Gradient mineralizacji (wód co to jest
Co to jest Gradient mineralizacji (wód) gm. Wyjaśnienie gm Definicja regularnie utożsamiane z →.

Czy przydatne?

Co to jest Gradient mineralizacji (wód) gm

Gradient mineralizacji (wód) gm
Definicja regularnie utożsamiane z → gradientem hydrogeochemicznym, ustala rozmiar wzrostu mineralizacji wód podziemnych wspólnie z głębokością. Wyrażany w g/dm3/100m. GM = (M2 - M1 /H 2 - H1) ∙ 100 gdzie: M1, M2 – mineralizacja wód (w g/dm3) na głębokościach H1 i H2, z których pobrano próbki wody. G.m. wód podziemnych można także przedstawiać graficznie (ryc. 29).[AM]Ryc. 29. Graficzne odwzorowanie gradientu mineralizacji wód podziemnych w zachodniej części niecki mazowieckiej.

Czym jest Gradient mineralizacji (wód znaczenie w Słownik definicje G