Granica (systemu wodonośnego co to jest
Co to jest Granica (systemu wodonośnego), brzeg (systemu wodonośnego), bariera. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Granica (systemu wodonośnego), brzeg (systemu wodonośnego), bariera

Definicja GRANICA (SYSTEMU WODONOŚNEGO), BRZEG (SYSTEMU WODONOŚNEGO), BARIERA: Granica (mechanizmu wodonośnego), brzeg (((mechanizmu wodonośnego), bariera
Powierzchnia albo linia (w razie jednostek płaskich) ograniczająca (wyznaczająca) mechanizm wodonośny, dająca się scharakteryzować określonymi (zdefiniowanymi) warunkami hydrodynamicznymi (warunki graniczne),stanowiąca przeszkodę w rozprzestrzenianiu się wpływów (wymuszeń) pomiędzy systemem hydrogeologicznym a jego otoczeniem.[TM].

Słownik Gradient Ciśnienia Grad P:
Znaczenie grad p Różnica ciśnienia hydrostatycznego pomiędzy dwoma punktami położonymi w → systemie hydrogeologicznym ( → warstwie wodonośnej) na jednej linii prądu, przypadająca na jednostkę odległości:grad p granica (systemu wodonośnego), brzeg (systemu wodonośnego), bariera.
Słownik Geotermometry Izotopowe:
Znaczenie izotopowe Izotopowe wskaźniki temperatury wody podziemnej oparte na reakcjach zamiany izotopowej pomiędzy wodą termalną (→ wody termalne) a jej rozpuszczonymi składnikami. Do najczęściej służących granica (systemu wodonośnego), brzeg (systemu wodonośnego), bariera.
Słownik Granica Nieprzepuszczalna (Szczelna):
Znaczenie nieprzepuszczalna (szczelna) Granica mechanizmu hydrogeologicznego stanowiąca szczelną przeszkodę dla jakiegokolwiek przepływu (natężenie zerowe) wody i/albo substancji, bez zadanej wysokości granica (systemu wodonośnego), brzeg (systemu wodonośnego), bariera.
Słownik Główny Zbiornik Wód Podziemnych; GZWP:
Znaczenie wód podziemnych; GZWP Zbiornik wód podziemnych odpowiadający umownie ustalonym ilościowym i jakościowym kryteriom fundamentalnym: wydajność potencjalnego otworu studziennego powyżej 70 m3/h granica (systemu wodonośnego), brzeg (systemu wodonośnego), bariera.
Słownik Głębienie Studzien:
Znaczenie Głębienie studzien Ustalenie zbiorcze na ręczne albo maszynowe wykonywanie studzien (kopanie, wiercenie i inne metody).[AK granica (systemu wodonośnego), brzeg (systemu wodonośnego), bariera.

Czym jest Granica (systemu wodonośnego znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: