Filtracja; ruch wody co to jest
Co to jest FILTRACJA; RUCH WODY PODZIEMNEJ. Wyjaśnienie podziemnej Ruch cieczy i gazów w ośrodkach.

Czy przydatne?

Co to jest Filtracja; ruch wody podziemnej

Definicja FILTRACJA; RUCH WODY PODZIEMNEJ: Filtracja; ruch wody podziemnej
Ruch cieczy i gazów w ośrodkach (skałach) porowatych i szczelinowatych. Kluczową (praktycznie jedyną) siłą pasywną są przy filtracji siły tarcia wewnętrznego. Wobec dużej powierzchni wewnętrznej porów, ich małych przekrojów, znacznej krętości powstają znaczące opory, tak iż filtracja dzieje się z małymi prędkościami, ruchem laminarnym, a nawet linearnym, podlegając liniowemu prawu → Darcy'ego:v = -k grad H gdzie: v = Q/A – → |szybkość filtracji [LT--1], Q – koszt strumienia filtracji [L-3T-1], A – powierzchnia przekroju ortogonalnego do strumienia [L2], k – → współczynnik filtracji [LT--1], H – → wysokość hydrauliczna [L]. Wartość współczynnika filtracji w sposób ważny zależy od rodzaju skały, właściwości płynu i od stopnia nasycenia skały. Właściwości filtracyjne samej skały charakteryzuje → współczynnik przepuszczalności kp, który ze współczynnikiem filtracji k jest związany przez gęstość ρ [ML -3] i lepkość dynamiczną η [ML--1T-1]: kp = k(η/ρg). → Przesączanie.[TM].

Słownik Filtr Szkieletowy; Szkielet Filtrowy:
Znaczenie szkielet filtrowy Filtr rurowy albo prętowy z sporymi otworami, pracujący samodzielnie w spękanych skałach litych albo luźnych gruboziarnistych, a zazwyczaj stanowiący szkielet, na który nakłada się filtracja; ruch wody podziemnej co znaczy.
Słownik Fluacja:
Znaczenie turbulentny) → ruch, płynięcie, przepływ wody podziemnej z prędkością większąod prędkości krytycznej. Cząstki wody poruszają się bezładnie po torach wirowych i krzyżujących się. → Ruch turbulentny, → filtracja; ruch wody podziemnej krzyżówka.
Słownik Frakcjonowanie Izotopowe:
Znaczenie izotopowe Mechanizm rozdziału izotopów zachodzący w każdej reakcji termodynamicznej dzięki różnicom w szybkości reakcji różnych (pod względem izotopowym) rodzajów cząsteczek. Wynikiem f.i. jest filtracja; ruch wody podziemnej co to jest.
Słownik Filtracja Postlinearna:
Znaczenie postlinearna F.p. z sporymi prędkościami powyżej górnej granicy stosowalności prawa Darcy'ego: a) postlinearna laminarna, przy której w okolicy sił tarcia wewnętrznego daje się zauważyć wpływ sił filtracja; ruch wody podziemnej słownik.
Słownik Funkcja Dobroci Modelu Hydrogeologicznego:
Znaczenie modelu hydrogeologicznego Funkcja określająca stopień dopasowania modelu hydrogeologicznego do rzeczywistości poprzez porównanie na przykład odtworzonej na modelu mapy hydroizohips z mapą powstałą z filtracja; ruch wody podziemnej czym jest.

Czym jest Filtracja; ruch wody znaczenie w Słownik definicje F

  • Dodano:
  • Autor: