Funkcja wejścia; stężenie co to jest
Co to jest Funkcja wejścia; stężenie wejściowe. Wyjaśnienie wejściowe Zależność stężenia znacznika.

Czy przydatne?

Co to jest Funkcja wejścia; stężenie wejściowe

Definicja FUNKCJA WEJŚCIA; STĘŻENIE WEJŚCIOWE: Funkcja wejścia; stężenie wejściowe
Zależność stężenia znacznika (środowiskowego albo sztucznego) wody podziemnej od czasu jej przepływu od miejsca infiltracji do punktu poboru próbki. Postać f.w. zależy od przyjętego modelu przepływu, a również od rodzaju znacznika. W razie znaczników promieniotwórczych istotnym wyznacznikiem f.w. jest stała rozpadu promieniotwórczego λ danego znacznika. W razie → trytu trzeba ponadto uwzględnić sezonową zmienność zawartości trytu w opadach obszaru infiltracji.[JD].

Słownik Filtr Właściwy; Część Robocza Filtru:
Znaczenie część robocza filtru Część filtru, przez którą dzieje się filtrowanie i dopływ wody z warstwy/poziomu wodonośnego do studni. Konstrukcja części roboczej, poprawność technologiczna jej wykonania i funkcja wejścia; stężenie wejściowe.
Słownik Fluacja:
Znaczenie turbulentny) → ruch, płynięcie, przepływ wody podziemnej z prędkością większąod prędkości krytycznej. Cząstki wody poruszają się bezładnie po torach wirowych i krzyżujących się. → Ruch turbulentny, → funkcja wejścia; stężenie wejściowe.
Słownik Filtr Siatkowy:
Znaczenie Filtr siatkowy Typ → filtru właściwego zbudowanego z rury perforowanej z nawiniętą siatką podkładową i siatką filtracyjną. Por. BN-90/8755-05.[AK funkcja wejścia; stężenie wejściowe.
Słownik Filtr Szczelinowy:
Znaczenie Typ → filtru właściwego zbudowanego z rury ze szczelinami wykonanymi poprzez frezowanie, wypchnięcie materiału czy także inny sposób uformowania szczelin. → Filtr szkieletowy. Por. BN-90/8755-05.[AK funkcja wejścia; stężenie wejściowe.
Słownik Filtracja; Ruch Wody Podziemnej:
Znaczenie wody podziemnej Ruch cieczy i gazów w ośrodkach (skałach) porowatych i szczelinowatych. Kluczową (praktycznie jedyną) siłą pasywną są przy filtracji siły tarcia wewnętrznego. Wobec dużej powierzchni funkcja wejścia; stężenie wejściowe.

Czym jest Funkcja wejścia; stężenie znaczenie w Słownik definicje F

  • Dodano:
  • Autor: