Ekspertyza hydrogeologiczna co to jest
Co to jest Ekspertyza hydrogeologiczna; orzeczenie hydrogeologiczne. Wyjaśnienie orzeczenie.

Czy przydatne?

Co to jest Ekspertyza hydrogeologiczna; orzeczenie hydrogeologiczne

Definicja EKSPERTYZA HYDROGEOLOGICZNA; ORZECZENIE HYDROGEOLOGICZNE: Ekspertyza hydrogeologiczna; orzeczenie hydrogeologiczne
Opracowanie prezentujące praktyczne wnioski wspólnie z ich uzasadnieniem, dotyczące wąskiego zagadnienia z zakresu hydrogeologii, wykonane poprzez rzeczoznawców.[AK].

Słownik Ewolucja Systemu Krasowego:
Znaczenie krasowego E.s.k. może być wywołana poprzez podniesienie albo obniżenie podstawy drenażu mechanizmu krasowego. Przewarzająca część obszarów krasowych przechodziła wielofazową ewolucję zmian podstawy ekspertyza hydrogeologiczna; orzeczenie hydrogeologiczne.
Słownik Ewapotranspiracja:
Znaczenie ewapotranspiracja Mechanizm ulatniania się wody do atmosfery przez (łącznie) parowanie terenowe (→ ewaporacja), transpirację roślin i sublimację. → Obieg wody.[SK ekspertyza hydrogeologiczna; orzeczenie hydrogeologiczne.
Słownik Ewaporymetr; Ewaporometr:
Znaczenie Ewaporymetr; ewaporometr Przyrząd do pomiaru parowania z wolnej powierzchni wodnej albo powierzchni gruntu.[SK ekspertyza hydrogeologiczna; orzeczenie hydrogeologiczne.
Słownik Efekty Izotopowe:
Znaczenie Zmienność i różnicowanie się składu izotopowego związków chemicznych i faz fizycznych wskutek → frakcjonowania izotopowego i powiązane z tym zmiany niektórych cech tych związków i faz. Do w ekspertyza hydrogeologiczna; orzeczenie hydrogeologiczne.
Słownik Ekran Izolujący; Ekran Wodoszczelny:
Znaczenie ekran wodoszczelny Przegroda na drodze strumienia wód podziemnych wykonana z materiału o właściwościach izolacyjnych, ograniczająca albo uniemożliwiająca ich dopływ do obiektu typu: wyrobisko ekspertyza hydrogeologiczna; orzeczenie hydrogeologiczne.

Czym jest Ekspertyza hydrogeologiczna znaczenie w Słownik definicje E

  • Dodano:
  • Autor: