Filtracja postlinearna co to jest
Co to jest Filtracja postlinearna. Wyjaśnienie sporymi prędkościami powyżej górnej granicy.

Czy przydatne?

Co to jest Postlinearna Filtracja

Definicja FILTRACJA POSTLINEARNA: Filtracja postlinearna
F.p. z sporymi prędkościami powyżej górnej granicy stosowalności prawa Darcy'ego: a) postlinearna laminarna, przy której w okolicy sił tarcia wewnętrznego daje się zauważyć wpływ sił inercji (→ krętość (ośrodka porowatego) Lk) jako drugiego rodzaju sił pasywnych, b) postlinearna mieszana z równowagą sił tarcia wewnętrznego i sił inercji (częściowo laminarna i częściowo turbulentna – stosunki przestrzenne silnie zależne od niejednorodności ośrodka) i c) postlinearna turbulentna (zwana → fluacją, w szczególności w skałach szczelinowych), przy której siły inercji są jedyną siłą pasywną, ruch jest turbulentny, a utraty proporcjonalne do prędkości w potędze drugiej. W warunkach naturalnych, niewymuszonych sztucznie, fluacja praktycznie nie występuje.[TM].

Słownik Filtracja Prelinearna:
Znaczenie prelinearna Filtracja w skałach bardzo słabo przepuszczalnych, przy której odchylenia od liniowego prawa Darcy'ego są spowodowane wpływem sił adhezji (wobec b. małych rozmiarów porów) jako drugiego filtracja postlinearna.
Słownik Filtr Szkieletowy; Szkielet Filtrowy:
Znaczenie szkielet filtrowy Filtr rurowy albo prętowy z sporymi otworami, pracujący samodzielnie w spękanych skałach litych albo luźnych gruboziarnistych, a zazwyczaj stanowiący szkielet, na który nakłada się filtracja postlinearna.
Słownik Filtracja Liniowa; Filtracja Podlegająca Liniowemu Prawu Darcy'ego:
Znaczenie filtracja podlegająca liniowemu prawu Darcy'ego Filtracja podlegająca liniowemu prawu → Darcy'ego, przy której jedyną siłą pasywną są siły tarcia wewnętrznego, a utraty są proporcjonalne do → filtracja postlinearna.
Słownik Filtracja Jonów:
Znaczenie Ultrafiltracja, mechanizmy membranowe, sukces filtracyjny, sukces sitowy, Korżyńskiego sukces, filtracyjna metasomatoza 1. Zespół nie w pełni rozpoznanych mechanizmów elektrokinetycznych i filtracja postlinearna.
Słownik Filtracyjna Metasomatoza:
Znaczenie metasomatoza, Ultrafiltracja, mechanizmy membranowe, filtracja jonów, sukces filtracyjny, sukces sitowy, Korżyńskiego sukces 1. Zespół nie w pełni rozpoznanych mechanizmów elektrokinetycznych i filtracja postlinearna.

Czym jest Filtracja postlinearna znaczenie w Słownik definicje F

  • Dodano:
  • Autor: