Gaussa-Seidela metoda co to jest
Co to jest Gaussa-Seidela metoda. Wyjaśnienie iteracyjnego rozwiązywania układu równań liniowych.

Czy przydatne?

Co to jest Metoda Seidela Gaussa

Gaussa-Seidela sposób
sposób iteracyjnego rozwiązywania układu równań liniowych opisujących filtrację w zdyskretyzowanym obszarze (→ dyskretyzacja), polegająca na obliczaniu w każdym kroku iteracyjnym nowych wartości funkcji (wysokości hydraulicznej) w poszczególnych węzłach jako średniej z węzłów sąsiednich i zastępowaniu nimi wartości dotychczasowych. W ten sposób nowa wartość funkcji w węźle jest natychmiast używana do obliczania wartości funkcji w sąsiednim węźle. Służąca w numerycznym rozwiązywaniu równań różnicowych filtracji.[MR].

Czym jest Gaussa-Seidela metoda znaczenie w Słownik definicje G