Granica (systemu wodonośnego co to jest
Co to jest Granica (systemu wodonośnego), brzeg (systemu wodonośnego), bariera. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Granica (systemu wodonośnego), brzeg (systemu wodonośnego), bariera

Definicja GRANICA (SYSTEMU WODONOŚNEGO), BRZEG (SYSTEMU WODONOŚNEGO), BARIERA: Granica (mechanizmu wodonośnego), brzeg (((mechanizmu wodonośnego), bariera
Powierzchnia albo linia (w razie jednostek płaskich) ograniczająca (wyznaczająca) mechanizm wodonośny, dająca się scharakteryzować określonymi (zdefiniowanymi) warunkami hydrodynamicznymi (warunki graniczne),stanowiąca przeszkodę w rozprzestrzenianiu się wpływów (wymuszeń) pomiędzy systemem hydrogeologicznym a jego otoczeniem.[TM].

Słownik Główne Składniki Wód; Makroskładniki:
Znaczenie wód; makroskładniki Składniki nadające określony chemizm wodom podziemnym. Najczęściej utożsamiane z → jonami kluczowymi występującymi w wodach. Niekiedy w okolicy makroskładników (albo jonów granica (systemu wodonośnego), brzeg (systemu wodonośnego), bariera.
Słownik Główne Przewody Przepływu Krasowych Wód Podziemnych:
Znaczenie Kluczowe przewody przepływu krasowych wód podziemnych G.p.p.k.w.p. stanowią → kanały krasowe i mechanizmy szerokich szczelin wypełnione kompletnie wodą albo podziemne rzeki (→ rzeka podziemna).[AR granica (systemu wodonośnego), brzeg (systemu wodonośnego), bariera.
Słownik Gradient Hydrauliczny Grad H Spadek Hydrauliczny I:
Znaczenie hydrauliczny grad H spadek hydrauliczny I G.h. ustala wartość i kierunek największego spadku → wysokości hydraulicznej w danym punkcie pola prędkości filtracji. Bez → hipotezy continuum byłby więc granica (systemu wodonośnego), brzeg (systemu wodonośnego), bariera.
Słownik Gazowy Skład Wód (Podziemnych):
Znaczenie podziemnych) Skład gazów występujących w wodach podziemnych. Gazami kluczowymi, mogącymi występować w znaczących ilościach, są: → tlen, → azot, → dwutlenek węgla, → metan, → siarkowodór. Podrzędnie granica (systemu wodonośnego), brzeg (systemu wodonośnego), bariera.
Słownik Gęstość Wody Ρ:
Znaczenie Skalarna rozmiar fizyczna określająca masę przypadającą na jednostkę objętości. Ważny wpływ na g.w. podziemnej wywiera temperatura, mineralizacja i ciśnienie. Wymiar: [ML -3].Jednostki: g/cm3, kg/m3 granica (systemu wodonośnego), brzeg (systemu wodonośnego), bariera.

Czym jest Granica (systemu wodonośnego znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: