Geneza wód podziemnych co to jest
Co to jest Geneza wód podziemnych; pochodzenie wód podziemnych. Wyjaśnienie pochodzenie wód.

Czy przydatne?

Co to jest Geneza wód podziemnych; pochodzenie wód podziemnych

Definicja GENEZA WÓD PODZIEMNYCH; POCHODZENIE WÓD PODZIEMNYCH: Geneza wód podziemnych; pochodzenie wód podziemnych
Wody podziemne powstają z opadów atmosferycznych przez → infiltrację z → kondensacji pary wodnej, czyli są powiązane z → obiegiem wody. Mogą także pochodzić z syntezy gazów zawartych w magmie (→ wody juwenilne) bądź także z dawnej infiltracji albo z wód morskich zachowanych w porach osadów zmienionych w procesach → przeobrażenia wód podziemnych. → Wody reliktowe, → Wody reliktowe sedymentacyjne, → Wody reliktowe paleoinfiltracyjne, → Woda głębinowa.[AK].

Słownik Gęstość Wody Ρ:
Znaczenie Skalarna rozmiar fizyczna określająca masę przypadającą na jednostkę objętości. Ważny wpływ na g.w. podziemnej wywiera temperatura, mineralizacja i ciśnienie. Wymiar: [ML -3].Jednostki: g/cm3, kg/m3 geneza wód podziemnych; pochodzenie wód podziemnych.
Słownik Gradient Ciśnienia Grad P:
Znaczenie grad p Różnica ciśnienia hydrostatycznego pomiędzy dwoma punktami położonymi w → systemie hydrogeologicznym ( → warstwie wodonośnej) na jednej linii prądu, przypadająca na jednostkę odległości:grad p geneza wód podziemnych; pochodzenie wód podziemnych.
Słownik Granica Wody Słodkiej:
Znaczenie słodkiej Definicja stosowane przy wyznaczaniu strefy kontaktu wód słodkich i słonych, w strefie wybrzeży morskich i przy określaniu głębokości pojawiania się wód zasolonych. → Strefowość geneza wód podziemnych; pochodzenie wód podziemnych.
Słownik Geotermometry Izotopowe:
Znaczenie izotopowe Izotopowe wskaźniki temperatury wody podziemnej oparte na reakcjach zamiany izotopowej pomiędzy wodą termalną (→ wody termalne) a jej rozpuszczonymi składnikami. Do najczęściej służących geneza wód podziemnych; pochodzenie wód podziemnych.
Słownik Girińskiego Schemat (Warstwy Wodonośnej O Zwierciadle Swobodnym):
Znaczenie Girińskiego model (warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym) Schemat warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym i poziomym spągu, rozwarstwionej na n jednorodnych warstewek o ki = const i mi geneza wód podziemnych; pochodzenie wód podziemnych.

Czym jest Geneza wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: