Ewaporacja E; parowanie co to jest
Co to jest Ewaporacja E; parowanie. Wyjaśnienie Mechanizmy, gdzie woda znajdująca się na.

Czy przydatne?

Co to jest Parowanie E Ewaporacja

Definicja EWAPORACJA E; PAROWANIE: Ewaporacja E; parowanie
Mechanizmy, gdzie woda znajdująca się na powierzchni terenu w ciekłym albo stałym stanie skupienia przechodzi w stan lotny i unosi się do atmosfery. Składają się na to
mechanizmy fizyczne: parowanie wody bezpośrednio z gruntu do atmosfery, sublimacja śniegu i lodu na powierzchni lądów (→ intercepcja);
mechanizmy biologiczne: transpiracja roślin, biologiczne zużycie wody na wytworzenie masy organicznej;
mechanizmy gospodarcze: parowanie w toku użycia wody do produkcji przemysłowej i działalności gospodarczej. → Umiejętność ewaporacyjna terenu, → Obieg wody, → Parowanie podziemne.[SK].

Słownik Ekran Izolujący; Ekran Wodoszczelny:
Znaczenie ekran wodoszczelny Przegroda na drodze strumienia wód podziemnych wykonana z materiału o właściwościach izolacyjnych, ograniczająca albo uniemożliwiająca ich dopływ do obiektu typu: wyrobisko ewaporacja e; parowanie.
Słownik Ekosystem; Geobiocenoza, Biogeocenoza:
Znaczenie geobiocenoza, biogeocenoza Podstawowa jednostka ekologiczna stanowiąca funkcjonalną całość, obejmująca organizmy zasiedlające dany region i ich → środowisko abiotyczne, gdzie zachodzi zamiana materii ewaporacja e; parowanie.
Słownik Efekty Izotopowe:
Znaczenie Zmienność i różnicowanie się składu izotopowego związków chemicznych i faz fizycznych wskutek → frakcjonowania izotopowego i powiązane z tym zmiany niektórych cech tych związków i faz. Do w ewaporacja e; parowanie.
Słownik Ekspertyza Hydrogeologiczna; Orzeczenie Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczna; orzeczenie hydrogeologiczne Opracowanie prezentujące praktyczne wnioski wspólnie z ich uzasadnieniem, dotyczące wąskiego zagadnienia z zakresu hydrogeologii, wykonane poprzez ewaporacja e; parowanie.
Słownik Efekt Pojemnościowy Studni:
Znaczenie pojemnościowy studni Odstępstwo przebiegu depresji wywołanej pompowaniem w studni idealnej o pomijalnej wartości średnicy i depresji w studni rzeczywistej, której średnica wyklucza pominięcie wpływu ewaporacja e; parowanie.

Czym jest Ewaporacja E; parowanie znaczenie w Słownik definicje E

  • Dodano:
  • Autor: