Gaussa-Seidela metoda co to jest
Co to jest Gaussa-Seidela metoda. Wyjaśnienie iteracyjnego rozwiązywania układu równań liniowych.

Czy przydatne?

Co to jest Metoda Seidela Gaussa

Definicja GAUSSA-SEIDELA METODA: Gaussa-Seidela sposób
sposób iteracyjnego rozwiązywania układu równań liniowych opisujących filtrację w zdyskretyzowanym obszarze (→ dyskretyzacja), polegająca na obliczaniu w każdym kroku iteracyjnym nowych wartości funkcji (wysokości hydraulicznej) w poszczególnych węzłach jako średniej z węzłów sąsiednich i zastępowaniu nimi wartości dotychczasowych. W ten sposób nowa wartość funkcji w węźle jest natychmiast używana do obliczania wartości funkcji w sąsiednim węźle. Służąca w numerycznym rozwiązywaniu równań różnicowych filtracji.[MR].

Słownik Geotermometry Izotopowe:
Znaczenie izotopowe Izotopowe wskaźniki temperatury wody podziemnej oparte na reakcjach zamiany izotopowej pomiędzy wodą termalną (→ wody termalne) a jej rozpuszczonymi składnikami. Do najczęściej służących gaussa-seidela metoda.
Słownik Ghybena(1)-Herzberga Prawo; Soczewki Wód Słodkich:
Znaczenie Herzberga prawo; soczewki wód słodkich Prawo, które ustala formę występowania (w formie soczew) wód słodkich w mierzejach, wyspach i wybrzeżach nadmorskich. Prawo głosi, iż głębokość występowania w gaussa-seidela metoda.
Słownik Główny Zbiornik Wód Podziemnych; GZWP:
Znaczenie wód podziemnych; GZWP Zbiornik wód podziemnych odpowiadający umownie ustalonym ilościowym i jakościowym kryteriom fundamentalnym: wydajność potencjalnego otworu studziennego powyżej 70 m3/h gaussa-seidela metoda.
Słownik Gospodarka Wodna Zlewniowa:
Znaczenie zlewniowa Gospodarowanie wodą w dziedzinie bilansowania, oceny zasobów dyspozycyjnych, ochrony zasobów, wydawania pozwoleń wodnoprawnych w dorzeczach albo fragmentach dorzeczy, dla których powoływane gaussa-seidela metoda.
Słownik Głębienie Studzien:
Znaczenie Głębienie studzien Ustalenie zbiorcze na ręczne albo maszynowe wykonywanie studzien (kopanie, wiercenie i inne metody).[AK gaussa-seidela metoda.

Czym jest Gaussa-Seidela metoda znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: