Ghybena(1)-Herzberga prawo co to jest
Co to jest Ghybena(1)-Herzberga prawo; soczewki wód słodkich. Wyjaśnienie soczewki wód słodkich.

Czy przydatne?

Co to jest Ghybena(1)-Herzberga prawo; soczewki wód słodkich

Ghybena(1)-Herzberga prawo; soczewki wód słodkich
Prawo, które ustala formę występowania (w formie soczew) wód słodkich w mierzejach, wyspach i wybrzeżach nadmorskich. Prawo głosi, iż głębokość występowania w nich wody słonej poniżej poziomu morza jest funkcją wysokości zwierciadła wody słodkiej ponad poziomem morza i ciężaru właściwego wody morskiej:{Ghybena-Herzberga.prawo.jpg} gdzie: Z s – głębokość występowania wody słonej poniżej poziomu morza [L], Z w – wysokość zwierciadła wody słodkiej nad poziomem morza [L], Ps – ciężar właściwy wody słonej (morskiej) [ML-3], Pf – ciężar właściwy wody słodkiej [ML-3]. Dla Ps = 1,025 i Pf = 1 Z s = 40 Z w (ryc. 27).[SK] (1) prawidłowa pisownia nazwiska: Ghijben Ryc. 27. Prawo Ghybena-Herzberga (soczewki wód słodkich) (wg King Hubbert, 1940) Z s – głębokość występowania wody słonej poniżej poziomu morza, Z w – wysokość zwierciadła wody słodkiej nad poziomem morza.

Czym jest Ghybena(1)-Herzberga prawo znaczenie w Słownik definicje G