Funkcja charakterystyczna co to jest
Co to jest Funkcja charakterystyczna studni; W(u). Wyjaśnienie studni; W(u) Całka eksponencjalna.

Czy przydatne?

Co to jest Funkcja charakterystyczna studni; W(u)

Definicja FUNKCJA CHARAKTERYSTYCZNA STUDNI; W(U): Funkcja charakterystyczna studni; W(u)
Całka eksponencjalna używana w rozwiązaniu Theisa na postęp depresji (w momencie i w przestrzeni) przy nieustalonym dopływie do studni pompowanej ze stałym wydatkiem, w nieskończonym jednorodnym systemie warstwowym bez zasilania: F.ch.s. daje się przybliżyć szeregiem nieskończonym: gdzie: u – argument funkcji charakterystycznej: u = r2/4at [1], r – odległość od osi studni [L], a = T/S– → przenikliwość hydrauliczna [L2T-1], T = km – przewodność [L2T-1], K – współczynnik filtracji [LT--1], m – miąższość warstwy wodonośnej [L], S – współczynnik pojemności wodnej [1] t – czas [T].[TM].

Słownik Fizyczno-Chemiczne Oczyszczanie; (Wody, Ścieków):
Znaczenie Fizyczno-chemiczne oczyszczanie; (wody, ścieków) Fizyczno-chemiczne mechanizmy służące przy poprawie jakości wody (ścieków) dla uzyskania wymaganej jakości. → Uzdatnianie wody.[AM funkcja charakterystyczna studni; w(u).
Słownik Filtracja Jonów:
Znaczenie Ultrafiltracja, mechanizmy membranowe, sukces filtracyjny, sukces sitowy, Korżyńskiego sukces, filtracyjna metasomatoza 1. Zespół nie w pełni rozpoznanych mechanizmów elektrokinetycznych i funkcja charakterystyczna studni; w(u).
Słownik Fenole; Hydroksybenzeny:
Znaczenie hydroksybenzeny Wodorotlenowe pochodne benzenu, wyraźnie toksyczne. Zanieczyszczenie wód podziemnych f. na ogół jest powiązane z zakładami przeróbki węgla (odpady z koksowni, gazowni), zakładami funkcja charakterystyczna studni; w(u).
Słownik Filtracja Pseudoustalona:
Znaczenie pseudoustalona Filtracja nieustalona, gdzie parametry ruchu (→ wysokość hydrauliczna, → szybkość filtracji i tym podobne) zmieniają się w momencie w całym obszarze równomiernie, tak iż na każdy funkcja charakterystyczna studni; w(u).
Słownik Filtracyjna Metasomatoza:
Znaczenie metasomatoza, Ultrafiltracja, mechanizmy membranowe, filtracja jonów, sukces filtracyjny, sukces sitowy, Korżyńskiego sukces 1. Zespół nie w pełni rozpoznanych mechanizmów elektrokinetycznych i funkcja charakterystyczna studni; w(u).

Czym jest Funkcja charakterystyczna znaczenie w Słownik definicje F

  • Dodano:
  • Autor: