Filtracja prelinearna co to jest
Co to jest Filtracja prelinearna. Wyjaśnienie Filtracja w skałach bardzo słabo przepuszczalnych.

Czy przydatne?

Co to jest Prelinearna Filtracja

Filtracja prelinearna
Filtracja w skałach bardzo słabo przepuszczalnych, przy której odchylenia od liniowego prawa Darcy'ego są spowodowane wpływem sił adhezji (wobec b. małych rozmiarów porów) jako drugiego rodzaju sił pasywnych, w okolicy sił tarcia wewnętrznego. Siły adhezji mogą być tak spore, iż dla stworzenia ruchu gradient musi przekroczyć pewną wartość gradientu początkującego filtrację I0, powyżej której stosunkowo narastania spadku hydraulicznego obserwujemy jakby powiększanie się wartości współczynnika filtracji, co jest powiązane z uruchamianiem wody w coraz mniejszych porach.[TM].

Czym jest Filtracja prelinearna znaczenie w Słownik definicje F