Geneza wód podziemnych co to jest
Co to jest Geneza wód podziemnych; pochodzenie wód podziemnych. Wyjaśnienie pochodzenie wód.

Czy przydatne?

Co to jest Geneza wód podziemnych; pochodzenie wód podziemnych

Definicja GENEZA WÓD PODZIEMNYCH; POCHODZENIE WÓD PODZIEMNYCH: Geneza wód podziemnych; pochodzenie wód podziemnych
Wody podziemne powstają z opadów atmosferycznych przez → infiltrację z → kondensacji pary wodnej, czyli są powiązane z → obiegiem wody. Mogą także pochodzić z syntezy gazów zawartych w magmie (→ wody juwenilne) bądź także z dawnej infiltracji albo z wód morskich zachowanych w porach osadów zmienionych w procesach → przeobrażenia wód podziemnych. → Wody reliktowe, → Wody reliktowe sedymentacyjne, → Wody reliktowe paleoinfiltracyjne, → Woda głębinowa.[AK].

Słownik Granica Zasilania; Granica Alimentacji:
Znaczenie granica alimentacji Granica przepuszczalna (w zależności od wymiarowości mechanizmu: powierzchnie, linie albo punkty) mechanizmu hydrogeologicznego z zadaną (znaną) wysokością hydrauliczną i/ albo geneza wód podziemnych; pochodzenie wód podziemnych.
Słownik Glin Al:
Znaczenie głównych metali skorupy ziemskiej, występujący podrzędnie w wodach podziemnych, do których dostaje się raczej wskutek mechanizmów wietrzenia minerałów skałotwórczych. Charakteryzuje się ograniczoną geneza wód podziemnych; pochodzenie wód podziemnych.
Słownik Głębokość Położenia Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie Głębokość położenia zwierciadła wód podziemnych Odległość pomiędzy powierzchnią a zwierciadłem wód podziemnych. → Posterunek wód podziemnych (gruntowych).[AK geneza wód podziemnych; pochodzenie wód podziemnych.
Słownik Geotermometry Chemiczne:
Znaczenie chemiczne Temperatura panująca w zbiorniku wody termalnej (→ wody termalne) może być oszacowana na podstawie składu chemicznego tej wody badanego w pobliżu powierzchni ziemi. U podstawy stosowania g geneza wód podziemnych; pochodzenie wód podziemnych.
Słownik Gospodarka Wodna:
Znaczenie Działalność zmierzająca do ustalania form gospodarowania wodą (podziemną i powierzchniową) w celu racjonalnego zastosowania i ochrony jej zasobów. Opierając się na wynikach badań przyrodniczych, a geneza wód podziemnych; pochodzenie wód podziemnych.

Czym jest Geneza wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: