Graficzne metody co to jest
Co to jest Graficzne metody odwzorowania chemizmu wód; graficzne metody przedstawiania chemizmu wód.

Czy przydatne?

Co to jest Graficzne metody odwzorowania chemizmu wód; graficzne metody przedstawiania chemizmu wód

Definicja GRAFICZNE METODY ODWZOROWANIA CHEMIZMU WÓD; GRAFICZNE METODY PRZEDSTAWIANIA CHEMIZMU WÓD: Graficzne sposoby odwzorowania chemizmu wód; graficzne sposoby przedstawiania chemizmu wód
sposoby umożliwiające graficzną prezentację wyników analiz chemicznych wód podziemnych. Używane są w tym zakresie wykresy liniowe (na przykład → Schoellera wykres), kolumnowe (((na przykład → Collinsa wykres i → Rogersa wykres), paskowe (((((na przykład → Grunhuta i Hintza wykres), kołowe (((((((na przykład → Udlufta wykres), promieniste (((((((((na przykład → Tickela wykres), → trójkątne wykresy i → trójkątno-rombowe wykresy. W poszczególnych metodach stężenia jonów i innych substancji (((((((((((na przykład gazów) są przedstawione w mg/dm3, mval/dm3 albo % mval.[AM].

Słownik Grunhuta I Hintza Wykres:
Znaczenie wykres Wykres paskowy chemizmu wód podziemnych. Wykreśla się dwa poziome paski dla odwzorowania stężeń anionów i kationów (wyrażonych w mval/dm3) i równoległy do nich odcinek prostej, na której w graficzne metody odwzorowania chemizmu wód; graficzne metody przedstawiania chemizmu wód.
Słownik Geneza Wód Podziemnych; Pochodzenie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych; pochodzenie wód podziemnych Wody podziemne powstają z opadów atmosferycznych przez → infiltrację z → kondensacji pary wodnej, czyli są powiązane z → obiegiem wody. Mogą także pochodzić z graficzne metody odwzorowania chemizmu wód; graficzne metody przedstawiania chemizmu wód.
Słownik Geotermometry Izotopowe:
Znaczenie izotopowe Izotopowe wskaźniki temperatury wody podziemnej oparte na reakcjach zamiany izotopowej pomiędzy wodą termalną (→ wody termalne) a jej rozpuszczonymi składnikami. Do najczęściej służących graficzne metody odwzorowania chemizmu wód; graficzne metody przedstawiania chemizmu wód.
Słownik Główne Przewody Przepływu Krasowych Wód Podziemnych:
Znaczenie Kluczowe przewody przepływu krasowych wód podziemnych G.p.p.k.w.p. stanowią → kanały krasowe i mechanizmy szerokich szczelin wypełnione kompletnie wodą albo podziemne rzeki (→ rzeka podziemna).[AR graficzne metody odwzorowania chemizmu wód; graficzne metody przedstawiania chemizmu wód.
Słownik Główne Składniki Wód; Makroskładniki:
Znaczenie wód; makroskładniki Składniki nadające określony chemizm wodom podziemnym. Najczęściej utożsamiane z → jonami kluczowymi występującymi w wodach. Niekiedy w okolicy makroskładników (albo jonów graficzne metody odwzorowania chemizmu wód; graficzne metody przedstawiania chemizmu wód.

Czym jest Graficzne metody odwzorowania znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: