Gradient grad H co to jest
Co to jest Gradient grad H. Wyjaśnienie różniczkowy, który działając na funkcję skalarną H(x,y,z.

Czy przydatne?

Co to jest H Grad Gradient

Gradient grad H
Operator różniczkowy, który działając na funkcję skalarną H(x,y,z) ( → wysokość hydrauliczna) daje wskutek wektor o współrzędnych:-grad H = ∂H/∂x i + ∂H/∂y j + ∂H/∂z k gdzie:i, j, k – wersory osi prostokątnego układu współrzędnych x, y, z. Wektor grad H ustala wartość i kierunek największego spadku funkcji H. W hydrogeologii chodzi tu o funkcję → wysokości hydraulicznej i → gradient hydrauliczny. Wymiar: [1].[TM].

Czym jest Gradient grad H znaczenie w Słownik definicje G