Granica (systemu wodonośnego co to jest
Co to jest Granica (systemu wodonośnego), brzeg (systemu wodonośnego), bariera. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Granica (systemu wodonośnego), brzeg (systemu wodonośnego), bariera

Definicja GRANICA (SYSTEMU WODONOŚNEGO), BRZEG (SYSTEMU WODONOŚNEGO), BARIERA: Granica (mechanizmu wodonośnego), brzeg (((mechanizmu wodonośnego), bariera
Powierzchnia albo linia (w razie jednostek płaskich) ograniczająca (wyznaczająca) mechanizm wodonośny, dająca się scharakteryzować określonymi (zdefiniowanymi) warunkami hydrodynamicznymi (warunki graniczne),stanowiąca przeszkodę w rozprzestrzenianiu się wpływów (wymuszeń) pomiędzy systemem hydrogeologicznym a jego otoczeniem.[TM].

Słownik Gradient Grad H:
Znaczenie Operator różniczkowy, który działając na funkcję skalarną H(x,y,z) ( → wysokość hydrauliczna) daje wskutek wektor o współrzędnych:-grad H = ∂H/∂x i + ∂H/∂y j + ∂H/∂z k gdzie:i, j, k – wersory osi granica (systemu wodonośnego), brzeg (systemu wodonośnego), bariera.
Słownik Geneza Wód Podziemnych; Pochodzenie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych; pochodzenie wód podziemnych Wody podziemne powstają z opadów atmosferycznych przez → infiltrację z → kondensacji pary wodnej, czyli są powiązane z → obiegiem wody. Mogą także pochodzić z granica (systemu wodonośnego), brzeg (systemu wodonośnego), bariera.
Słownik Główne Składniki Wód; Makroskładniki:
Znaczenie wód; makroskładniki Składniki nadające określony chemizm wodom podziemnym. Najczęściej utożsamiane z → jonami kluczowymi występującymi w wodach. Niekiedy w okolicy makroskładników (albo jonów granica (systemu wodonośnego), brzeg (systemu wodonośnego), bariera.
Słownik Globalna Linia Wód Opadowych GMWL:
Znaczenie opadowych GMWL Wykres zależności zawartości → deuteru od zawartości tlenu-18 w wodach opadowych kuli ziemskiej. H. Craig (1961) odkrył, iż zależność ta ma charakter liniowy (z wyjątkiem niektórych granica (systemu wodonośnego), brzeg (systemu wodonośnego), bariera.
Słownik Granica Wody Słodkiej:
Znaczenie słodkiej Definicja stosowane przy wyznaczaniu strefy kontaktu wód słodkich i słonych, w strefie wybrzeży morskich i przy określaniu głębokości pojawiania się wód zasolonych. → Strefowość granica (systemu wodonośnego), brzeg (systemu wodonośnego), bariera.

Czym jest Granica (systemu wodonośnego znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: