Gospodarka wodna zlewniowa co to jest
Co to jest Gospodarka wodna zlewniowa. Wyjaśnienie Gospodarowanie wodą w dziedzinie bilansowania.

Czy przydatne?

Co to jest Zlewniowa Wodna Gospodarka

Definicja GOSPODARKA WODNA ZLEWNIOWA: Gospodarka wodna zlewniowa
Gospodarowanie wodą w dziedzinie bilansowania, oceny zasobów dyspozycyjnych, ochrony zasobów, wydawania pozwoleń wodnoprawnych w dorzeczach albo fragmentach dorzeczy, dla których powoływane są organy administracji gospodarki wodnej. Obowiązuje w państwach rozwiniętych w obszarach dorzeczy sporych rzek. G.w.z. wspólnie z nowymi zasadami administracji gospodarki wodnej znajduje się w projekcie Prawa wodnego złożonym w komisji sejmowej RP. → Gospodarka wodna.[ASd].

Słownik Graficzne Metody Odwzorowania Chemizmu Wód; Graficzne Metody Przedstawiania Chemizmu Wód:
Znaczenie odwzorowania chemizmu wód; graficzne sposoby przedstawiania chemizmu wód sposoby umożliwiające graficzną prezentację wyników analiz chemicznych wód podziemnych. Używane są w tym zakresie wykresy gospodarka wodna zlewniowa.
Słownik Gibbsa Wskaźnik:
Znaczenie Relacja stężeń składników resztkowych do dominujących: rNa+/(Na+ + Ca2+), rCl-/(Cl- + ). Pozwala na ustalenie udziału składników meteorycznych i składników doprowadzanych do wód podziemnych wskutek gospodarka wodna zlewniowa.
Słownik Granica (Systemu Wodonośnego), Brzeg (Systemu Wodonośnego), Bariera:
Znaczenie wodonośnego), brzeg (((mechanizmu wodonośnego), bariera Powierzchnia albo linia (w razie jednostek płaskich) ograniczająca (wyznaczająca) mechanizm wodonośny, dająca się scharakteryzować określonymi gospodarka wodna zlewniowa.
Słownik Gazy Szlachetne; Gazy Rzadkie:
Znaczenie gazy rzadkie Słabo rozpuszczalne w wodzie gazy charakteryzujące się brakiem powinowactwa chemicznego do pozostałych pierwiastków. Są chemicznie obojętne, w wodach występują w stanie wolnym. Do gospodarka wodna zlewniowa.
Słownik Gradient Grad H:
Znaczenie Operator różniczkowy, który działając na funkcję skalarną H(x,y,z) ( → wysokość hydrauliczna) daje wskutek wektor o współrzędnych:-grad H = ∂H/∂x i + ∂H/∂y j + ∂H/∂z k gdzie:i, j, k – wersory osi gospodarka wodna zlewniowa.

Czym jest Gospodarka wodna zlewniowa znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: