Ewolucja systemu krasowego co to jest
Co to jest Ewolucja systemu krasowego. Wyjaśnienie E.s.k. może być wywołana poprzez podniesienie.

Czy przydatne?

Co to jest Krasowego Systemu Ewolucja

Definicja EWOLUCJA SYSTEMU KRASOWEGO: Ewolucja mechanizmu krasowego
E.s.k. może być wywołana poprzez podniesienie albo obniżenie podstawy drenażu mechanizmu krasowego. Przewarzająca część obszarów krasowych przechodziła wielofazową ewolucję zmian podstawy drenażu mechanizmów wodonośnych. Istnieje ścisła zależność pomiędzy obecnym systemem przepływu wód podziemnych w masywach węglanowych a położeniem aktualnej podstawy drenażu (→ mechanizm krążenia wód podziemnych). Paleokrasowe (→ kras kopalny) mechanizmy wodonośne mogą ulec odnowieniu w warunkach intensywnego, głębokiego, antropogenicznego drenażu.[AR].

Słownik Ekran Izolujący; Ekran Wodoszczelny:
Znaczenie ekran wodoszczelny Przegroda na drodze strumienia wód podziemnych wykonana z materiału o właściwościach izolacyjnych, ograniczająca albo uniemożliwiająca ich dopływ do obiektu typu: wyrobisko ewolucja systemu krasowego.
Słownik Ewaporacja E; Parowanie:
Znaczenie parowanie Mechanizmy, gdzie woda znajdująca się na powierzchni terenu w ciekłym albo stałym stanie skupienia przechodzi w stan lotny i unosi się do atmosfery. Składają się na to mechanizmy fizyczne ewolucja systemu krasowego.
Słownik Efekt Pojemnościowy Studni:
Znaczenie pojemnościowy studni Odstępstwo przebiegu depresji wywołanej pompowaniem w studni idealnej o pomijalnej wartości średnicy i depresji w studni rzeczywistej, której średnica wyklucza pominięcie wpływu ewolucja systemu krasowego.
Słownik Eksfiltracja Wód Podziemnych; Wysiąkanie:
Znaczenie Eksfiltracja wód podziemnych; wysiąkanie Wypływ wód podziemnych na powierzchnię i do wód powierzchniowych. → Infiltracja. Por. PN-77/G-01300.[AK ewolucja systemu krasowego.
Słownik Ekosystem; Geobiocenoza, Biogeocenoza:
Znaczenie geobiocenoza, biogeocenoza Podstawowa jednostka ekologiczna stanowiąca funkcjonalną całość, obejmująca organizmy zasiedlające dany region i ich → środowisko abiotyczne, gdzie zachodzi zamiana materii ewolucja systemu krasowego.

Czym jest Ewolucja systemu krasowego znaczenie w Słownik definicje E

  • Dodano:
  • Autor: