Gazowy skład wód co to jest
Co to jest Gazowy skład wód (podziemnych). Wyjaśnienie Skład gazów występujących w wodach.

Czy przydatne?

Co to jest Gazowy skład wód (podziemnych)

Definicja GAZOWY SKŁAD WÓD (PODZIEMNYCH): Gazowy skład wód (podziemnych)
Skład gazów występujących w wodach podziemnych. Gazami kluczowymi, mogącymi występować w znaczących ilościach, są: → tlen, → azot, → dwutlenek węgla, → metan, → siarkowodór. Podrzędnie albo w ilościach śladowych mogą występować także → wodór, → gazy szlachetne, wybrane gazowe węglowodory i tym podobne Gazy występujące w wodach podziemnych mogą być pochodzenia atmosferycznego, glebowego (biochemicznego), geogenicznego (na przykład juwenilnego, radiogenicznego), kosmicznego i antropogenicznego. Gazami decydującymi o warunkach hydrogeochemicznych są raczej O2,H2S i CO2. Właściwości lecznicze nadają wodom podziemnym CO2, H2S, Rn.[AM].

Słownik Geotermometry Chemiczne:
Znaczenie chemiczne Temperatura panująca w zbiorniku wody termalnej (→ wody termalne) może być oszacowana na podstawie składu chemicznego tej wody badanego w pobliżu powierzchni ziemi. U podstawy stosowania g gazowy skład wód (podziemnych).
Słownik Glin Al:
Znaczenie głównych metali skorupy ziemskiej, występujący podrzędnie w wodach podziemnych, do których dostaje się raczej wskutek mechanizmów wietrzenia minerałów skałotwórczych. Charakteryzuje się ograniczoną gazowy skład wód (podziemnych).
Słownik Guntelberga Równanie:
Znaczenie Guntelberga równanie Uproszczona postać równania Debye'a-Hückela oparta na fakcie, iż występujący w nim iloczyn Bao ma wartość około 1: Objaśnienia symboli: → Debye'a-Hückela równanie.[JD gazowy skład wód (podziemnych).
Słownik Główne Składniki Wód; Makroskładniki:
Znaczenie wód; makroskładniki Składniki nadające określony chemizm wodom podziemnym. Najczęściej utożsamiane z → jonami kluczowymi występującymi w wodach. Niekiedy w okolicy makroskładników (albo jonów gazowy skład wód (podziemnych).
Słownik Granica Nieprzepuszczalna (Szczelna):
Znaczenie nieprzepuszczalna (szczelna) Granica mechanizmu hydrogeologicznego stanowiąca szczelną przeszkodę dla jakiegokolwiek przepływu (natężenie zerowe) wody i/albo substancji, bez zadanej wysokości gazowy skład wód (podziemnych).

Czym jest Gazowy skład wód (podziemnych znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: