Filtracja postlinearna co to jest
Co to jest Filtracja postlinearna. Wyjaśnienie sporymi prędkościami powyżej górnej granicy.

Czy przydatne?

Co to jest Postlinearna Filtracja

Definicja FILTRACJA POSTLINEARNA: Filtracja postlinearna
F.p. z sporymi prędkościami powyżej górnej granicy stosowalności prawa Darcy'ego: a) postlinearna laminarna, przy której w okolicy sił tarcia wewnętrznego daje się zauważyć wpływ sił inercji (→ krętość (ośrodka porowatego) Lk) jako drugiego rodzaju sił pasywnych, b) postlinearna mieszana z równowagą sił tarcia wewnętrznego i sił inercji (częściowo laminarna i częściowo turbulentna – stosunki przestrzenne silnie zależne od niejednorodności ośrodka) i c) postlinearna turbulentna (zwana → fluacją, w szczególności w skałach szczelinowych), przy której siły inercji są jedyną siłą pasywną, ruch jest turbulentny, a utraty proporcjonalne do prędkości w potędze drugiej. W warunkach naturalnych, niewymuszonych sztucznie, fluacja praktycznie nie występuje.[TM].

Słownik Filtracja Pseudoustalona:
Znaczenie pseudoustalona Filtracja nieustalona, gdzie parametry ruchu (→ wysokość hydrauliczna, → szybkość filtracji i tym podobne) zmieniają się w momencie w całym obszarze równomiernie, tak iż na każdy filtracja postlinearna.
Słownik Facja Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Określony typ warunków hydrogeochemicznych różniący się szeregiem zdefiniowanych cech hydrochemicznych od warunków panujących w otoczeniu albo w innych częściach zbiornika wód filtracja postlinearna.
Słownik Filtracyjna Metasomatoza:
Znaczenie metasomatoza, Ultrafiltracja, mechanizmy membranowe, filtracja jonów, sukces filtracyjny, sukces sitowy, Korżyńskiego sukces 1. Zespół nie w pełni rozpoznanych mechanizmów elektrokinetycznych i filtracja postlinearna.
Słownik Fouriera Równanie:
Znaczenie Równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu, paraboliczne, postaci: gdzie: H – wysokość hydrauliczna [L], S – pojemność wodna [1], T – przewodność [L-2T-1], t – czas [T] W hydrogeologii F.r filtracja postlinearna.
Słownik Fluacja:
Znaczenie turbulentny) → ruch, płynięcie, przepływ wody podziemnej z prędkością większąod prędkości krytycznej. Cząstki wody poruszają się bezładnie po torach wirowych i krzyżujących się. → Ruch turbulentny, → filtracja postlinearna.

Czym jest Filtracja postlinearna znaczenie w Słownik definicje F

  • Dodano:
  • Autor: