Ewaporymetr; ewaporometr co to jest
Co to jest Ewaporymetr; ewaporometr. Wyjaśnienie Przyrząd do pomiaru parowania z wolnej powierzchni.

Czy przydatne?

Co to jest Ewaporometr Ewaporymetr

Definicja EWAPORYMETR; EWAPOROMETR: Ewaporymetr; ewaporometr
Przyrząd do pomiaru parowania z wolnej powierzchni wodnej albo powierzchni gruntu.[SK].

Słownik Ekosystem; Geobiocenoza, Biogeocenoza:
Znaczenie geobiocenoza, biogeocenoza Podstawowa jednostka ekologiczna stanowiąca funkcjonalną całość, obejmująca organizmy zasiedlające dany region i ich → środowisko abiotyczne, gdzie zachodzi zamiana materii ewaporymetr; ewaporometr.
Słownik Eksfiltracja Wód Podziemnych; Wysiąkanie:
Znaczenie Eksfiltracja wód podziemnych; wysiąkanie Wypływ wód podziemnych na powierzchnię i do wód powierzchniowych. → Infiltracja. Por. PN-77/G-01300.[AK ewaporymetr; ewaporometr.
Słownik Efekt Pojemnościowy Studni:
Znaczenie pojemnościowy studni Odstępstwo przebiegu depresji wywołanej pompowaniem w studni idealnej o pomijalnej wartości średnicy i depresji w studni rzeczywistej, której średnica wyklucza pominięcie wpływu ewaporymetr; ewaporometr.
Słownik Efekt Sitowy:
Znaczenie Ultrafiltracja, mechanizmy membranowe, filtracja jonów, sukces filtracyjny, Korżyńskiego sukces, filtracyjna metasomatoza 1. Zespół nie w pełni rozpoznanych mechanizmów elektrokinetycznych i ewaporymetr; ewaporometr.
Słownik Efekty Izotopowe:
Znaczenie Zmienność i różnicowanie się składu izotopowego związków chemicznych i faz fizycznych wskutek → frakcjonowania izotopowego i powiązane z tym zmiany niektórych cech tych związków i faz. Do w ewaporymetr; ewaporometr.

Czym jest Ewaporymetr; ewaporometr znaczenie w Słownik definicje E

  • Dodano:
  • Autor: