Formacja wodonośna co to jest
Co to jest Formacja wodonośna. Wyjaśnienie pięter wodonośnych, najwyższa jednostka piętrowości.

Czy przydatne?

Co to jest Wodonośna Formacja

Definicja FORMACJA WODONOŚNA: Formacja wodonośna
1. Zespół pięter wodonośnych, najwyższa jednostka piętrowości hydrogeologicznej (hydrostratyfikacji). Termin nawiązuje do formacji podstawowej jednostki podziału litostratygraficznego. W Polsce można mówić o f.w. przedpaleozoicznej, paleozoiczno-mezozoicznej, kenozoicznej. Niekiedy tę najwyższą jednostkę nazywa się także → systemem wodonośnym albo → systemem hydrogeologicznym. → Piętrowość wód podziemnych. 2. Przeciwieństwo zbiorowiska wód podziemnych, w szczególności w starszej poezji:[AK].

Słownik Funkcja Charakterystyczna Studni; W(U):
Znaczenie charakterystyczna studni; W(u) Całka eksponencjalna używana w rozwiązaniu Theisa na postęp depresji (w momencie i w przestrzeni) przy nieustalonym dopływie do studni pompowanej ze stałym wydatkiem, w formacja wodonośna.
Słownik Fenole; Hydroksybenzeny:
Znaczenie hydroksybenzeny Wodorotlenowe pochodne benzenu, wyraźnie toksyczne. Zanieczyszczenie wód podziemnych f. na ogół jest powiązane z zakładami przeróbki węgla (odpady z koksowni, gazowni), zakładami formacja wodonośna.
Słownik Filtracyjna Metasomatoza:
Znaczenie metasomatoza, Ultrafiltracja, mechanizmy membranowe, filtracja jonów, sukces filtracyjny, sukces sitowy, Korżyńskiego sukces 1. Zespół nie w pełni rozpoznanych mechanizmów elektrokinetycznych i formacja wodonośna.
Słownik Formuła Chemicznego Składu Wody:
Znaczenie składu wody Umowna forma skróconego zapisu składu chemicznego wody. W zapisie najczęściej są uwzględniane → jony kluczowe, rzadziej gazy, substancje specyficzne i mikroskładniki. Przy zapisach są formacja wodonośna.
Słownik Filtr Właściwy; Część Robocza Filtru:
Znaczenie część robocza filtru Część filtru, przez którą dzieje się filtrowanie i dopływ wody z warstwy/poziomu wodonośnego do studni. Konstrukcja części roboczej, poprawność technologiczna jej wykonania i formacja wodonośna.

Czym jest Formacja wodonośna znaczenie w Słownik definicje F

  • Dodano:
  • Autor: