Filtracja; ruch wody co to jest
Co to jest Filtracja; ruch wody podziemnej. Wyjaśnienie podziemnej Ruch cieczy i gazów w ośrodkach.

Czy przydatne?

Co to jest Filtracja; ruch wody podziemnej

Definicja FILTRACJA; RUCH WODY PODZIEMNEJ: Filtracja; ruch wody podziemnej
Ruch cieczy i gazów w ośrodkach (skałach) porowatych i szczelinowatych. Kluczową (praktycznie jedyną) siłą pasywną są przy filtracji siły tarcia wewnętrznego. Wobec dużej powierzchni wewnętrznej porów, ich małych przekrojów, znacznej krętości powstają znaczące opory, tak iż filtracja dzieje się z małymi prędkościami, ruchem laminarnym, a nawet linearnym, podlegając liniowemu prawu → Darcy'ego:v = -k grad H gdzie: v = Q/A – → |szybkość filtracji [LT--1], Q – koszt strumienia filtracji [L-3T-1], A – powierzchnia przekroju ortogonalnego do strumienia [L2], k – → współczynnik filtracji [LT--1], H – → wysokość hydrauliczna [L]. Wartość współczynnika filtracji w sposób ważny zależy od rodzaju skały, właściwości płynu i od stopnia nasycenia skały. Właściwości filtracyjne samej skały charakteryzuje → współczynnik przepuszczalności kp, który ze współczynnikiem filtracji k jest związany przez gęstość ρ [ML -3] i lepkość dynamiczną η [ML--1T-1]: kp = k(η/ρg). → Przesączanie.[TM].

Słownik Frakcjonowanie Izotopowe:
Znaczenie izotopowe Mechanizm rozdziału izotopów zachodzący w każdej reakcji termodynamicznej dzięki różnicom w szybkości reakcji różnych (pod względem izotopowym) rodzajów cząsteczek. Wynikiem f.i. jest filtracja; ruch wody podziemnej.
Słownik Filtr Siatkowy:
Znaczenie Filtr siatkowy Typ → filtru właściwego zbudowanego z rury perforowanej z nawiniętą siatką podkładową i siatką filtracyjną. Por. BN-90/8755-05.[AK filtracja; ruch wody podziemnej.
Słownik Faza (Stopień) Pompowania Badawczego:
Znaczenie pompowania badawczego Stadium w cyklu pompowania badawczego; moment, gdzie doprowadzono do określenia (stabilizacji) wydatku i depresji albo jednego z nich i utrzymania tego stanu w określonym czasie filtracja; ruch wody podziemnej.
Słownik Fizyczno-Chemiczne Oczyszczanie; (Wody, Ścieków):
Znaczenie Fizyczno-chemiczne oczyszczanie; (wody, ścieków) Fizyczno-chemiczne mechanizmy służące przy poprawie jakości wody (ścieków) dla uzyskania wymaganej jakości. → Uzdatnianie wody.[AM filtracja; ruch wody podziemnej.
Słownik Filtracja Liniowa; Filtracja Podlegająca Liniowemu Prawu Darcy'ego:
Znaczenie filtracja podlegająca liniowemu prawu Darcy'ego Filtracja podlegająca liniowemu prawu → Darcy'ego, przy której jedyną siłą pasywną są siły tarcia wewnętrznego, a utraty są proporcjonalne do → filtracja; ruch wody podziemnej.

Czym jest Filtracja; ruch wody znaczenie w Słownik definicje F

  • Dodano:
  • Autor: