Formacja wodonośna co to jest
Co to jest FORMACJA WODONOŚNA. Wyjaśnienie pięter wodonośnych, najwyższa jednostka piętrowości.

Czy przydatne?

Co to jest Wodonośna Formacja

Definicja FORMACJA WODONOŚNA: Formacja wodonośna
1. Zespół pięter wodonośnych, najwyższa jednostka piętrowości hydrogeologicznej (hydrostratyfikacji). Termin nawiązuje do formacji podstawowej jednostki podziału litostratygraficznego. W Polsce można mówić o f.w. przedpaleozoicznej, paleozoiczno-mezozoicznej, kenozoicznej. Niekiedy tę najwyższą jednostkę nazywa się także → systemem wodonośnym albo → systemem hydrogeologicznym. → Piętrowość wód podziemnych. 2. Przeciwieństwo zbiorowiska wód podziemnych, w szczególności w starszej poezji:[AK].

Słownik Fluacja:
Znaczenie turbulentny) → ruch, płynięcie, przepływ wody podziemnej z prędkością większąod prędkości krytycznej. Cząstki wody poruszają się bezładnie po torach wirowych i krzyżujących się. → Ruch turbulentny, → formacja wodonośna co to jest.
Słownik Funkcja Wejścia; Stężenie Wejściowe:
Znaczenie stężenie wejściowe Zależność stężenia znacznika (środowiskowego albo sztucznego) wody podziemnej od czasu jej przepływu od miejsca infiltracji do punktu poboru próbki. Postać f.w. zależy od formacja wodonośna definicja.
Słownik Filtr Szkieletowy; Szkielet Filtrowy:
Znaczenie szkielet filtrowy Filtr rurowy albo prętowy z sporymi otworami, pracujący samodzielnie w spękanych skałach litych albo luźnych gruboziarnistych, a zazwyczaj stanowiący szkielet, na który nakłada się formacja wodonośna co znaczy.
Słownik Filtracja Pseudoustalona:
Znaczenie pseudoustalona Filtracja nieustalona, gdzie parametry ruchu (→ wysokość hydrauliczna, → szybkość filtracji i tym podobne) zmieniają się w momencie w całym obszarze równomiernie, tak iż na każdy formacja wodonośna słownik.
Słownik Filtr Z Obsypką:
Znaczenie → filtru właściwego, który pomiędzy zewnętrzną powierzchnią rury filtrowej a warstwą wodonośną ma → obsypkę z piasku albo żwiru (ryc. 26). Por. BN-90/8755-05 iPN-88/B-06715.[AK]Ryc. 26. Filtr z formacja wodonośna znaczenie.

Czym jest Formacja wodonośna znaczenie w Słownik definicje F

  • Dodano:
  • Autor: