Granica (systemu wodonośnego co to jest
Co to jest Granica (systemu wodonośnego), brzeg (systemu wodonośnego), bariera. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Granica (systemu wodonośnego), brzeg (systemu wodonośnego), bariera

Definicja GRANICA (SYSTEMU WODONOŚNEGO), BRZEG (SYSTEMU WODONOŚNEGO), BARIERA: Granica (mechanizmu wodonośnego), brzeg (((mechanizmu wodonośnego), bariera
Powierzchnia albo linia (w razie jednostek płaskich) ograniczająca (wyznaczająca) mechanizm wodonośny, dająca się scharakteryzować określonymi (zdefiniowanymi) warunkami hydrodynamicznymi (warunki graniczne),stanowiąca przeszkodę w rozprzestrzenianiu się wpływów (wymuszeń) pomiędzy systemem hydrogeologicznym a jego otoczeniem.[TM].

Słownik Gazowy Skład Wód (Podziemnych):
Znaczenie podziemnych) Skład gazów występujących w wodach podziemnych. Gazami kluczowymi, mogącymi występować w znaczących ilościach, są: → tlen, → azot, → dwutlenek węgla, → metan, → siarkowodór. Podrzędnie granica (systemu wodonośnego), brzeg (systemu wodonośnego), bariera.
Słownik Granica Wody Słodkiej:
Znaczenie słodkiej Definicja stosowane przy wyznaczaniu strefy kontaktu wód słodkich i słonych, w strefie wybrzeży morskich i przy określaniu głębokości pojawiania się wód zasolonych. → Strefowość granica (systemu wodonośnego), brzeg (systemu wodonośnego), bariera.
Słownik Glin Al:
Znaczenie głównych metali skorupy ziemskiej, występujący podrzędnie w wodach podziemnych, do których dostaje się raczej wskutek mechanizmów wietrzenia minerałów skałotwórczych. Charakteryzuje się ograniczoną granica (systemu wodonośnego), brzeg (systemu wodonośnego), bariera.
Słownik Geohydrologia:
Znaczenie Przeciwieństwo → hydrogeologii częsty w poezji amerykańskiej. 2. Edukacja o → hydrologii globu ziemskiego jako całości. 3. Hydrologia i hydraulika wód podziemnych (niekiedy rozumie się pod tym granica (systemu wodonośnego), brzeg (systemu wodonośnego), bariera.
Słownik Główne Przewody Przepływu Krasowych Wód Podziemnych:
Znaczenie Kluczowe przewody przepływu krasowych wód podziemnych G.p.p.k.w.p. stanowią → kanały krasowe i mechanizmy szerokich szczelin wypełnione kompletnie wodą albo podziemne rzeki (→ rzeka podziemna).[AR granica (systemu wodonośnego), brzeg (systemu wodonośnego), bariera.

Czym jest Granica (systemu wodonośnego znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: