Filtracja pseudoustalona co to jest
Co to jest Filtracja pseudoustalona. Wyjaśnienie Filtracja nieustalona, gdzie parametry ruchu (→.

Czy przydatne?

Co to jest Pseudoustalona Filtracja

Definicja FILTRACJA PSEUDOUSTALONA: Filtracja pseudoustalona
Filtracja nieustalona, gdzie parametry ruchu (→ wysokość hydrauliczna, → szybkość filtracji i tym podobne) zmieniają się w momencie w całym obszarze równomiernie, tak iż na każdy wybrany okres czasu można je opisać dzięki równań miarodajnych dla filtracji ustalonej (→ ruch ustalony). Przykładowo: przy dostatecznie długim pompowaniu studni pracującej w systemie odpowiadającym schematowi (modelowi) Theisa, gdy wartość u ≤ 0,09, → funkcję charakterystyczną studni W(u) można przybliżyć funkcją logarytmiczną: stan zwierciadła (depresji) nadal wymienia się, jednak z jednakową prędkością w całym obszarze, stąd dla każ°o wybranego czasu t stany dają się opisać wzorem Dupuita, dla ruchu ustalonego z odpowiednią wartością zasięgu depresji R: a więc: Objaśnienia symboli przy haśle: → funkcja charakterystyczna studni.[TM].

Słownik Filtr Z Obsypką:
Znaczenie → filtru właściwego, który pomiędzy zewnętrzną powierzchnią rury filtrowej a warstwą wodonośną ma → obsypkę z piasku albo żwiru (ryc. 26). Por. BN-90/8755-05 iPN-88/B-06715.[AK]Ryc. 26. Filtr z filtracja pseudoustalona.
Słownik Filtracja Quasi-Ustalona:
Znaczenie ustalona Filtracja (ruch wody podziemnej) o bardzo małej zmienności w momencie takich parametrów ruchu, jak: wysokość hydrauliczna (stany), szybkość filtracji, natężenie strumienia i tym podobneW filtracja pseudoustalona.
Słownik Filtr Siatkowy:
Znaczenie Filtr siatkowy Typ → filtru właściwego zbudowanego z rury perforowanej z nawiniętą siatką podkładową i siatką filtracyjną. Por. BN-90/8755-05.[AK filtracja pseudoustalona.
Słownik Filtr Szczelinowy:
Znaczenie Typ → filtru właściwego zbudowanego z rury ze szczelinami wykonanymi poprzez frezowanie, wypchnięcie materiału czy także inny sposób uformowania szczelin. → Filtr szkieletowy. Por. BN-90/8755-05.[AK filtracja pseudoustalona.
Słownik Funkcja Wejścia; Stężenie Wejściowe:
Znaczenie stężenie wejściowe Zależność stężenia znacznika (środowiskowego albo sztucznego) wody podziemnej od czasu jej przepływu od miejsca infiltracji do punktu poboru próbki. Postać f.w. zależy od filtracja pseudoustalona.

Czym jest Filtracja pseudoustalona znaczenie w Słownik definicje F

  • Dodano:
  • Autor: