Filtracja; ruch wody co to jest
Co to jest Filtracja; ruch wody podziemnej. Wyjaśnienie podziemnej Ruch cieczy i gazów w ośrodkach.

Czy przydatne?

Co to jest Filtracja; ruch wody podziemnej

Definicja FILTRACJA; RUCH WODY PODZIEMNEJ: Filtracja; ruch wody podziemnej
Ruch cieczy i gazów w ośrodkach (skałach) porowatych i szczelinowatych. Kluczową (praktycznie jedyną) siłą pasywną są przy filtracji siły tarcia wewnętrznego. Wobec dużej powierzchni wewnętrznej porów, ich małych przekrojów, znacznej krętości powstają znaczące opory, tak iż filtracja dzieje się z małymi prędkościami, ruchem laminarnym, a nawet linearnym, podlegając liniowemu prawu → Darcy'ego:v = -k grad H gdzie: v = Q/A – → |szybkość filtracji [LT--1], Q – koszt strumienia filtracji [L-3T-1], A – powierzchnia przekroju ortogonalnego do strumienia [L2], k – → współczynnik filtracji [LT--1], H – → wysokość hydrauliczna [L]. Wartość współczynnika filtracji w sposób ważny zależy od rodzaju skały, właściwości płynu i od stopnia nasycenia skały. Właściwości filtracyjne samej skały charakteryzuje → współczynnik przepuszczalności kp, który ze współczynnikiem filtracji k jest związany przez gęstość ρ [ML -3] i lepkość dynamiczną η [ML--1T-1]: kp = k(η/ρg). → Przesączanie.[TM].

Słownik Filtracja Liniowa; Filtracja Podlegająca Liniowemu Prawu Darcy'ego:
Znaczenie filtracja podlegająca liniowemu prawu Darcy'ego Filtracja podlegająca liniowemu prawu → Darcy'ego, przy której jedyną siłą pasywną są siły tarcia wewnętrznego, a utraty są proporcjonalne do → filtracja; ruch wody podziemnej.
Słownik Frakcjonowanie Izotopowe:
Znaczenie izotopowe Mechanizm rozdziału izotopów zachodzący w każdej reakcji termodynamicznej dzięki różnicom w szybkości reakcji różnych (pod względem izotopowym) rodzajów cząsteczek. Wynikiem f.i. jest filtracja; ruch wody podziemnej.
Słownik Filtracja Prelinearna:
Znaczenie prelinearna Filtracja w skałach bardzo słabo przepuszczalnych, przy której odchylenia od liniowego prawa Darcy'ego są spowodowane wpływem sił adhezji (wobec b. małych rozmiarów porów) jako drugiego filtracja; ruch wody podziemnej.
Słownik Filtracja Quasi-Ustalona:
Znaczenie ustalona Filtracja (ruch wody podziemnej) o bardzo małej zmienności w momencie takich parametrów ruchu, jak: wysokość hydrauliczna (stany), szybkość filtracji, natężenie strumienia i tym podobneW filtracja; ruch wody podziemnej.
Słownik Fouriera Równanie:
Znaczenie Równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu, paraboliczne, postaci: gdzie: H – wysokość hydrauliczna [L], S – pojemność wodna [1], T – przewodność [L-2T-1], t – czas [T] W hydrogeologii F.r filtracja; ruch wody podziemnej.

Czym jest Filtracja; ruch wody znaczenie w Słownik definicje F

  • Dodano:
  • Autor: