Ghybena(1)-Herzberga prawo co to jest
Co to jest Ghybena(1)-Herzberga prawo; soczewki wód słodkich. Wyjaśnienie soczewki wód słodkich.

Czy przydatne?

Co to jest Ghybena(1)-Herzberga prawo; soczewki wód słodkich

Definicja GHYBENA(1)-HERZBERGA PRAWO; SOCZEWKI WÓD SŁODKICH: Ghybena(1)-Herzberga prawo; soczewki wód słodkich
Prawo, które ustala formę występowania (w formie soczew) wód słodkich w mierzejach, wyspach i wybrzeżach nadmorskich. Prawo głosi, iż głębokość występowania w nich wody słonej poniżej poziomu morza jest funkcją wysokości zwierciadła wody słodkiej ponad poziomem morza i ciężaru właściwego wody morskiej:{Ghybena-Herzberga.prawo.jpg} gdzie: Z s – głębokość występowania wody słonej poniżej poziomu morza [L], Z w – wysokość zwierciadła wody słodkiej nad poziomem morza [L], Ps – ciężar właściwy wody słonej (morskiej) [ML-3], Pf – ciężar właściwy wody słodkiej [ML-3]. Dla Ps = 1,025 i Pf = 1 Z s = 40 Z w (ryc. 27).[SK] (1) prawidłowa pisownia nazwiska: Ghijben Ryc. 27. Prawo Ghybena-Herzberga (soczewki wód słodkich) (wg King Hubbert, 1940) Z s – głębokość występowania wody słonej poniżej poziomu morza, Z w – wysokość zwierciadła wody słodkiej nad poziomem morza.

Słownik Grunhuta I Hintza Wykres:
Znaczenie wykres Wykres paskowy chemizmu wód podziemnych. Wykreśla się dwa poziome paski dla odwzorowania stężeń anionów i kationów (wyrażonych w mval/dm3) i równoległy do nich odcinek prostej, na której w ghybena(1)-herzberga prawo; soczewki wód słodkich.
Słownik Gospodarka Wodna Zlewniowa:
Znaczenie zlewniowa Gospodarowanie wodą w dziedzinie bilansowania, oceny zasobów dyspozycyjnych, ochrony zasobów, wydawania pozwoleń wodnoprawnych w dorzeczach albo fragmentach dorzeczy, dla których powoływane ghybena(1)-herzberga prawo; soczewki wód słodkich.
Słownik Gaussa-Seidela Metoda:
Znaczenie sposób sposób iteracyjnego rozwiązywania układu równań liniowych opisujących filtrację w zdyskretyzowanym obszarze (→ dyskretyzacja), polegająca na obliczaniu w każdym kroku iteracyjnym nowych ghybena(1)-herzberga prawo; soczewki wód słodkich.
Słownik Gradient Geotermiczny:
Znaczenie geotermiczny Wzrost temperatury na jednostkę przyrostu głębokości wewnątrz Ziemi poniżej → strefy termicznie neutralnej. Jednostką miary g.g. jest wzrost temperatury w °C na wzrost głębokości (zwykle ghybena(1)-herzberga prawo; soczewki wód słodkich.
Słownik Gradient Grad H:
Znaczenie Operator różniczkowy, który działając na funkcję skalarną H(x,y,z) ( → wysokość hydrauliczna) daje wskutek wektor o współrzędnych:-grad H = ∂H/∂x i + ∂H/∂y j + ∂H/∂z k gdzie:i, j, k – wersory osi ghybena(1)-herzberga prawo; soczewki wód słodkich.

Czym jest Ghybena(1)-Herzberga prawo znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: