek parowania kropel wody). Pośród innych efektów izotopowych można wymienić wpływ rozpuszczonych soli na skład izotopowy wody w czasie parowania wskutek zmian aktywności termodynamicznej roztworu, wpływ hydratacji jonów na skład izotopowy wody i zmiana tego składu wskutek krystalizacji soli. Sporo efektów izotopowych wiąże się z procesami biologicznymi, zwłaszcza z asymilacją azotu i jego związków, wiązaniem azotu, → nitryfikacją i → denitryfikacją. W każdym przypadku zachodzi tu zmiana relacji 15N/14N. Efekty izotopowe zachodzą w czasie dyfuzji CO2 poprzez glebę (przyrost zawartości 13C), biodegradacji ropy naftowej (((przyrost zawartości 13C w ropie rezydualnej w czasie tworzenia się gleby) i w procesach wietrzenia (zmiana składu izotopowego HiOw minerałach ilastych). Do pomniejszenia zawartości ciężkich izotopów w wodzie prowadzi jej przepływ poprzez membrany ilaste (ultrafiltracja). E.i. zachodzące w warunkach braku równowagi izotopowej między reagującymi substancjami albo etapami określane są jako kinetyczne e.i.[JD].

Słownik Energia Geotermiczna:
Znaczenie geotermiczna Energia cieplna użytkowana bezpośrednio albo przetwarzana na energię elektryczną, otrzymywana z wód termalnych i pary wodnej pochodzenia podziemnego. Szczególnym przypadkiem e.g. jest efekty izotopowe.
Słownik Ewolucja Systemu Krasowego:
Znaczenie krasowego E.s.k. może być wywołana poprzez podniesienie albo obniżenie podstawy drenażu mechanizmu krasowego. Przewarzająca część obszarów krasowych przechodziła wielofazową ewolucję zmian podstawy efekty izotopowe.
Słownik Ekosystem; Geobiocenoza, Biogeocenoza:
Znaczenie geobiocenoza, biogeocenoza Podstawowa jednostka ekologiczna stanowiąca funkcjonalną całość, obejmująca organizmy zasiedlające dany region i ich → środowisko abiotyczne, gdzie zachodzi zamiana materii efekty izotopowe.
Słownik Ekran Izolujący; Ekran Wodoszczelny:
Znaczenie ekran wodoszczelny Przegroda na drodze strumienia wód podziemnych wykonana z materiału o właściwościach izolacyjnych, ograniczająca albo uniemożliwiająca ich dopływ do obiektu typu: wyrobisko efekty izotopowe.
Słownik Efekt Przyścienny ΔsS, ΔHS; Zeskok Zwierciadła Na Filtrze:
Znaczenie ΔsS, ΔHS; zeskok zwierciadła na filtrze Zdarzenie obniżenia przepuszczalności na filtrze studni i w jego otoczeniu (na przykład wskutek starzenia się studni) objawiające się spadkiem zwierciadła ΔsS efekty izotopowe.

Czym jest Efekty izotopowe znaczenie w Słownik definicje E

  • Dodano:
  • Autor: