Funkcja charakterystyczna co to jest
Co to jest Funkcja charakterystyczna studni; W(u). Wyjaśnienie studni; W(u) Całka eksponencjalna.

Czy przydatne?

Co to jest Funkcja charakterystyczna studni; W(u)

Definicja FUNKCJA CHARAKTERYSTYCZNA STUDNI; W(U): Funkcja charakterystyczna studni; W(u)
Całka eksponencjalna używana w rozwiązaniu Theisa na postęp depresji (w momencie i w przestrzeni) przy nieustalonym dopływie do studni pompowanej ze stałym wydatkiem, w nieskończonym jednorodnym systemie warstwowym bez zasilania: F.ch.s. daje się przybliżyć szeregiem nieskończonym: gdzie: u – argument funkcji charakterystycznej: u = r2/4at [1], r – odległość od osi studni [L], a = T/S– → przenikliwość hydrauliczna [L2T-1], T = km – przewodność [L2T-1], K – współczynnik filtracji [LT--1], m – miąższość warstwy wodonośnej [L], S – współczynnik pojemności wodnej [1] t – czas [T].[TM].

Słownik Frakcjonowanie Izotopowe:
Znaczenie izotopowe Mechanizm rozdziału izotopów zachodzący w każdej reakcji termodynamicznej dzięki różnicom w szybkości reakcji różnych (pod względem izotopowym) rodzajów cząsteczek. Wynikiem f.i. jest funkcja charakterystyczna studni; w(u).
Słownik Formuła Chemicznego Składu Wody:
Znaczenie składu wody Umowna forma skróconego zapisu składu chemicznego wody. W zapisie najczęściej są uwzględniane → jony kluczowe, rzadziej gazy, substancje specyficzne i mikroskładniki. Przy zapisach są funkcja charakterystyczna studni; w(u).
Słownik Filtracja; Ruch Wody Podziemnej:
Znaczenie wody podziemnej Ruch cieczy i gazów w ośrodkach (skałach) porowatych i szczelinowatych. Kluczową (praktycznie jedyną) siłą pasywną są przy filtracji siły tarcia wewnętrznego. Wobec dużej powierzchni funkcja charakterystyczna studni; w(u).
Słownik Filtr Z Obsypką:
Znaczenie → filtru właściwego, który pomiędzy zewnętrzną powierzchnią rury filtrowej a warstwą wodonośną ma → obsypkę z piasku albo żwiru (ryc. 26). Por. BN-90/8755-05 iPN-88/B-06715.[AK]Ryc. 26. Filtr z funkcja charakterystyczna studni; w(u).
Słownik Filtracja Pseudoustalona:
Znaczenie pseudoustalona Filtracja nieustalona, gdzie parametry ruchu (→ wysokość hydrauliczna, → szybkość filtracji i tym podobne) zmieniają się w momencie w całym obszarze równomiernie, tak iż na każdy funkcja charakterystyczna studni; w(u).

Czym jest Funkcja charakterystyczna znaczenie w Słownik definicje F

  • Dodano:
  • Autor: