Eksfiltracja wód podziemnych co to jest
Co to jest Eksfiltracja wód podziemnych; wysiąkanie. Wyjaśnienie wysiąkanie Wypływ wód podziemnych.

Czy przydatne?

Co to jest Eksfiltracja wód podziemnych; wysiąkanie

Definicja EKSFILTRACJA WÓD PODZIEMNYCH; WYSIĄKANIE: Eksfiltracja wód podziemnych; wysiąkanie
Wypływ wód podziemnych na powierzchnię i do wód powierzchniowych. → Infiltracja. Por. PN-77/G-01300.[AK].

Słownik Ekran Izolujący; Ekran Wodoszczelny:
Znaczenie ekran wodoszczelny Przegroda na drodze strumienia wód podziemnych wykonana z materiału o właściwościach izolacyjnych, ograniczająca albo uniemożliwiająca ich dopływ do obiektu typu: wyrobisko eksfiltracja wód podziemnych; wysiąkanie.
Słownik Emisja Zanieczyszczeń; Emisja Substancji Zanieczyszczających:
Znaczenie zanieczyszczeń; emisja substancji zanieczyszczających Wydzielanie zanieczyszczeń, polutantów, z ognisk zanieczyszczenia do różnych środowisk, na przykład liczba zanieczyszczeń pyłowych albo gazowych eksfiltracja wód podziemnych; wysiąkanie.
Słownik Efekty Izotopowe:
Znaczenie Zmienność i różnicowanie się składu izotopowego związków chemicznych i faz fizycznych wskutek → frakcjonowania izotopowego i powiązane z tym zmiany niektórych cech tych związków i faz. Do w eksfiltracja wód podziemnych; wysiąkanie.
Słownik Ewaporacja E; Parowanie:
Znaczenie parowanie Mechanizmy, gdzie woda znajdująca się na powierzchni terenu w ciekłym albo stałym stanie skupienia przechodzi w stan lotny i unosi się do atmosfery. Składają się na to mechanizmy fizyczne eksfiltracja wód podziemnych; wysiąkanie.
Słownik Efekt Pojemnościowy Studni:
Znaczenie pojemnościowy studni Odstępstwo przebiegu depresji wywołanej pompowaniem w studni idealnej o pomijalnej wartości średnicy i depresji w studni rzeczywistej, której średnica wyklucza pominięcie wpływu eksfiltracja wód podziemnych; wysiąkanie.

Czym jest Eksfiltracja wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje E

  • Dodano:
  • Autor: