Filtracja liniowa; filtracja co to jest
Co to jest Filtracja liniowa; filtracja podlegająca liniowemu prawu Darcy'ego. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Filtracja liniowa; filtracja podlegająca liniowemu prawu Darcy'ego

Definicja FILTRACJA LINIOWA; FILTRACJA PODLEGAJĄCA LINIOWEMU PRAWU DARCY'EGO: Filtracja liniowa; filtracja podlegająca liniowemu prawu Darcy'ego
Filtracja podlegająca liniowemu prawu → Darcy'ego, przy której jedyną siłą pasywną są siły tarcia wewnętrznego, a utraty są proporcjonalne do → prędkości filtracji w pierwszej potędze; ruch wody jest wtedy laminarny.[TM].

Słownik Filtracja Jonów:
Znaczenie Ultrafiltracja, mechanizmy membranowe, sukces filtracyjny, sukces sitowy, Korżyńskiego sukces, filtracyjna metasomatoza 1. Zespół nie w pełni rozpoznanych mechanizmów elektrokinetycznych i filtracja liniowa; filtracja podlegająca liniowemu prawu darcy'ego.
Słownik Funkcja Wejścia; Stężenie Wejściowe:
Znaczenie stężenie wejściowe Zależność stężenia znacznika (środowiskowego albo sztucznego) wody podziemnej od czasu jej przepływu od miejsca infiltracji do punktu poboru próbki. Postać f.w. zależy od filtracja liniowa; filtracja podlegająca liniowemu prawu darcy'ego.
Słownik Funkcja Dobroci Modelu Hydrogeologicznego:
Znaczenie modelu hydrogeologicznego Funkcja określająca stopień dopasowania modelu hydrogeologicznego do rzeczywistości poprzez porównanie na przykład odtworzonej na modelu mapy hydroizohips z mapą powstałą z filtracja liniowa; filtracja podlegająca liniowemu prawu darcy'ego.
Słownik Filtr Szczelinowy:
Znaczenie Typ → filtru właściwego zbudowanego z rury ze szczelinami wykonanymi poprzez frezowanie, wypchnięcie materiału czy także inny sposób uformowania szczelin. → Filtr szkieletowy. Por. BN-90/8755-05.[AK filtracja liniowa; filtracja podlegająca liniowemu prawu darcy'ego.
Słownik Filtr Właściwy; Część Robocza Filtru:
Znaczenie część robocza filtru Część filtru, przez którą dzieje się filtrowanie i dopływ wody z warstwy/poziomu wodonośnego do studni. Konstrukcja części roboczej, poprawność technologiczna jej wykonania i filtracja liniowa; filtracja podlegająca liniowemu prawu darcy'ego.

Czym jest Filtracja liniowa; filtracja znaczenie w Słownik definicje F

  • Dodano:
  • Autor: