Gazy szlachetne; gazy co to jest
Co to jest Gazy szlachetne; gazy rzadkie. Wyjaśnienie Słabo rozpuszczalne w wodzie gazy.

Czy przydatne?

Co to jest Gazy szlachetne; gazy rzadkie

Definicja GAZY SZLACHETNE; GAZY RZADKIE: Gazy szlachetne; gazy rzadkie
Słabo rozpuszczalne w wodzie gazy charakteryzujące się brakiem powinowactwa chemicznego do pozostałych pierwiastków. Są chemicznie obojętne, w wodach występują w stanie wolnym. Do ciężkich g.s. jest zaliczany argon, krypton i ksenon, do lekkich → hel, neon i → radon. G.s. są używane w interpretacjach dotyczących wieku i genezy wód. → Współczynniki hydrogeochemiczne.[AM].

Słownik Graficzne Metody Odwzorowania Chemizmu Wód; Graficzne Metody Przedstawiania Chemizmu Wód:
Znaczenie odwzorowania chemizmu wód; graficzne sposoby przedstawiania chemizmu wód sposoby umożliwiające graficzną prezentację wyników analiz chemicznych wód podziemnych. Używane są w tym zakresie wykresy gazy szlachetne; gazy rzadkie.
Słownik Głębokość Położenia Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie Głębokość położenia zwierciadła wód podziemnych Odległość pomiędzy powierzchnią a zwierciadłem wód podziemnych. → Posterunek wód podziemnych (gruntowych).[AK gazy szlachetne; gazy rzadkie.
Słownik Gradient Ciśnienia Grad P:
Znaczenie grad p Różnica ciśnienia hydrostatycznego pomiędzy dwoma punktami położonymi w → systemie hydrogeologicznym ( → warstwie wodonośnej) na jednej linii prądu, przypadająca na jednostkę odległości:grad p gazy szlachetne; gazy rzadkie.
Słownik Glin Al:
Znaczenie głównych metali skorupy ziemskiej, występujący podrzędnie w wodach podziemnych, do których dostaje się raczej wskutek mechanizmów wietrzenia minerałów skałotwórczych. Charakteryzuje się ograniczoną gazy szlachetne; gazy rzadkie.
Słownik Granica Zasilania; Granica Alimentacji:
Znaczenie granica alimentacji Granica przepuszczalna (w zależności od wymiarowości mechanizmu: powierzchnie, linie albo punkty) mechanizmu hydrogeologicznego z zadaną (znaną) wysokością hydrauliczną i/ albo gazy szlachetne; gazy rzadkie.

Czym jest Gazy szlachetne; gazy rzadkie znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: