Formuła chemicznego składu co to jest
Co to jest Formuła chemicznego składu wody. Wyjaśnienie wody Umowna forma skróconego zapisu składu.

Czy przydatne?

Co to jest Formuła chemicznego składu wody

Definicja FORMUŁA CHEMICZNEGO SKŁADU WODY: Formuła chemicznego składu wody
Umowna forma skróconego zapisu składu chemicznego wody. W zapisie najczęściej są uwzględniane → jony kluczowe, rzadziej gazy, substancje specyficzne i mikroskładniki. Przy zapisach są używane skrócone formy → klasyfikacji hydrochemicznych. Wartościową f.ch.s.w., z racji na szerokie możliwości prezentowania wyników analiz wód podziemnych, jest → Kurłowa formuła.[AM].

Słownik Filtracja Jonów:
Znaczenie Ultrafiltracja, mechanizmy membranowe, sukces filtracyjny, sukces sitowy, Korżyńskiego sukces, filtracyjna metasomatoza 1. Zespół nie w pełni rozpoznanych mechanizmów elektrokinetycznych i formuła chemicznego składu wody.
Słownik Filtracyjna Metasomatoza:
Znaczenie metasomatoza, Ultrafiltracja, mechanizmy membranowe, filtracja jonów, sukces filtracyjny, sukces sitowy, Korżyńskiego sukces 1. Zespół nie w pełni rozpoznanych mechanizmów elektrokinetycznych i formuła chemicznego składu wody.
Słownik Filtracja Prelinearna:
Znaczenie prelinearna Filtracja w skałach bardzo słabo przepuszczalnych, przy której odchylenia od liniowego prawa Darcy'ego są spowodowane wpływem sił adhezji (wobec b. małych rozmiarów porów) jako drugiego formuła chemicznego składu wody.
Słownik Filtracja Pseudoustalona:
Znaczenie pseudoustalona Filtracja nieustalona, gdzie parametry ruchu (→ wysokość hydrauliczna, → szybkość filtracji i tym podobne) zmieniają się w momencie w całym obszarze równomiernie, tak iż na każdy formuła chemicznego składu wody.
Słownik Filtracja Liniowa; Filtracja Podlegająca Liniowemu Prawu Darcy'ego:
Znaczenie filtracja podlegająca liniowemu prawu Darcy'ego Filtracja podlegająca liniowemu prawu → Darcy'ego, przy której jedyną siłą pasywną są siły tarcia wewnętrznego, a utraty są proporcjonalne do → formuła chemicznego składu wody.

Czym jest Formuła chemicznego składu znaczenie w Słownik definicje F

  • Dodano:
  • Autor: