Gazy szlachetne; gazy co to jest
Co to jest Gazy szlachetne; gazy rzadkie. Wyjaśnienie Słabo rozpuszczalne w wodzie gazy.

Czy przydatne?

Co to jest Gazy szlachetne; gazy rzadkie

Definicja GAZY SZLACHETNE; GAZY RZADKIE: Gazy szlachetne; gazy rzadkie
Słabo rozpuszczalne w wodzie gazy charakteryzujące się brakiem powinowactwa chemicznego do pozostałych pierwiastków. Są chemicznie obojętne, w wodach występują w stanie wolnym. Do ciężkich g.s. jest zaliczany argon, krypton i ksenon, do lekkich → hel, neon i → radon. G.s. są używane w interpretacjach dotyczących wieku i genezy wód. → Współczynniki hydrogeochemiczne.[AM].

Słownik Glin Al:
Znaczenie głównych metali skorupy ziemskiej, występujący podrzędnie w wodach podziemnych, do których dostaje się raczej wskutek mechanizmów wietrzenia minerałów skałotwórczych. Charakteryzuje się ograniczoną gazy szlachetne; gazy rzadkie.
Słownik Ghybena(1)-Herzberga Prawo; Soczewki Wód Słodkich:
Znaczenie Herzberga prawo; soczewki wód słodkich Prawo, które ustala formę występowania (w formie soczew) wód słodkich w mierzejach, wyspach i wybrzeżach nadmorskich. Prawo głosi, iż głębokość występowania w gazy szlachetne; gazy rzadkie.
Słownik Granica Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Powierzchnia, a w ujęciu kartograficznym linia dzieląca strefy hydrogeochemiczne ( → strefowość hydrogeochemiczna) różniące się określonymi → warunkami hydrogeochemicznymi (ryc. 30 gazy szlachetne; gazy rzadkie.
Słownik Gradient Hydrogeochemiczny:
Znaczenie hydrogeochemiczny Zmiany stężeń substancji występujących w wodach podziemnych przypadajace na jednostkę przyrostu głębokości albo odległości. Wyróżniamy więc gradienty pionowe i poziome. Definicja g gazy szlachetne; gazy rzadkie.
Słownik Gradient Ciśnienia Grad P:
Znaczenie grad p Różnica ciśnienia hydrostatycznego pomiędzy dwoma punktami położonymi w → systemie hydrogeologicznym ( → warstwie wodonośnej) na jednej linii prądu, przypadająca na jednostkę odległości:grad p gazy szlachetne; gazy rzadkie.

Czym jest Gazy szlachetne; gazy rzadkie znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: