Gazowy skład wód co to jest
Co to jest Gazowy skład wód (podziemnych). Wyjaśnienie Skład gazów występujących w wodach.

Czy przydatne?

Co to jest Gazowy skład wód (podziemnych)

Gazowy skład wód (podziemnych)
Skład gazów występujących w wodach podziemnych. Gazami kluczowymi, mogącymi występować w znaczących ilościach, są: → tlen, → azot, → dwutlenek węgla, → metan, → siarkowodór. Podrzędnie albo w ilościach śladowych mogą występować także → wodór, → gazy szlachetne, wybrane gazowe węglowodory i tym podobne Gazy występujące w wodach podziemnych mogą być pochodzenia atmosferycznego, glebowego (biochemicznego), geogenicznego (na przykład juwenilnego, radiogenicznego), kosmicznego i antropogenicznego. Gazami decydującymi o warunkach hydrogeochemicznych są raczej O2,H2S i CO2. Właściwości lecznicze nadają wodom podziemnym CO2, H2S, Rn.[AM].

Czym jest Gazowy skład wód (podziemnych znaczenie w Słownik definicje G