Gazowy skład wód co to jest
Co to jest Gazowy skład wód (podziemnych). Wyjaśnienie Skład gazów występujących w wodach.

Czy przydatne?

Co to jest Gazowy skład wód (podziemnych)

Definicja GAZOWY SKŁAD WÓD (PODZIEMNYCH): Gazowy skład wód (podziemnych)
Skład gazów występujących w wodach podziemnych. Gazami kluczowymi, mogącymi występować w znaczących ilościach, są: → tlen, → azot, → dwutlenek węgla, → metan, → siarkowodór. Podrzędnie albo w ilościach śladowych mogą występować także → wodór, → gazy szlachetne, wybrane gazowe węglowodory i tym podobne Gazy występujące w wodach podziemnych mogą być pochodzenia atmosferycznego, glebowego (biochemicznego), geogenicznego (na przykład juwenilnego, radiogenicznego), kosmicznego i antropogenicznego. Gazami decydującymi o warunkach hydrogeochemicznych są raczej O2,H2S i CO2. Właściwości lecznicze nadają wodom podziemnym CO2, H2S, Rn.[AM].

Słownik Guntelberga Równanie:
Znaczenie Guntelberga równanie Uproszczona postać równania Debye'a-Hückela oparta na fakcie, iż występujący w nim iloczyn Bao ma wartość około 1: Objaśnienia symboli: → Debye'a-Hückela równanie.[JD gazowy skład wód (podziemnych).
Słownik Granica (Systemu Wodonośnego), Brzeg (Systemu Wodonośnego), Bariera:
Znaczenie wodonośnego), brzeg (((mechanizmu wodonośnego), bariera Powierzchnia albo linia (w razie jednostek płaskich) ograniczająca (wyznaczająca) mechanizm wodonośny, dająca się scharakteryzować określonymi gazowy skład wód (podziemnych).
Słownik Grunhuta I Hintza Wykres:
Znaczenie wykres Wykres paskowy chemizmu wód podziemnych. Wykreśla się dwa poziome paski dla odwzorowania stężeń anionów i kationów (wyrażonych w mval/dm3) i równoległy do nich odcinek prostej, na której w gazowy skład wód (podziemnych).
Słownik Glin Al:
Znaczenie głównych metali skorupy ziemskiej, występujący podrzędnie w wodach podziemnych, do których dostaje się raczej wskutek mechanizmów wietrzenia minerałów skałotwórczych. Charakteryzuje się ograniczoną gazowy skład wód (podziemnych).
Słownik Ghybena(1)-Herzberga Prawo; Soczewki Wód Słodkich:
Znaczenie Herzberga prawo; soczewki wód słodkich Prawo, które ustala formę występowania (w formie soczew) wód słodkich w mierzejach, wyspach i wybrzeżach nadmorskich. Prawo głosi, iż głębokość występowania w gazowy skład wód (podziemnych).

Czym jest Gazowy skład wód (podziemnych znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: