Geneza wód podziemnych co to jest
Co to jest Geneza wód podziemnych; pochodzenie wód podziemnych. Wyjaśnienie pochodzenie wód.

Czy przydatne?

Co to jest Geneza wód podziemnych; pochodzenie wód podziemnych

Definicja GENEZA WÓD PODZIEMNYCH; POCHODZENIE WÓD PODZIEMNYCH: Geneza wód podziemnych; pochodzenie wód podziemnych
Wody podziemne powstają z opadów atmosferycznych przez → infiltrację z → kondensacji pary wodnej, czyli są powiązane z → obiegiem wody. Mogą także pochodzić z syntezy gazów zawartych w magmie (→ wody juwenilne) bądź także z dawnej infiltracji albo z wód morskich zachowanych w porach osadów zmienionych w procesach → przeobrażenia wód podziemnych. → Wody reliktowe, → Wody reliktowe sedymentacyjne, → Wody reliktowe paleoinfiltracyjne, → Woda głębinowa.[AK].

Słownik Globalna Linia Wód Opadowych GMWL:
Znaczenie opadowych GMWL Wykres zależności zawartości → deuteru od zawartości tlenu-18 w wodach opadowych kuli ziemskiej. H. Craig (1961) odkrył, iż zależność ta ma charakter liniowy (z wyjątkiem niektórych geneza wód podziemnych; pochodzenie wód podziemnych.
Słownik Geohydrologia:
Znaczenie Przeciwieństwo → hydrogeologii częsty w poezji amerykańskiej. 2. Edukacja o → hydrologii globu ziemskiego jako całości. 3. Hydrologia i hydraulika wód podziemnych (niekiedy rozumie się pod tym geneza wód podziemnych; pochodzenie wód podziemnych.
Słownik Głębokość Położenia Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie Głębokość położenia zwierciadła wód podziemnych Odległość pomiędzy powierzchnią a zwierciadłem wód podziemnych. → Posterunek wód podziemnych (gruntowych).[AK geneza wód podziemnych; pochodzenie wód podziemnych.
Słownik Gospodarka Wodna Zlewniowa:
Znaczenie zlewniowa Gospodarowanie wodą w dziedzinie bilansowania, oceny zasobów dyspozycyjnych, ochrony zasobów, wydawania pozwoleń wodnoprawnych w dorzeczach albo fragmentach dorzeczy, dla których powoływane geneza wód podziemnych; pochodzenie wód podziemnych.
Słownik Gradient Geotermiczny:
Znaczenie geotermiczny Wzrost temperatury na jednostkę przyrostu głębokości wewnątrz Ziemi poniżej → strefy termicznie neutralnej. Jednostką miary g.g. jest wzrost temperatury w °C na wzrost głębokości (zwykle geneza wód podziemnych; pochodzenie wód podziemnych.

Czym jest Geneza wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: