Graficzne metody co to jest
Co to jest Graficzne metody odwzorowania chemizmu wód; graficzne metody przedstawiania chemizmu wód.

Czy przydatne?

Co to jest Graficzne metody odwzorowania chemizmu wód; graficzne metody przedstawiania chemizmu wód

Definicja GRAFICZNE METODY ODWZOROWANIA CHEMIZMU WÓD; GRAFICZNE METODY PRZEDSTAWIANIA CHEMIZMU WÓD: Graficzne sposoby odwzorowania chemizmu wód; graficzne sposoby przedstawiania chemizmu wód
sposoby umożliwiające graficzną prezentację wyników analiz chemicznych wód podziemnych. Używane są w tym zakresie wykresy liniowe (na przykład → Schoellera wykres), kolumnowe (((na przykład → Collinsa wykres i → Rogersa wykres), paskowe (((((na przykład → Grunhuta i Hintza wykres), kołowe (((((((na przykład → Udlufta wykres), promieniste (((((((((na przykład → Tickela wykres), → trójkątne wykresy i → trójkątno-rombowe wykresy. W poszczególnych metodach stężenia jonów i innych substancji (((((((((((na przykład gazów) są przedstawione w mg/dm3, mval/dm3 albo % mval.[AM].

Słownik Granica (Systemu Wodonośnego), Brzeg (Systemu Wodonośnego), Bariera:
Znaczenie wodonośnego), brzeg (((mechanizmu wodonośnego), bariera Powierzchnia albo linia (w razie jednostek płaskich) ograniczająca (wyznaczająca) mechanizm wodonośny, dająca się scharakteryzować określonymi graficzne metody odwzorowania chemizmu wód; graficzne metody przedstawiania chemizmu wód.
Słownik Gradient Hydrauliczny Grad H Spadek Hydrauliczny I:
Znaczenie hydrauliczny grad H spadek hydrauliczny I G.h. ustala wartość i kierunek największego spadku → wysokości hydraulicznej w danym punkcie pola prędkości filtracji. Bez → hipotezy continuum byłby więc graficzne metody odwzorowania chemizmu wód; graficzne metody przedstawiania chemizmu wód.
Słownik Granica Drenażu:
Znaczenie Granica przepuszczalna mechanizmu hydrogeologicznego z zadaną (znaną) wysokością hydrauliczną (i/albo stężeniem) //albo poborem, jest to z odpływem wody (i/ ///albo substancji) z mechanizmu w graficzne metody odwzorowania chemizmu wód; graficzne metody przedstawiania chemizmu wód.
Słownik Głębienie Studzien:
Znaczenie Głębienie studzien Ustalenie zbiorcze na ręczne albo maszynowe wykonywanie studzien (kopanie, wiercenie i inne metody).[AK graficzne metody odwzorowania chemizmu wód; graficzne metody przedstawiania chemizmu wód.
Słownik Glin Al:
Znaczenie głównych metali skorupy ziemskiej, występujący podrzędnie w wodach podziemnych, do których dostaje się raczej wskutek mechanizmów wietrzenia minerałów skałotwórczych. Charakteryzuje się ograniczoną graficzne metody odwzorowania chemizmu wód; graficzne metody przedstawiania chemizmu wód.

Czym jest Graficzne metody odwzorowania znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: