Gazy szlachetne; gazy co to jest
Co to jest Gazy szlachetne; gazy rzadkie. Wyjaśnienie Słabo rozpuszczalne w wodzie gazy.

Czy przydatne?

Co to jest Gazy szlachetne; gazy rzadkie

Definicja GAZY SZLACHETNE; GAZY RZADKIE: Gazy szlachetne; gazy rzadkie
Słabo rozpuszczalne w wodzie gazy charakteryzujące się brakiem powinowactwa chemicznego do pozostałych pierwiastków. Są chemicznie obojętne, w wodach występują w stanie wolnym. Do ciężkich g.s. jest zaliczany argon, krypton i ksenon, do lekkich → hel, neon i → radon. G.s. są używane w interpretacjach dotyczących wieku i genezy wód. → Współczynniki hydrogeochemiczne.[AM].

Słownik Gaussa-Seidela Metoda:
Znaczenie sposób sposób iteracyjnego rozwiązywania układu równań liniowych opisujących filtrację w zdyskretyzowanym obszarze (→ dyskretyzacja), polegająca na obliczaniu w każdym kroku iteracyjnym nowych gazy szlachetne; gazy rzadkie.
Słownik Gęstość Wody Ρ:
Znaczenie Skalarna rozmiar fizyczna określająca masę przypadającą na jednostkę objętości. Ważny wpływ na g.w. podziemnej wywiera temperatura, mineralizacja i ciśnienie. Wymiar: [ML -3].Jednostki: g/cm3, kg/m3 gazy szlachetne; gazy rzadkie.
Słownik Gradient Mineralizacji (Wód) Gm:
Znaczenie mineralizacji (wód) gm Definicja regularnie utożsamiane z → gradientem hydrogeochemicznym, ustala rozmiar wzrostu mineralizacji wód podziemnych wspólnie z głębokością. Wyrażany w g/dm3/100m. GM = (M2 gazy szlachetne; gazy rzadkie.
Słownik Granica Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Powierzchnia, a w ujęciu kartograficznym linia dzieląca strefy hydrogeochemiczne ( → strefowość hydrogeochemiczna) różniące się określonymi → warunkami hydrogeochemicznymi (ryc. 30 gazy szlachetne; gazy rzadkie.
Słownik Główne Składniki Wód; Makroskładniki:
Znaczenie wód; makroskładniki Składniki nadające określony chemizm wodom podziemnym. Najczęściej utożsamiane z → jonami kluczowymi występującymi w wodach. Niekiedy w okolicy makroskładników (albo jonów gazy szlachetne; gazy rzadkie.

Czym jest Gazy szlachetne; gazy rzadkie znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: