Gradient hydrogeochemiczny co to jest
Co to jest Gradient hydrogeochemiczny. Wyjaśnienie Zmiany stężeń substancji występujących w wodach.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeochemiczny Gradient

Definicja GRADIENT HYDROGEOCHEMICZNY: Gradient hydrogeochemiczny
Zmiany stężeń substancji występujących w wodach podziemnych przypadajace na jednostkę przyrostu głębokości albo odległości. Wyróżniamy więc gradienty pionowe i poziome. Definicja g.h., wedle jego fizycznym sensem, jest używane przy ilościowym opisie zmienności w obrębie różnego rodzaju → pól hydrogeochemicznych. Szczególnym przypadkiem, regularnie stosowanym w hydrogeochemii i zazwyczaj utożsamianym z g.h., jest → gradient mineralizacji wody. Używa się także, przykładowo, definicje gradient chlorkowy, określającego przyrost stężeń jonów Cl przypadający na 100 m wzrostu głębokości (g/dm3 /100 m).[AM].

Słownik Geohydrologia:
Znaczenie Przeciwieństwo → hydrogeologii częsty w poezji amerykańskiej. 2. Edukacja o → hydrologii globu ziemskiego jako całości. 3. Hydrologia i hydraulika wód podziemnych (niekiedy rozumie się pod tym gradient hydrogeochemiczny.
Słownik Gradient Geotermiczny:
Znaczenie geotermiczny Wzrost temperatury na jednostkę przyrostu głębokości wewnątrz Ziemi poniżej → strefy termicznie neutralnej. Jednostką miary g.g. jest wzrost temperatury w °C na wzrost głębokości (zwykle gradient hydrogeochemiczny.
Słownik Gaussa-Seidela Metoda:
Znaczenie sposób sposób iteracyjnego rozwiązywania układu równań liniowych opisujących filtrację w zdyskretyzowanym obszarze (→ dyskretyzacja), polegająca na obliczaniu w każdym kroku iteracyjnym nowych gradient hydrogeochemiczny.
Słownik Granica Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Powierzchnia, a w ujęciu kartograficznym linia dzieląca strefy hydrogeochemiczne ( → strefowość hydrogeochemiczna) różniące się określonymi → warunkami hydrogeochemicznymi (ryc. 30 gradient hydrogeochemiczny.
Słownik Geotermometry Izotopowe:
Znaczenie izotopowe Izotopowe wskaźniki temperatury wody podziemnej oparte na reakcjach zamiany izotopowej pomiędzy wodą termalną (→ wody termalne) a jej rozpuszczonymi składnikami. Do najczęściej służących gradient hydrogeochemiczny.

Czym jest Gradient hydrogeochemiczny znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: