Gradient hydrogeochemiczny co to jest
Co to jest Gradient hydrogeochemiczny. Wyjaśnienie Zmiany stężeń substancji występujących w wodach.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeochemiczny Gradient

Definicja GRADIENT HYDROGEOCHEMICZNY: Gradient hydrogeochemiczny
Zmiany stężeń substancji występujących w wodach podziemnych przypadajace na jednostkę przyrostu głębokości albo odległości. Wyróżniamy więc gradienty pionowe i poziome. Definicja g.h., wedle jego fizycznym sensem, jest używane przy ilościowym opisie zmienności w obrębie różnego rodzaju → pól hydrogeochemicznych. Szczególnym przypadkiem, regularnie stosowanym w hydrogeochemii i zazwyczaj utożsamianym z g.h., jest → gradient mineralizacji wody. Używa się także, przykładowo, definicje gradient chlorkowy, określającego przyrost stężeń jonów Cl przypadający na 100 m wzrostu głębokości (g/dm3 /100 m).[AM].

Słownik Granica (Systemu Wodonośnego), Brzeg (Systemu Wodonośnego), Bariera:
Znaczenie wodonośnego), brzeg (((mechanizmu wodonośnego), bariera Powierzchnia albo linia (w razie jednostek płaskich) ograniczająca (wyznaczająca) mechanizm wodonośny, dająca się scharakteryzować określonymi gradient hydrogeochemiczny.
Słownik Gęstość Wody Ρ:
Znaczenie Skalarna rozmiar fizyczna określająca masę przypadającą na jednostkę objętości. Ważny wpływ na g.w. podziemnej wywiera temperatura, mineralizacja i ciśnienie. Wymiar: [ML -3].Jednostki: g/cm3, kg/m3 gradient hydrogeochemiczny.
Słownik Granica Drenażu:
Znaczenie Granica przepuszczalna mechanizmu hydrogeologicznego z zadaną (znaną) wysokością hydrauliczną (i/albo stężeniem) //albo poborem, jest to z odpływem wody (i/ ///albo substancji) z mechanizmu w gradient hydrogeochemiczny.
Słownik Gradient Mineralizacji (Wód) Gm:
Znaczenie mineralizacji (wód) gm Definicja regularnie utożsamiane z → gradientem hydrogeochemicznym, ustala rozmiar wzrostu mineralizacji wód podziemnych wspólnie z głębokością. Wyrażany w g/dm3/100m. GM = (M2 gradient hydrogeochemiczny.
Słownik Gradient Ciśnienia Grad P:
Znaczenie grad p Różnica ciśnienia hydrostatycznego pomiędzy dwoma punktami położonymi w → systemie hydrogeologicznym ( → warstwie wodonośnej) na jednej linii prądu, przypadająca na jednostkę odległości:grad p gradient hydrogeochemiczny.

Czym jest Gradient hydrogeochemiczny znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: