Ghybena(1)-Herzberga prawo co to jest
Co to jest Ghybena(1)-Herzberga prawo; soczewki wód słodkich. Wyjaśnienie soczewki wód słodkich.

Czy przydatne?

Co to jest Ghybena(1)-Herzberga prawo; soczewki wód słodkich

Definicja GHYBENA(1)-HERZBERGA PRAWO; SOCZEWKI WÓD SŁODKICH: Ghybena(1)-Herzberga prawo; soczewki wód słodkich
Prawo, które ustala formę występowania (w formie soczew) wód słodkich w mierzejach, wyspach i wybrzeżach nadmorskich. Prawo głosi, iż głębokość występowania w nich wody słonej poniżej poziomu morza jest funkcją wysokości zwierciadła wody słodkiej ponad poziomem morza i ciężaru właściwego wody morskiej:{Ghybena-Herzberga.prawo.jpg} gdzie: Z s – głębokość występowania wody słonej poniżej poziomu morza [L], Z w – wysokość zwierciadła wody słodkiej nad poziomem morza [L], Ps – ciężar właściwy wody słonej (morskiej) [ML-3], Pf – ciężar właściwy wody słodkiej [ML-3]. Dla Ps = 1,025 i Pf = 1 Z s = 40 Z w (ryc. 27).[SK] (1) prawidłowa pisownia nazwiska: Ghijben Ryc. 27. Prawo Ghybena-Herzberga (soczewki wód słodkich) (wg King Hubbert, 1940) Z s – głębokość występowania wody słonej poniżej poziomu morza, Z w – wysokość zwierciadła wody słodkiej nad poziomem morza.

Słownik Granica Zasilania; Granica Alimentacji:
Znaczenie granica alimentacji Granica przepuszczalna (w zależności od wymiarowości mechanizmu: powierzchnie, linie albo punkty) mechanizmu hydrogeologicznego z zadaną (znaną) wysokością hydrauliczną i/ albo ghybena(1)-herzberga prawo; soczewki wód słodkich.
Słownik Gaussa-Seidela Metoda:
Znaczenie sposób sposób iteracyjnego rozwiązywania układu równań liniowych opisujących filtrację w zdyskretyzowanym obszarze (→ dyskretyzacja), polegająca na obliczaniu w każdym kroku iteracyjnym nowych ghybena(1)-herzberga prawo; soczewki wód słodkich.
Słownik Granica Drenażu:
Znaczenie Granica przepuszczalna mechanizmu hydrogeologicznego z zadaną (znaną) wysokością hydrauliczną (i/albo stężeniem) //albo poborem, jest to z odpływem wody (i/ ///albo substancji) z mechanizmu w ghybena(1)-herzberga prawo; soczewki wód słodkich.
Słownik Guntelberga Równanie:
Znaczenie Guntelberga równanie Uproszczona postać równania Debye'a-Hückela oparta na fakcie, iż występujący w nim iloczyn Bao ma wartość około 1: Objaśnienia symboli: → Debye'a-Hückela równanie.[JD ghybena(1)-herzberga prawo; soczewki wód słodkich.
Słownik Granica (Systemu Wodonośnego), Brzeg (Systemu Wodonośnego), Bariera:
Znaczenie wodonośnego), brzeg (((mechanizmu wodonośnego), bariera Powierzchnia albo linia (w razie jednostek płaskich) ograniczająca (wyznaczająca) mechanizm wodonośny, dająca się scharakteryzować określonymi ghybena(1)-herzberga prawo; soczewki wód słodkich.

Czym jest Ghybena(1)-Herzberga prawo znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: