Granica nieprzepuszczalna co to jest
Co to jest Granica nieprzepuszczalna (szczelna). Wyjaśnienie szczelna) Granica mechanizmu.

Czy przydatne?

Co to jest Szczelna Nieprzepuszczalna Granica

Granica nieprzepuszczalna (szczelna)
Granica mechanizmu hydrogeologicznego stanowiąca szczelną przeszkodę dla jakiegokolwiek przepływu (natężenie zerowe) wody i/albo substancji, bez zadanej wysokości hydraulicznej i///albo stężenia substancji, bo miarodajny tu jest → warunek brzegowy II rodzaju z zerowym przepływem (q = 0) i z zerowym strumieniem substancji. W warstwach izotropowych linie i powierzchnie ekwipotencjalne ( → hydroizohipsa, linie jednakowych stężeń substancji) są do tej granicy ortogonalne (prostopadłe w punkcie przecięcia z granicą). We współczesnej hydrogeologii definicja granicy szczelnej jest mniej ////albo bardziej definicją hipotetycznym, niemniej w hipotezach roboczych przy definiowaniu schematu (prototypu) mechanizmu rzeczywistego bardzo regularnie wykorzystywanym.[TM].

Czym jest Granica nieprzepuszczalna znaczenie w Słownik definicje G