Ghybena(1)-Herzberga prawo co to jest
Co to jest Ghybena(1)-Herzberga prawo; soczewki wód słodkich. Wyjaśnienie soczewki wód słodkich.

Czy przydatne?

Co to jest Ghybena(1)-Herzberga prawo; soczewki wód słodkich

Definicja GHYBENA(1)-HERZBERGA PRAWO; SOCZEWKI WÓD SŁODKICH: Ghybena(1)-Herzberga prawo; soczewki wód słodkich
Prawo, które ustala formę występowania (w formie soczew) wód słodkich w mierzejach, wyspach i wybrzeżach nadmorskich. Prawo głosi, iż głębokość występowania w nich wody słonej poniżej poziomu morza jest funkcją wysokości zwierciadła wody słodkiej ponad poziomem morza i ciężaru właściwego wody morskiej:{Ghybena-Herzberga.prawo.jpg} gdzie: Z s – głębokość występowania wody słonej poniżej poziomu morza [L], Z w – wysokość zwierciadła wody słodkiej nad poziomem morza [L], Ps – ciężar właściwy wody słonej (morskiej) [ML-3], Pf – ciężar właściwy wody słodkiej [ML-3]. Dla Ps = 1,025 i Pf = 1 Z s = 40 Z w (ryc. 27).[SK] (1) prawidłowa pisownia nazwiska: Ghijben Ryc. 27. Prawo Ghybena-Herzberga (soczewki wód słodkich) (wg King Hubbert, 1940) Z s – głębokość występowania wody słonej poniżej poziomu morza, Z w – wysokość zwierciadła wody słodkiej nad poziomem morza.

Słownik Gradient Hydrauliczny Grad H Spadek Hydrauliczny I:
Znaczenie hydrauliczny grad H spadek hydrauliczny I G.h. ustala wartość i kierunek największego spadku → wysokości hydraulicznej w danym punkcie pola prędkości filtracji. Bez → hipotezy continuum byłby więc ghybena(1)-herzberga prawo; soczewki wód słodkich.
Słownik Główny Zbiornik Wód Podziemnych; GZWP:
Znaczenie wód podziemnych; GZWP Zbiornik wód podziemnych odpowiadający umownie ustalonym ilościowym i jakościowym kryteriom fundamentalnym: wydajność potencjalnego otworu studziennego powyżej 70 m3/h ghybena(1)-herzberga prawo; soczewki wód słodkich.
Słownik Główne Składniki Wód; Makroskładniki:
Znaczenie wód; makroskładniki Składniki nadające określony chemizm wodom podziemnym. Najczęściej utożsamiane z → jonami kluczowymi występującymi w wodach. Niekiedy w okolicy makroskładników (albo jonów ghybena(1)-herzberga prawo; soczewki wód słodkich.
Słownik Granica Zasilania; Granica Alimentacji:
Znaczenie granica alimentacji Granica przepuszczalna (w zależności od wymiarowości mechanizmu: powierzchnie, linie albo punkty) mechanizmu hydrogeologicznego z zadaną (znaną) wysokością hydrauliczną i/ albo ghybena(1)-herzberga prawo; soczewki wód słodkich.
Słownik Graficzne Metody Odwzorowania Chemizmu Wód; Graficzne Metody Przedstawiania Chemizmu Wód:
Znaczenie odwzorowania chemizmu wód; graficzne sposoby przedstawiania chemizmu wód sposoby umożliwiające graficzną prezentację wyników analiz chemicznych wód podziemnych. Używane są w tym zakresie wykresy ghybena(1)-herzberga prawo; soczewki wód słodkich.

Czym jest Ghybena(1)-Herzberga prawo znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: