Gospodarka wodna zlewniowa co to jest
Co to jest Gospodarka wodna zlewniowa. Wyjaśnienie Gospodarowanie wodą w dziedzinie bilansowania.

Czy przydatne?

Co to jest Zlewniowa Wodna Gospodarka

Definicja GOSPODARKA WODNA ZLEWNIOWA: Gospodarka wodna zlewniowa
Gospodarowanie wodą w dziedzinie bilansowania, oceny zasobów dyspozycyjnych, ochrony zasobów, wydawania pozwoleń wodnoprawnych w dorzeczach albo fragmentach dorzeczy, dla których powoływane są organy administracji gospodarki wodnej. Obowiązuje w państwach rozwiniętych w obszarach dorzeczy sporych rzek. G.w.z. wspólnie z nowymi zasadami administracji gospodarki wodnej znajduje się w projekcie Prawa wodnego złożonym w komisji sejmowej RP. → Gospodarka wodna.[ASd].

Słownik Gazowy Skład Wód (Podziemnych):
Znaczenie podziemnych) Skład gazów występujących w wodach podziemnych. Gazami kluczowymi, mogącymi występować w znaczących ilościach, są: → tlen, → azot, → dwutlenek węgla, → metan, → siarkowodór. Podrzędnie gospodarka wodna zlewniowa.
Słownik Głębienie Studzien:
Znaczenie Głębienie studzien Ustalenie zbiorcze na ręczne albo maszynowe wykonywanie studzien (kopanie, wiercenie i inne metody).[AK gospodarka wodna zlewniowa.
Słownik Girińskiego Schemat (Warstwy Wodonośnej O Zwierciadle Swobodnym):
Znaczenie Girińskiego model (warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym) Schemat warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym i poziomym spągu, rozwarstwionej na n jednorodnych warstewek o ki = const i mi gospodarka wodna zlewniowa.
Słownik Gradient Geotermiczny:
Znaczenie geotermiczny Wzrost temperatury na jednostkę przyrostu głębokości wewnątrz Ziemi poniżej → strefy termicznie neutralnej. Jednostką miary g.g. jest wzrost temperatury w °C na wzrost głębokości (zwykle gospodarka wodna zlewniowa.
Słownik Gaussa-Seidela Metoda:
Znaczenie sposób sposób iteracyjnego rozwiązywania układu równań liniowych opisujących filtrację w zdyskretyzowanym obszarze (→ dyskretyzacja), polegająca na obliczaniu w każdym kroku iteracyjnym nowych gospodarka wodna zlewniowa.

Czym jest Gospodarka wodna zlewniowa znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: