Geneza wód podziemnych co to jest
Co to jest Geneza wód podziemnych; pochodzenie wód podziemnych. Wyjaśnienie pochodzenie wód.

Czy przydatne?

Co to jest Geneza wód podziemnych; pochodzenie wód podziemnych

Definicja GENEZA WÓD PODZIEMNYCH; POCHODZENIE WÓD PODZIEMNYCH: Geneza wód podziemnych; pochodzenie wód podziemnych
Wody podziemne powstają z opadów atmosferycznych przez → infiltrację z → kondensacji pary wodnej, czyli są powiązane z → obiegiem wody. Mogą także pochodzić z syntezy gazów zawartych w magmie (→ wody juwenilne) bądź także z dawnej infiltracji albo z wód morskich zachowanych w porach osadów zmienionych w procesach → przeobrażenia wód podziemnych. → Wody reliktowe, → Wody reliktowe sedymentacyjne, → Wody reliktowe paleoinfiltracyjne, → Woda głębinowa.[AK].

Słownik Gęstość Wody Ρ:
Znaczenie Skalarna rozmiar fizyczna określająca masę przypadającą na jednostkę objętości. Ważny wpływ na g.w. podziemnej wywiera temperatura, mineralizacja i ciśnienie. Wymiar: [ML -3].Jednostki: g/cm3, kg/m3 geneza wód podziemnych; pochodzenie wód podziemnych.
Słownik Gradient Hydrauliczny Grad H Spadek Hydrauliczny I:
Znaczenie hydrauliczny grad H spadek hydrauliczny I G.h. ustala wartość i kierunek największego spadku → wysokości hydraulicznej w danym punkcie pola prędkości filtracji. Bez → hipotezy continuum byłby więc geneza wód podziemnych; pochodzenie wód podziemnych.
Słownik Gaussa-Seidela Metoda:
Znaczenie sposób sposób iteracyjnego rozwiązywania układu równań liniowych opisujących filtrację w zdyskretyzowanym obszarze (→ dyskretyzacja), polegająca na obliczaniu w każdym kroku iteracyjnym nowych geneza wód podziemnych; pochodzenie wód podziemnych.
Słownik Gibbsa Wskaźnik:
Znaczenie Relacja stężeń składników resztkowych do dominujących: rNa+/(Na+ + Ca2+), rCl-/(Cl- + ). Pozwala na ustalenie udziału składników meteorycznych i składników doprowadzanych do wód podziemnych wskutek geneza wód podziemnych; pochodzenie wód podziemnych.
Słownik Granica (Systemu Wodonośnego), Brzeg (Systemu Wodonośnego), Bariera:
Znaczenie wodonośnego), brzeg (((mechanizmu wodonośnego), bariera Powierzchnia albo linia (w razie jednostek płaskich) ograniczająca (wyznaczająca) mechanizm wodonośny, dająca się scharakteryzować określonymi geneza wód podziemnych; pochodzenie wód podziemnych.

Czym jest Geneza wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: