Girińskiego schemat (warstwy co to jest
Co to jest Girińskiego schemat (warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym). Wyjaśnienie wodonośnej.

Czy przydatne?

Co to jest Girińskiego schemat (warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym)

Definicja GIRIŃSKIEGO SCHEMAT (WARSTWY WODONOŚNEJ O ZWIERCIADLE SWOBODNYM): Girińskiego model (warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym)
Schemat warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym i poziomym spągu, rozwarstwionej na n jednorodnych warstewek o ki = const i mi.

Słownik Gęstość Wody Ρ:
Znaczenie Skalarna rozmiar fizyczna określająca masę przypadającą na jednostkę objętości. Ważny wpływ na g.w. podziemnej wywiera temperatura, mineralizacja i ciśnienie. Wymiar: [ML -3].Jednostki: g/cm3, kg/m3 girińskiego schemat (warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym).
Słownik Główny Zbiornik Wód Podziemnych; GZWP:
Znaczenie wód podziemnych; GZWP Zbiornik wód podziemnych odpowiadający umownie ustalonym ilościowym i jakościowym kryteriom fundamentalnym: wydajność potencjalnego otworu studziennego powyżej 70 m3/h girińskiego schemat (warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym).
Słownik Główne Składniki Wód; Makroskładniki:
Znaczenie wód; makroskładniki Składniki nadające określony chemizm wodom podziemnym. Najczęściej utożsamiane z → jonami kluczowymi występującymi w wodach. Niekiedy w okolicy makroskładników (albo jonów girińskiego schemat (warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym).
Słownik Gradient Hydrogeochemiczny:
Znaczenie hydrogeochemiczny Zmiany stężeń substancji występujących w wodach podziemnych przypadajace na jednostkę przyrostu głębokości albo odległości. Wyróżniamy więc gradienty pionowe i poziome. Definicja g girińskiego schemat (warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym).
Słownik Gospodarka Wodna:
Znaczenie Działalność zmierzająca do ustalania form gospodarowania wodą (podziemną i powierzchniową) w celu racjonalnego zastosowania i ochrony jej zasobów. Opierając się na wynikach badań przyrodniczych, a girińskiego schemat (warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym).

Czym jest Girińskiego schemat (warstwy znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: