Gradient hydrogeochemiczny co to jest
Co to jest Gradient hydrogeochemiczny. Wyjaśnienie Zmiany stężeń substancji występujących w wodach.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeochemiczny Gradient

Definicja GRADIENT HYDROGEOCHEMICZNY: Gradient hydrogeochemiczny
Zmiany stężeń substancji występujących w wodach podziemnych przypadajace na jednostkę przyrostu głębokości albo odległości. Wyróżniamy więc gradienty pionowe i poziome. Definicja g.h., wedle jego fizycznym sensem, jest używane przy ilościowym opisie zmienności w obrębie różnego rodzaju → pól hydrogeochemicznych. Szczególnym przypadkiem, regularnie stosowanym w hydrogeochemii i zazwyczaj utożsamianym z g.h., jest → gradient mineralizacji wody. Używa się także, przykładowo, definicje gradient chlorkowy, określającego przyrost stężeń jonów Cl przypadający na 100 m wzrostu głębokości (g/dm3 /100 m).[AM].

Słownik Główne Składniki Wód; Makroskładniki:
Znaczenie wód; makroskładniki Składniki nadające określony chemizm wodom podziemnym. Najczęściej utożsamiane z → jonami kluczowymi występującymi w wodach. Niekiedy w okolicy makroskładników (albo jonów gradient hydrogeochemiczny.
Słownik Gospodarka Wodna Zlewniowa:
Znaczenie zlewniowa Gospodarowanie wodą w dziedzinie bilansowania, oceny zasobów dyspozycyjnych, ochrony zasobów, wydawania pozwoleń wodnoprawnych w dorzeczach albo fragmentach dorzeczy, dla których powoływane gradient hydrogeochemiczny.
Słownik Geohydrologia:
Znaczenie Przeciwieństwo → hydrogeologii częsty w poezji amerykańskiej. 2. Edukacja o → hydrologii globu ziemskiego jako całości. 3. Hydrologia i hydraulika wód podziemnych (niekiedy rozumie się pod tym gradient hydrogeochemiczny.
Słownik Główny Zbiornik Wód Podziemnych; GZWP:
Znaczenie wód podziemnych; GZWP Zbiornik wód podziemnych odpowiadający umownie ustalonym ilościowym i jakościowym kryteriom fundamentalnym: wydajność potencjalnego otworu studziennego powyżej 70 m3/h gradient hydrogeochemiczny.
Słownik Grunhuta I Hintza Wykres:
Znaczenie wykres Wykres paskowy chemizmu wód podziemnych. Wykreśla się dwa poziome paski dla odwzorowania stężeń anionów i kationów (wyrażonych w mval/dm3) i równoległy do nich odcinek prostej, na której w gradient hydrogeochemiczny.

Czym jest Gradient hydrogeochemiczny znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: