Girińskiego schemat (warstwy co to jest
Co to jest Girińskiego schemat (warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym). Wyjaśnienie wodonośnej.

Czy przydatne?

Co to jest Girińskiego schemat (warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym)

Girińskiego model (warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym)
Schemat warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym i poziomym spągu, rozwarstwionej na n jednorodnych warstewek o ki = const i mi.

Czym jest Girińskiego schemat (warstwy znaczenie w Słownik definicje G