Funkcja dobroci modelu co to jest
Co to jest Funkcja dobroci modelu hydrogeologicznego. Wyjaśnienie hydrogeologicznego Funkcja.

Czy przydatne?

Co to jest Funkcja dobroci modelu hydrogeologicznego

Definicja FUNKCJA DOBROCI MODELU HYDROGEOLOGICZNEGO: Funkcja dobroci modelu hydrogeologicznego
Funkcja określająca stopień dopasowania modelu hydrogeologicznego do rzeczywistości poprzez porównanie na przykład odtworzonej na modelu mapy hydroizohips z mapą powstałą z pomiarów terenowych. Może to być na przykład średnia arytmetyczna kwadratu różnic pomiędzy wysokością hydrauliczną odtworzoną na modelu a odczytaną z mapy w poszczególnych punktach modelowanego obszaru.[MR].

Słownik Funkcja Charakterystyczna Studni; W(U):
Znaczenie charakterystyczna studni; W(u) Całka eksponencjalna używana w rozwiązaniu Theisa na postęp depresji (w momencie i w przestrzeni) przy nieustalonym dopływie do studni pompowanej ze stałym wydatkiem, w funkcja dobroci modelu hydrogeologicznego.
Słownik Filtracja Prelinearna:
Znaczenie prelinearna Filtracja w skałach bardzo słabo przepuszczalnych, przy której odchylenia od liniowego prawa Darcy'ego są spowodowane wpływem sił adhezji (wobec b. małych rozmiarów porów) jako drugiego funkcja dobroci modelu hydrogeologicznego.
Słownik Filtracja Liniowa; Filtracja Podlegająca Liniowemu Prawu Darcy'ego:
Znaczenie filtracja podlegająca liniowemu prawu Darcy'ego Filtracja podlegająca liniowemu prawu → Darcy'ego, przy której jedyną siłą pasywną są siły tarcia wewnętrznego, a utraty są proporcjonalne do → funkcja dobroci modelu hydrogeologicznego.
Słownik Fluacja:
Znaczenie turbulentny) → ruch, płynięcie, przepływ wody podziemnej z prędkością większąod prędkości krytycznej. Cząstki wody poruszają się bezładnie po torach wirowych i krzyżujących się. → Ruch turbulentny, → funkcja dobroci modelu hydrogeologicznego.
Słownik Formacja Wodonośna:
Znaczenie 1. Zespół pięter wodonośnych, najwyższa jednostka piętrowości hydrogeologicznej (hydrostratyfikacji). Termin nawiązuje do formacji podstawowej jednostki podziału litostratygraficznego. W Polsce można funkcja dobroci modelu hydrogeologicznego.

Czym jest Funkcja dobroci modelu znaczenie w Słownik definicje F

  • Dodano:
  • Autor: