Girińskiego schemat (warstwy co to jest
Co to jest Girińskiego schemat (warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym). Wyjaśnienie wodonośnej.

Czy przydatne?

Co to jest Girińskiego schemat (warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym)

Definicja GIRIŃSKIEGO SCHEMAT (WARSTWY WODONOŚNEJ O ZWIERCIADLE SWOBODNYM): Girińskiego model (warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym)
Schemat warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym i poziomym spągu, rozwarstwionej na n jednorodnych warstewek o ki = const i mi.

Słownik Głębienie Studzien:
Znaczenie Głębienie studzien Ustalenie zbiorcze na ręczne albo maszynowe wykonywanie studzien (kopanie, wiercenie i inne metody).[AK girińskiego schemat (warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym).
Słownik Gaussa-Seidela Metoda:
Znaczenie sposób sposób iteracyjnego rozwiązywania układu równań liniowych opisujących filtrację w zdyskretyzowanym obszarze (→ dyskretyzacja), polegająca na obliczaniu w każdym kroku iteracyjnym nowych girińskiego schemat (warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym).
Słownik Geotermometry Chemiczne:
Znaczenie chemiczne Temperatura panująca w zbiorniku wody termalnej (→ wody termalne) może być oszacowana na podstawie składu chemicznego tej wody badanego w pobliżu powierzchni ziemi. U podstawy stosowania g girińskiego schemat (warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym).
Słownik Granica Zasilania; Granica Alimentacji:
Znaczenie granica alimentacji Granica przepuszczalna (w zależności od wymiarowości mechanizmu: powierzchnie, linie albo punkty) mechanizmu hydrogeologicznego z zadaną (znaną) wysokością hydrauliczną i/ albo girińskiego schemat (warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym).
Słownik Geotermometry Izotopowe:
Znaczenie izotopowe Izotopowe wskaźniki temperatury wody podziemnej oparte na reakcjach zamiany izotopowej pomiędzy wodą termalną (→ wody termalne) a jej rozpuszczonymi składnikami. Do najczęściej służących girińskiego schemat (warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym).

Czym jest Girińskiego schemat (warstwy znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: