Gradient hydrogeochemiczny co to jest
Co to jest Gradient hydrogeochemiczny. Wyjaśnienie Zmiany stężeń substancji występujących w wodach.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeochemiczny Gradient

Definicja GRADIENT HYDROGEOCHEMICZNY: Gradient hydrogeochemiczny
Zmiany stężeń substancji występujących w wodach podziemnych przypadajace na jednostkę przyrostu głębokości albo odległości. Wyróżniamy więc gradienty pionowe i poziome. Definicja g.h., wedle jego fizycznym sensem, jest używane przy ilościowym opisie zmienności w obrębie różnego rodzaju → pól hydrogeochemicznych. Szczególnym przypadkiem, regularnie stosowanym w hydrogeochemii i zazwyczaj utożsamianym z g.h., jest → gradient mineralizacji wody. Używa się także, przykładowo, definicje gradient chlorkowy, określającego przyrost stężeń jonów Cl przypadający na 100 m wzrostu głębokości (g/dm3 /100 m).[AM].

Słownik Geotermometry Izotopowe:
Znaczenie izotopowe Izotopowe wskaźniki temperatury wody podziemnej oparte na reakcjach zamiany izotopowej pomiędzy wodą termalną (→ wody termalne) a jej rozpuszczonymi składnikami. Do najczęściej służących gradient hydrogeochemiczny.
Słownik Globalna Linia Wód Opadowych GMWL:
Znaczenie opadowych GMWL Wykres zależności zawartości → deuteru od zawartości tlenu-18 w wodach opadowych kuli ziemskiej. H. Craig (1961) odkrył, iż zależność ta ma charakter liniowy (z wyjątkiem niektórych gradient hydrogeochemiczny.
Słownik Gazy Szlachetne; Gazy Rzadkie:
Znaczenie gazy rzadkie Słabo rozpuszczalne w wodzie gazy charakteryzujące się brakiem powinowactwa chemicznego do pozostałych pierwiastków. Są chemicznie obojętne, w wodach występują w stanie wolnym. Do gradient hydrogeochemiczny.
Słownik Geotermometry Chemiczne:
Znaczenie chemiczne Temperatura panująca w zbiorniku wody termalnej (→ wody termalne) może być oszacowana na podstawie składu chemicznego tej wody badanego w pobliżu powierzchni ziemi. U podstawy stosowania g gradient hydrogeochemiczny.
Słownik Gibbsa Wskaźnik:
Znaczenie Relacja stężeń składników resztkowych do dominujących: rNa+/(Na+ + Ca2+), rCl-/(Cl- + ). Pozwala na ustalenie udziału składników meteorycznych i składników doprowadzanych do wód podziemnych wskutek gradient hydrogeochemiczny.

Czym jest Gradient hydrogeochemiczny znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: