Gazowy skład wód co to jest
Co to jest Gazowy skład wód (podziemnych). Wyjaśnienie Skład gazów występujących w wodach.

Czy przydatne?

Co to jest Gazowy skład wód (podziemnych)

Definicja GAZOWY SKŁAD WÓD (PODZIEMNYCH): Gazowy skład wód (podziemnych)
Skład gazów występujących w wodach podziemnych. Gazami kluczowymi, mogącymi występować w znaczących ilościach, są: → tlen, → azot, → dwutlenek węgla, → metan, → siarkowodór. Podrzędnie albo w ilościach śladowych mogą występować także → wodór, → gazy szlachetne, wybrane gazowe węglowodory i tym podobne Gazy występujące w wodach podziemnych mogą być pochodzenia atmosferycznego, glebowego (biochemicznego), geogenicznego (na przykład juwenilnego, radiogenicznego), kosmicznego i antropogenicznego. Gazami decydującymi o warunkach hydrogeochemicznych są raczej O2,H2S i CO2. Właściwości lecznicze nadają wodom podziemnym CO2, H2S, Rn.[AM].

Słownik Głębienie Studzien:
Znaczenie Głębienie studzien Ustalenie zbiorcze na ręczne albo maszynowe wykonywanie studzien (kopanie, wiercenie i inne metody).[AK gazowy skład wód (podziemnych).
Słownik Glin Al:
Znaczenie głównych metali skorupy ziemskiej, występujący podrzędnie w wodach podziemnych, do których dostaje się raczej wskutek mechanizmów wietrzenia minerałów skałotwórczych. Charakteryzuje się ograniczoną gazowy skład wód (podziemnych).
Słownik Gaussa-Seidela Metoda:
Znaczenie sposób sposób iteracyjnego rozwiązywania układu równań liniowych opisujących filtrację w zdyskretyzowanym obszarze (→ dyskretyzacja), polegająca na obliczaniu w każdym kroku iteracyjnym nowych gazowy skład wód (podziemnych).
Słownik Granica Zasilania; Granica Alimentacji:
Znaczenie granica alimentacji Granica przepuszczalna (w zależności od wymiarowości mechanizmu: powierzchnie, linie albo punkty) mechanizmu hydrogeologicznego z zadaną (znaną) wysokością hydrauliczną i/ albo gazowy skład wód (podziemnych).
Słownik Gęstość Wody Ρ:
Znaczenie Skalarna rozmiar fizyczna określająca masę przypadającą na jednostkę objętości. Ważny wpływ na g.w. podziemnej wywiera temperatura, mineralizacja i ciśnienie. Wymiar: [ML -3].Jednostki: g/cm3, kg/m3 gazowy skład wód (podziemnych).

Czym jest Gazowy skład wód (podziemnych znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: