Granica (systemu wodonośnego co to jest
Co to jest Granica (systemu wodonośnego), brzeg (systemu wodonośnego), bariera. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Granica (systemu wodonośnego), brzeg (systemu wodonośnego), bariera

Granica (mechanizmu wodonośnego), brzeg (((mechanizmu wodonośnego), bariera
Powierzchnia albo linia (w razie jednostek płaskich) ograniczająca (wyznaczająca) mechanizm wodonośny, dająca się scharakteryzować określonymi (zdefiniowanymi) warunkami hydrodynamicznymi (warunki graniczne),stanowiąca przeszkodę w rozprzestrzenianiu się wpływów (wymuszeń) pomiędzy systemem hydrogeologicznym a jego otoczeniem.[TM].

Czym jest Granica (systemu wodonośnego znaczenie w Słownik definicje G