Frakcjonowanie izotopowe co to jest
Co to jest Frakcjonowanie izotopowe. Wyjaśnienie Mechanizm rozdziału izotopów zachodzący w każdej.

Czy przydatne?

Co to jest Izotopowe Frakcjonowanie

Definicja FRAKCJONOWANIE IZOTOPOWE: Frakcjonowanie izotopowe
Mechanizm rozdziału izotopów zachodzący w każdej reakcji termodynamicznej dzięki różnicom w szybkości reakcji różnych (pod względem izotopowym) rodzajów cząsteczek. Wynikiem f.i. jest nieproporcjonalnie wysokie stężenie jednego z izotopów po jednej stronie reakcji w porównaniu z drugim izotopem. F.i. wyraża się współczynnikiem frakcjonowania α, który jest ilorazem stosunków izotopów w substracie i produkcie reakcji: gdzie: R– relacja izotopu cięższego do lżejszego. W razie parowania wody: F.i. może się odbywać w reakcjach fizykochemicznych w warunkach równowagi albo nierównowagi (kinetycznych). Innym rodzajem procesu prowadzącego do f.i. jest dyfuzja molekularna (→ dyfuzja).[JD].

Słownik Fouriera Równanie:
Znaczenie Równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu, paraboliczne, postaci: gdzie: H – wysokość hydrauliczna [L], S – pojemność wodna [1], T – przewodność [L-2T-1], t – czas [T] W hydrogeologii F.r frakcjonowanie izotopowe.
Słownik Faza (Stopień) Pompowania Badawczego:
Znaczenie pompowania badawczego Stadium w cyklu pompowania badawczego; moment, gdzie doprowadzono do określenia (stabilizacji) wydatku i depresji albo jednego z nich i utrzymania tego stanu w określonym czasie frakcjonowanie izotopowe.
Słownik Formacja Wodonośna:
Znaczenie 1. Zespół pięter wodonośnych, najwyższa jednostka piętrowości hydrogeologicznej (hydrostratyfikacji). Termin nawiązuje do formacji podstawowej jednostki podziału litostratygraficznego. W Polsce można frakcjonowanie izotopowe.
Słownik Filtracja Jonów:
Znaczenie Ultrafiltracja, mechanizmy membranowe, sukces filtracyjny, sukces sitowy, Korżyńskiego sukces, filtracyjna metasomatoza 1. Zespół nie w pełni rozpoznanych mechanizmów elektrokinetycznych i frakcjonowanie izotopowe.
Słownik Fizyczno-Chemiczne Oczyszczanie; (Wody, Ścieków):
Znaczenie Fizyczno-chemiczne oczyszczanie; (wody, ścieków) Fizyczno-chemiczne mechanizmy służące przy poprawie jakości wody (ścieków) dla uzyskania wymaganej jakości. → Uzdatnianie wody.[AM frakcjonowanie izotopowe.

Czym jest Frakcjonowanie izotopowe znaczenie w Słownik definicje F

  • Dodano:
  • Autor: