Formacja wodonośna co to jest
Co to jest Formacja wodonośna. Wyjaśnienie pięter wodonośnych, najwyższa jednostka piętrowości.

Czy przydatne?

Co to jest Wodonośna Formacja

Definicja FORMACJA WODONOŚNA: Formacja wodonośna
1. Zespół pięter wodonośnych, najwyższa jednostka piętrowości hydrogeologicznej (hydrostratyfikacji). Termin nawiązuje do formacji podstawowej jednostki podziału litostratygraficznego. W Polsce można mówić o f.w. przedpaleozoicznej, paleozoiczno-mezozoicznej, kenozoicznej. Niekiedy tę najwyższą jednostkę nazywa się także → systemem wodonośnym albo → systemem hydrogeologicznym. → Piętrowość wód podziemnych. 2. Przeciwieństwo zbiorowiska wód podziemnych, w szczególności w starszej poezji:[AK].

Słownik Funkcja Dobroci Modelu Hydrogeologicznego:
Znaczenie modelu hydrogeologicznego Funkcja określająca stopień dopasowania modelu hydrogeologicznego do rzeczywistości poprzez porównanie na przykład odtworzonej na modelu mapy hydroizohips z mapą powstałą z formacja wodonośna.
Słownik Filtracja Prelinearna:
Znaczenie prelinearna Filtracja w skałach bardzo słabo przepuszczalnych, przy której odchylenia od liniowego prawa Darcy'ego są spowodowane wpływem sił adhezji (wobec b. małych rozmiarów porów) jako drugiego formacja wodonośna.
Słownik Funkcja Wejścia; Stężenie Wejściowe:
Znaczenie stężenie wejściowe Zależność stężenia znacznika (środowiskowego albo sztucznego) wody podziemnej od czasu jej przepływu od miejsca infiltracji do punktu poboru próbki. Postać f.w. zależy od formacja wodonośna.
Słownik Filtr Studzienny:
Znaczenie Sztywna konstrukcja na ogół cylindryczna zabudowująca w studni warstwę wodonośną w celu filtrowania pompowanej wody, a więc zatrzymywania drobnych cząstek i przeciwdziałania ich dostaniu się do formacja wodonośna.
Słownik Filtracja Liniowa; Filtracja Podlegająca Liniowemu Prawu Darcy'ego:
Znaczenie filtracja podlegająca liniowemu prawu Darcy'ego Filtracja podlegająca liniowemu prawu → Darcy'ego, przy której jedyną siłą pasywną są siły tarcia wewnętrznego, a utraty są proporcjonalne do → formacja wodonośna.

Czym jest Formacja wodonośna znaczenie w Słownik definicje F

  • Dodano:
  • Autor: