Ewolucja systemu krasowego co to jest
Co to jest Ewolucja systemu krasowego. Wyjaśnienie E.s.k. może być wywołana poprzez podniesienie.

Czy przydatne?

Co to jest Krasowego Systemu Ewolucja

Definicja EWOLUCJA SYSTEMU KRASOWEGO: Ewolucja mechanizmu krasowego
E.s.k. może być wywołana poprzez podniesienie albo obniżenie podstawy drenażu mechanizmu krasowego. Przewarzająca część obszarów krasowych przechodziła wielofazową ewolucję zmian podstawy drenażu mechanizmów wodonośnych. Istnieje ścisła zależność pomiędzy obecnym systemem przepływu wód podziemnych w masywach węglanowych a położeniem aktualnej podstawy drenażu (→ mechanizm krążenia wód podziemnych). Paleokrasowe (→ kras kopalny) mechanizmy wodonośne mogą ulec odnowieniu w warunkach intensywnego, głębokiego, antropogenicznego drenażu.[AR].

Słownik Efekt Przyścienny ΔsS, ΔHS; Zeskok Zwierciadła Na Filtrze:
Znaczenie ΔsS, ΔHS; zeskok zwierciadła na filtrze Zdarzenie obniżenia przepuszczalności na filtrze studni i w jego otoczeniu (na przykład wskutek starzenia się studni) objawiające się spadkiem zwierciadła ΔsS ewolucja systemu krasowego.
Słownik Ekspertyza Hydrogeologiczna; Orzeczenie Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczna; orzeczenie hydrogeologiczne Opracowanie prezentujące praktyczne wnioski wspólnie z ich uzasadnieniem, dotyczące wąskiego zagadnienia z zakresu hydrogeologii, wykonane poprzez ewolucja systemu krasowego.
Słownik Ewaporacja E; Parowanie:
Znaczenie parowanie Mechanizmy, gdzie woda znajdująca się na powierzchni terenu w ciekłym albo stałym stanie skupienia przechodzi w stan lotny i unosi się do atmosfery. Składają się na to mechanizmy fizyczne ewolucja systemu krasowego.
Słownik Efekt Pojemnościowy Studni:
Znaczenie pojemnościowy studni Odstępstwo przebiegu depresji wywołanej pompowaniem w studni idealnej o pomijalnej wartości średnicy i depresji w studni rzeczywistej, której średnica wyklucza pominięcie wpływu ewolucja systemu krasowego.
Słownik Emisja Zanieczyszczeń; Emisja Substancji Zanieczyszczających:
Znaczenie zanieczyszczeń; emisja substancji zanieczyszczających Wydzielanie zanieczyszczeń, polutantów, z ognisk zanieczyszczenia do różnych środowisk, na przykład liczba zanieczyszczeń pyłowych albo gazowych ewolucja systemu krasowego.

Czym jest Ewolucja systemu krasowego znaczenie w Słownik definicje E

  • Dodano:
  • Autor: