Girińskiego schemat (warstwy co to jest
Co to jest Girińskiego schemat (warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym). Wyjaśnienie wodonośnej.

Czy przydatne?

Co to jest Girińskiego schemat (warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym)

Definicja GIRIŃSKIEGO SCHEMAT (WARSTWY WODONOŚNEJ O ZWIERCIADLE SWOBODNYM): Girińskiego model (warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym)
Schemat warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym i poziomym spągu, rozwarstwionej na n jednorodnych warstewek o ki = const i mi.

Słownik Główne Składniki Wód; Makroskładniki:
Znaczenie wód; makroskładniki Składniki nadające określony chemizm wodom podziemnym. Najczęściej utożsamiane z → jonami kluczowymi występującymi w wodach. Niekiedy w okolicy makroskładników (albo jonów girińskiego schemat (warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym).
Słownik Grunhuta I Hintza Wykres:
Znaczenie wykres Wykres paskowy chemizmu wód podziemnych. Wykreśla się dwa poziome paski dla odwzorowania stężeń anionów i kationów (wyrażonych w mval/dm3) i równoległy do nich odcinek prostej, na której w girińskiego schemat (warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym).
Słownik Głębokość Położenia Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie Głębokość położenia zwierciadła wód podziemnych Odległość pomiędzy powierzchnią a zwierciadłem wód podziemnych. → Posterunek wód podziemnych (gruntowych).[AK girińskiego schemat (warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym).
Słownik Geotermometry Chemiczne:
Znaczenie chemiczne Temperatura panująca w zbiorniku wody termalnej (→ wody termalne) może być oszacowana na podstawie składu chemicznego tej wody badanego w pobliżu powierzchni ziemi. U podstawy stosowania g girińskiego schemat (warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym).
Słownik Gospodarka Wodna:
Znaczenie Działalność zmierzająca do ustalania form gospodarowania wodą (podziemną i powierzchniową) w celu racjonalnego zastosowania i ochrony jej zasobów. Opierając się na wynikach badań przyrodniczych, a girińskiego schemat (warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym).

Czym jest Girińskiego schemat (warstwy znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: