Gaussa-Seidela metoda co to jest
Co to jest Gaussa-Seidela metoda. Wyjaśnienie iteracyjnego rozwiązywania układu równań liniowych.

Czy przydatne?

Co to jest Metoda Seidela Gaussa

Definicja GAUSSA-SEIDELA METODA: Gaussa-Seidela sposób
sposób iteracyjnego rozwiązywania układu równań liniowych opisujących filtrację w zdyskretyzowanym obszarze (→ dyskretyzacja), polegająca na obliczaniu w każdym kroku iteracyjnym nowych wartości funkcji (wysokości hydraulicznej) w poszczególnych węzłach jako średniej z węzłów sąsiednich i zastępowaniu nimi wartości dotychczasowych. W ten sposób nowa wartość funkcji w węźle jest natychmiast używana do obliczania wartości funkcji w sąsiednim węźle. Służąca w numerycznym rozwiązywaniu równań różnicowych filtracji.[MR].

Słownik Ghybena(1)-Herzberga Prawo; Soczewki Wód Słodkich:
Znaczenie Herzberga prawo; soczewki wód słodkich Prawo, które ustala formę występowania (w formie soczew) wód słodkich w mierzejach, wyspach i wybrzeżach nadmorskich. Prawo głosi, iż głębokość występowania w gaussa-seidela metoda.
Słownik Granica Wody Słodkiej:
Znaczenie słodkiej Definicja stosowane przy wyznaczaniu strefy kontaktu wód słodkich i słonych, w strefie wybrzeży morskich i przy określaniu głębokości pojawiania się wód zasolonych. → Strefowość gaussa-seidela metoda.
Słownik Granica Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Powierzchnia, a w ujęciu kartograficznym linia dzieląca strefy hydrogeochemiczne ( → strefowość hydrogeochemiczna) różniące się określonymi → warunkami hydrogeochemicznymi (ryc. 30 gaussa-seidela metoda.
Słownik Gradient Mineralizacji (Wód) Gm:
Znaczenie mineralizacji (wód) gm Definicja regularnie utożsamiane z → gradientem hydrogeochemicznym, ustala rozmiar wzrostu mineralizacji wód podziemnych wspólnie z głębokością. Wyrażany w g/dm3/100m. GM = (M2 gaussa-seidela metoda.
Słownik Granica Nieprzepuszczalna (Szczelna):
Znaczenie nieprzepuszczalna (szczelna) Granica mechanizmu hydrogeologicznego stanowiąca szczelną przeszkodę dla jakiegokolwiek przepływu (natężenie zerowe) wody i/albo substancji, bez zadanej wysokości gaussa-seidela metoda.

Czym jest Gaussa-Seidela metoda znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: