Formuła chemicznego składu co to jest
Co to jest Formuła chemicznego składu wody. Wyjaśnienie wody Umowna forma skróconego zapisu składu.

Czy przydatne?

Co to jest Formuła chemicznego składu wody

Definicja FORMUŁA CHEMICZNEGO SKŁADU WODY: Formuła chemicznego składu wody
Umowna forma skróconego zapisu składu chemicznego wody. W zapisie najczęściej są uwzględniane → jony kluczowe, rzadziej gazy, substancje specyficzne i mikroskładniki. Przy zapisach są używane skrócone formy → klasyfikacji hydrochemicznych. Wartościową f.ch.s.w., z racji na szerokie możliwości prezentowania wyników analiz wód podziemnych, jest → Kurłowa formuła.[AM].

Słownik Filtr Właściwy; Część Robocza Filtru:
Znaczenie część robocza filtru Część filtru, przez którą dzieje się filtrowanie i dopływ wody z warstwy/poziomu wodonośnego do studni. Konstrukcja części roboczej, poprawność technologiczna jej wykonania i formuła chemicznego składu wody.
Słownik Filtracja Liniowa; Filtracja Podlegająca Liniowemu Prawu Darcy'ego:
Znaczenie filtracja podlegająca liniowemu prawu Darcy'ego Filtracja podlegająca liniowemu prawu → Darcy'ego, przy której jedyną siłą pasywną są siły tarcia wewnętrznego, a utraty są proporcjonalne do → formuła chemicznego składu wody.
Słownik Fizyczno-Chemiczne Oczyszczanie; (Wody, Ścieków):
Znaczenie Fizyczno-chemiczne oczyszczanie; (wody, ścieków) Fizyczno-chemiczne mechanizmy służące przy poprawie jakości wody (ścieków) dla uzyskania wymaganej jakości. → Uzdatnianie wody.[AM formuła chemicznego składu wody.
Słownik Filtr Szczelinowy:
Znaczenie Typ → filtru właściwego zbudowanego z rury ze szczelinami wykonanymi poprzez frezowanie, wypchnięcie materiału czy także inny sposób uformowania szczelin. → Filtr szkieletowy. Por. BN-90/8755-05.[AK formuła chemicznego składu wody.
Słownik Filtracja Quasi-Ustalona:
Znaczenie ustalona Filtracja (ruch wody podziemnej) o bardzo małej zmienności w momencie takich parametrów ruchu, jak: wysokość hydrauliczna (stany), szybkość filtracji, natężenie strumienia i tym podobneW formuła chemicznego składu wody.

Czym jest Formuła chemicznego składu znaczenie w Słownik definicje F

  • Dodano:
  • Autor: