Gaussa-Seidela metoda co to jest
Co to jest Gaussa-Seidela metoda. Wyjaśnienie iteracyjnego rozwiązywania układu równań liniowych.

Czy przydatne?

Co to jest Metoda Seidela Gaussa

Definicja GAUSSA-SEIDELA METODA: Gaussa-Seidela sposób
sposób iteracyjnego rozwiązywania układu równań liniowych opisujących filtrację w zdyskretyzowanym obszarze (→ dyskretyzacja), polegająca na obliczaniu w każdym kroku iteracyjnym nowych wartości funkcji (wysokości hydraulicznej) w poszczególnych węzłach jako średniej z węzłów sąsiednich i zastępowaniu nimi wartości dotychczasowych. W ten sposób nowa wartość funkcji w węźle jest natychmiast używana do obliczania wartości funkcji w sąsiednim węźle. Służąca w numerycznym rozwiązywaniu równań różnicowych filtracji.[MR].

Słownik Glin Al:
Znaczenie głównych metali skorupy ziemskiej, występujący podrzędnie w wodach podziemnych, do których dostaje się raczej wskutek mechanizmów wietrzenia minerałów skałotwórczych. Charakteryzuje się ograniczoną gaussa-seidela metoda.
Słownik Graficzne Metody Odwzorowania Chemizmu Wód; Graficzne Metody Przedstawiania Chemizmu Wód:
Znaczenie odwzorowania chemizmu wód; graficzne sposoby przedstawiania chemizmu wód sposoby umożliwiające graficzną prezentację wyników analiz chemicznych wód podziemnych. Używane są w tym zakresie wykresy gaussa-seidela metoda.
Słownik Granica (Systemu Wodonośnego), Brzeg (Systemu Wodonośnego), Bariera:
Znaczenie wodonośnego), brzeg (((mechanizmu wodonośnego), bariera Powierzchnia albo linia (w razie jednostek płaskich) ograniczająca (wyznaczająca) mechanizm wodonośny, dająca się scharakteryzować określonymi gaussa-seidela metoda.
Słownik Granica Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Powierzchnia, a w ujęciu kartograficznym linia dzieląca strefy hydrogeochemiczne ( → strefowość hydrogeochemiczna) różniące się określonymi → warunkami hydrogeochemicznymi (ryc. 30 gaussa-seidela metoda.
Słownik Gradient Hydrauliczny Grad H Spadek Hydrauliczny I:
Znaczenie hydrauliczny grad H spadek hydrauliczny I G.h. ustala wartość i kierunek największego spadku → wysokości hydraulicznej w danym punkcie pola prędkości filtracji. Bez → hipotezy continuum byłby więc gaussa-seidela metoda.

Czym jest Gaussa-Seidela metoda znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: