Funkcja dobroci modelu co to jest
Co to jest Funkcja dobroci modelu hydrogeologicznego. Wyjaśnienie hydrogeologicznego Funkcja.

Czy przydatne?

Co to jest Funkcja dobroci modelu hydrogeologicznego

Definicja FUNKCJA DOBROCI MODELU HYDROGEOLOGICZNEGO: Funkcja dobroci modelu hydrogeologicznego
Funkcja określająca stopień dopasowania modelu hydrogeologicznego do rzeczywistości poprzez porównanie na przykład odtworzonej na modelu mapy hydroizohips z mapą powstałą z pomiarów terenowych. Może to być na przykład średnia arytmetyczna kwadratu różnic pomiędzy wysokością hydrauliczną odtworzoną na modelu a odczytaną z mapy w poszczególnych punktach modelowanego obszaru.[MR].

Słownik Fouriera Równanie:
Znaczenie Równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu, paraboliczne, postaci: gdzie: H – wysokość hydrauliczna [L], S – pojemność wodna [1], T – przewodność [L-2T-1], t – czas [T] W hydrogeologii F.r funkcja dobroci modelu hydrogeologicznego.
Słownik Filtracja Jonów:
Znaczenie Ultrafiltracja, mechanizmy membranowe, sukces filtracyjny, sukces sitowy, Korżyńskiego sukces, filtracyjna metasomatoza 1. Zespół nie w pełni rozpoznanych mechanizmów elektrokinetycznych i funkcja dobroci modelu hydrogeologicznego.
Słownik Filtracja Prelinearna:
Znaczenie prelinearna Filtracja w skałach bardzo słabo przepuszczalnych, przy której odchylenia od liniowego prawa Darcy'ego są spowodowane wpływem sił adhezji (wobec b. małych rozmiarów porów) jako drugiego funkcja dobroci modelu hydrogeologicznego.
Słownik Filtracja Pseudoustalona:
Znaczenie pseudoustalona Filtracja nieustalona, gdzie parametry ruchu (→ wysokość hydrauliczna, → szybkość filtracji i tym podobne) zmieniają się w momencie w całym obszarze równomiernie, tak iż na każdy funkcja dobroci modelu hydrogeologicznego.
Słownik Filtracja Postlinearna:
Znaczenie postlinearna F.p. z sporymi prędkościami powyżej górnej granicy stosowalności prawa Darcy'ego: a) postlinearna laminarna, przy której w okolicy sił tarcia wewnętrznego daje się zauważyć wpływ sił funkcja dobroci modelu hydrogeologicznego.

Czym jest Funkcja dobroci modelu znaczenie w Słownik definicje F

  • Dodano:
  • Autor: