Gazy szlachetne; gazy co to jest
Co to jest Gazy szlachetne; gazy rzadkie. Wyjaśnienie Słabo rozpuszczalne w wodzie gazy.

Czy przydatne?

Co to jest Gazy szlachetne; gazy rzadkie

Definicja GAZY SZLACHETNE; GAZY RZADKIE: Gazy szlachetne; gazy rzadkie
Słabo rozpuszczalne w wodzie gazy charakteryzujące się brakiem powinowactwa chemicznego do pozostałych pierwiastków. Są chemicznie obojętne, w wodach występują w stanie wolnym. Do ciężkich g.s. jest zaliczany argon, krypton i ksenon, do lekkich → hel, neon i → radon. G.s. są używane w interpretacjach dotyczących wieku i genezy wód. → Współczynniki hydrogeochemiczne.[AM].

Słownik Granica Zasilania; Granica Alimentacji:
Znaczenie granica alimentacji Granica przepuszczalna (w zależności od wymiarowości mechanizmu: powierzchnie, linie albo punkty) mechanizmu hydrogeologicznego z zadaną (znaną) wysokością hydrauliczną i/ albo gazy szlachetne; gazy rzadkie.
Słownik Gradient Mineralizacji (Wód) Gm:
Znaczenie mineralizacji (wód) gm Definicja regularnie utożsamiane z → gradientem hydrogeochemicznym, ustala rozmiar wzrostu mineralizacji wód podziemnych wspólnie z głębokością. Wyrażany w g/dm3/100m. GM = (M2 gazy szlachetne; gazy rzadkie.
Słownik Gazowy Skład Wód (Podziemnych):
Znaczenie podziemnych) Skład gazów występujących w wodach podziemnych. Gazami kluczowymi, mogącymi występować w znaczących ilościach, są: → tlen, → azot, → dwutlenek węgla, → metan, → siarkowodór. Podrzędnie gazy szlachetne; gazy rzadkie.
Słownik Granica Wody Słodkiej:
Znaczenie słodkiej Definicja stosowane przy wyznaczaniu strefy kontaktu wód słodkich i słonych, w strefie wybrzeży morskich i przy określaniu głębokości pojawiania się wód zasolonych. → Strefowość gazy szlachetne; gazy rzadkie.
Słownik Granica Drenażu:
Znaczenie Granica przepuszczalna mechanizmu hydrogeologicznego z zadaną (znaną) wysokością hydrauliczną (i/albo stężeniem) //albo poborem, jest to z odpływem wody (i/ ///albo substancji) z mechanizmu w gazy szlachetne; gazy rzadkie.

Czym jest Gazy szlachetne; gazy rzadkie znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: