Frakcjonowanie izotopowe co to jest
Co to jest Frakcjonowanie izotopowe. Wyjaśnienie Mechanizm rozdziału izotopów zachodzący w każdej.

Czy przydatne?

Co to jest Izotopowe Frakcjonowanie

Definicja FRAKCJONOWANIE IZOTOPOWE: Frakcjonowanie izotopowe
Mechanizm rozdziału izotopów zachodzący w każdej reakcji termodynamicznej dzięki różnicom w szybkości reakcji różnych (pod względem izotopowym) rodzajów cząsteczek. Wynikiem f.i. jest nieproporcjonalnie wysokie stężenie jednego z izotopów po jednej stronie reakcji w porównaniu z drugim izotopem. F.i. wyraża się współczynnikiem frakcjonowania α, który jest ilorazem stosunków izotopów w substracie i produkcie reakcji: gdzie: R– relacja izotopu cięższego do lżejszego. W razie parowania wody: F.i. może się odbywać w reakcjach fizykochemicznych w warunkach równowagi albo nierównowagi (kinetycznych). Innym rodzajem procesu prowadzącego do f.i. jest dyfuzja molekularna (→ dyfuzja).[JD].

Słownik Fouriera Równanie:
Znaczenie Równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu, paraboliczne, postaci: gdzie: H – wysokość hydrauliczna [L], S – pojemność wodna [1], T – przewodność [L-2T-1], t – czas [T] W hydrogeologii F.r frakcjonowanie izotopowe.
Słownik Filtracja; Ruch Wody Podziemnej:
Znaczenie wody podziemnej Ruch cieczy i gazów w ośrodkach (skałach) porowatych i szczelinowatych. Kluczową (praktycznie jedyną) siłą pasywną są przy filtracji siły tarcia wewnętrznego. Wobec dużej powierzchni frakcjonowanie izotopowe.
Słownik Formuła Chemicznego Składu Wody:
Znaczenie składu wody Umowna forma skróconego zapisu składu chemicznego wody. W zapisie najczęściej są uwzględniane → jony kluczowe, rzadziej gazy, substancje specyficzne i mikroskładniki. Przy zapisach są frakcjonowanie izotopowe.
Słownik Funkcja Charakterystyczna Studni; W(U):
Znaczenie charakterystyczna studni; W(u) Całka eksponencjalna używana w rozwiązaniu Theisa na postęp depresji (w momencie i w przestrzeni) przy nieustalonym dopływie do studni pompowanej ze stałym wydatkiem, w frakcjonowanie izotopowe.
Słownik Fluacja:
Znaczenie turbulentny) → ruch, płynięcie, przepływ wody podziemnej z prędkością większąod prędkości krytycznej. Cząstki wody poruszają się bezładnie po torach wirowych i krzyżujących się. → Ruch turbulentny, → frakcjonowanie izotopowe.

Czym jest Frakcjonowanie izotopowe znaczenie w Słownik definicje F

  • Dodano:
  • Autor: