Funkcja charakterystyczna co to jest
Co to jest Funkcja charakterystyczna studni; W(u). Wyjaśnienie studni; W(u) Całka eksponencjalna.

Czy przydatne?

Co to jest Funkcja charakterystyczna studni; W(u)

Funkcja charakterystyczna studni; W(u)
Całka eksponencjalna używana w rozwiązaniu Theisa na postęp depresji (w momencie i w przestrzeni) przy nieustalonym dopływie do studni pompowanej ze stałym wydatkiem, w nieskończonym jednorodnym systemie warstwowym bez zasilania: F.ch.s. daje się przybliżyć szeregiem nieskończonym: gdzie: u – argument funkcji charakterystycznej: u = r2/4at [1], r – odległość od osi studni [L], a = T/S– → przenikliwość hydrauliczna [L2T-1], T = km – przewodność [L2T-1], K – współczynnik filtracji [LT--1], m – miąższość warstwy wodonośnej [L], S – współczynnik pojemności wodnej [1] t – czas [T].[TM].

Czym jest Funkcja charakterystyczna znaczenie w Słownik definicje F