Ewaporacja E; parowanie co to jest
Co to jest Ewaporacja E; parowanie. Wyjaśnienie Mechanizmy, gdzie woda znajdująca się na.

Czy przydatne?

Co to jest Parowanie E Ewaporacja

Definicja EWAPORACJA E; PAROWANIE: Ewaporacja E; parowanie
Mechanizmy, gdzie woda znajdująca się na powierzchni terenu w ciekłym albo stałym stanie skupienia przechodzi w stan lotny i unosi się do atmosfery. Składają się na to
mechanizmy fizyczne: parowanie wody bezpośrednio z gruntu do atmosfery, sublimacja śniegu i lodu na powierzchni lądów (→ intercepcja);
mechanizmy biologiczne: transpiracja roślin, biologiczne zużycie wody na wytworzenie masy organicznej;
mechanizmy gospodarcze: parowanie w toku użycia wody do produkcji przemysłowej i działalności gospodarczej. → Umiejętność ewaporacyjna terenu, → Obieg wody, → Parowanie podziemne.[SK].

Słownik Eksfiltracja Wód Podziemnych; Wysiąkanie:
Znaczenie Eksfiltracja wód podziemnych; wysiąkanie Wypływ wód podziemnych na powierzchnię i do wód powierzchniowych. → Infiltracja. Por. PN-77/G-01300.[AK ewaporacja e; parowanie.
Słownik Efekty Izotopowe:
Znaczenie Zmienność i różnicowanie się składu izotopowego związków chemicznych i faz fizycznych wskutek → frakcjonowania izotopowego i powiązane z tym zmiany niektórych cech tych związków i faz. Do w ewaporacja e; parowanie.
Słownik Energia Geotermiczna:
Znaczenie geotermiczna Energia cieplna użytkowana bezpośrednio albo przetwarzana na energię elektryczną, otrzymywana z wód termalnych i pary wodnej pochodzenia podziemnego. Szczególnym przypadkiem e.g. jest ewaporacja e; parowanie.
Słownik Ewaporymetr; Ewaporometr:
Znaczenie Ewaporymetr; ewaporometr Przyrząd do pomiaru parowania z wolnej powierzchni wodnej albo powierzchni gruntu.[SK ewaporacja e; parowanie.
Słownik Ewolucja Systemu Krasowego:
Znaczenie krasowego E.s.k. może być wywołana poprzez podniesienie albo obniżenie podstawy drenażu mechanizmu krasowego. Przewarzająca część obszarów krasowych przechodziła wielofazową ewolucję zmian podstawy ewaporacja e; parowanie.

Czym jest Ewaporacja E; parowanie znaczenie w Słownik definicje E

  • Dodano:
  • Autor: