Filtracja; ruch wody co to jest
Co to jest Filtracja; ruch wody podziemnej. Wyjaśnienie podziemnej Ruch cieczy i gazów w ośrodkach.

Czy przydatne?

Co to jest Filtracja; ruch wody podziemnej

Definicja FILTRACJA; RUCH WODY PODZIEMNEJ: Filtracja; ruch wody podziemnej
Ruch cieczy i gazów w ośrodkach (skałach) porowatych i szczelinowatych. Kluczową (praktycznie jedyną) siłą pasywną są przy filtracji siły tarcia wewnętrznego. Wobec dużej powierzchni wewnętrznej porów, ich małych przekrojów, znacznej krętości powstają znaczące opory, tak iż filtracja dzieje się z małymi prędkościami, ruchem laminarnym, a nawet linearnym, podlegając liniowemu prawu → Darcy'ego:v = -k grad H gdzie: v = Q/A – → |szybkość filtracji [LT--1], Q – koszt strumienia filtracji [L-3T-1], A – powierzchnia przekroju ortogonalnego do strumienia [L2], k – → współczynnik filtracji [LT--1], H – → wysokość hydrauliczna [L]. Wartość współczynnika filtracji w sposób ważny zależy od rodzaju skały, właściwości płynu i od stopnia nasycenia skały. Właściwości filtracyjne samej skały charakteryzuje → współczynnik przepuszczalności kp, który ze współczynnikiem filtracji k jest związany przez gęstość ρ [ML -3] i lepkość dynamiczną η [ML--1T-1]: kp = k(η/ρg). → Przesączanie.[TM].

Słownik Fluacja:
Znaczenie turbulentny) → ruch, płynięcie, przepływ wody podziemnej z prędkością większąod prędkości krytycznej. Cząstki wody poruszają się bezładnie po torach wirowych i krzyżujących się. → Ruch turbulentny, → filtracja; ruch wody podziemnej.
Słownik Facja Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Określony typ warunków hydrogeochemicznych różniący się szeregiem zdefiniowanych cech hydrochemicznych od warunków panujących w otoczeniu albo w innych częściach zbiornika wód filtracja; ruch wody podziemnej.
Słownik Filtr Siatkowy:
Znaczenie Filtr siatkowy Typ → filtru właściwego zbudowanego z rury perforowanej z nawiniętą siatką podkładową i siatką filtracyjną. Por. BN-90/8755-05.[AK filtracja; ruch wody podziemnej.
Słownik Formacja Wodonośna:
Znaczenie 1. Zespół pięter wodonośnych, najwyższa jednostka piętrowości hydrogeologicznej (hydrostratyfikacji). Termin nawiązuje do formacji podstawowej jednostki podziału litostratygraficznego. W Polsce można filtracja; ruch wody podziemnej.
Słownik Filtracja Pseudoustalona:
Znaczenie pseudoustalona Filtracja nieustalona, gdzie parametry ruchu (→ wysokość hydrauliczna, → szybkość filtracji i tym podobne) zmieniają się w momencie w całym obszarze równomiernie, tak iż na każdy filtracja; ruch wody podziemnej.

Czym jest Filtracja; ruch wody znaczenie w Słownik definicje F

  • Dodano:
  • Autor: