energia geotermiczna co to jest
Co to jest energia geotermiczna. Wyjaśnienie cieplna użytkowana bezpośrednio albo przetwarzana na.

Czy przydatne?

Co to jest Geotermiczna Energia

Definicja ENERGIA GEOTERMICZNA: energia geotermiczna
Energia cieplna użytkowana bezpośrednio albo przetwarzana na energię elektryczną, otrzymywana z wód termalnych i pary wodnej pochodzenia podziemnego. Szczególnym przypadkiem e.g. jest ciepło gorących skał bezwodnych, wydobywane z nich poprzez zatłaczanie w nie wody powierzchniowej, użytkowanej następnie jej po ogrzaniu. E.g. użytkowana bezpośrednio (z angielskiego: direct use) ma wykorzystanie w ogrzewnictwie, niektórych procesach przemysłowych, hodowli roślin i zwierząt, rekreacji i in. Ma ona spore znaczenie ekologiczne, przyczyniając się do ograniczenia zużycia paliw konwencjonalnych. Czynne dotąd w Polsce zakłady dostarczające e.g. do celów grzewczych znajdują się w Bańskiej k. Nowego Targu, Pyrzycach i Mszczonowie, a liczba ich wzrośnie w najbliższej przyszłości. E.g. jest również używana do ogrzewania pomieszczeń i w celach rekreacyjnych w uzdrowiskach dysponujących leczniczymi wodami termalnymi (Ciechocinek, Konstancin-Jeziorna, Lądek Zdrój, Cieplice Śląskie Zdrój).[JD, AS].

Słownik Ewaporymetr; Ewaporometr:
Znaczenie Ewaporymetr; ewaporometr Przyrząd do pomiaru parowania z wolnej powierzchni wodnej albo powierzchni gruntu.[SK energia geotermiczna.
Słownik Efekt Przyścienny ΔsS, ΔHS; Zeskok Zwierciadła Na Filtrze:
Znaczenie ΔsS, ΔHS; zeskok zwierciadła na filtrze Zdarzenie obniżenia przepuszczalności na filtrze studni i w jego otoczeniu (na przykład wskutek starzenia się studni) objawiające się spadkiem zwierciadła ΔsS energia geotermiczna.
Słownik Eksploatacja Wód Podziemnych:
Znaczenie Eksploatacja wód podziemnych Wydobywanie wód podziemnych w celu ich użytkowania. → Pobór wód podziemnych.[AK energia geotermiczna.
Słownik Efekty Izotopowe:
Znaczenie Zmienność i różnicowanie się składu izotopowego związków chemicznych i faz fizycznych wskutek → frakcjonowania izotopowego i powiązane z tym zmiany niektórych cech tych związków i faz. Do w energia geotermiczna.
Słownik Efekt Sitowy:
Znaczenie Ultrafiltracja, mechanizmy membranowe, filtracja jonów, sukces filtracyjny, Korżyńskiego sukces, filtracyjna metasomatoza 1. Zespół nie w pełni rozpoznanych mechanizmów elektrokinetycznych i energia geotermiczna.

Czym jest energia geotermiczna znaczenie w Słownik definicje E

  • Dodano:
  • Autor: