Granica zasilania; granica co to jest
Co to jest Granica zasilania; granica alimentacji. Wyjaśnienie alimentacji Granica przepuszczalna.

Czy przydatne?

Co to jest Granica zasilania; granica alimentacji

Definicja GRANICA ZASILANIA; GRANICA ALIMENTACJI: Granica zasilania; granica alimentacji
Granica przepuszczalna (w zależności od wymiarowości mechanizmu: powierzchnie, linie albo punkty) mechanizmu hydrogeologicznego z zadaną (znaną) wysokością hydrauliczną i/ albo stężeniem substancji / albo z zadanym natężeniem strumienia, z dopływem wody i/ / albo substancji do mechanizmu hydrogeologicznego ( → warunki brzegowe), w warunkach naturalnych / / albo wymuszonych eksploatacją z mechanizmu.[TM].

Słownik Gospodarka Wodna:
Znaczenie Działalność zmierzająca do ustalania form gospodarowania wodą (podziemną i powierzchniową) w celu racjonalnego zastosowania i ochrony jej zasobów. Opierając się na wynikach badań przyrodniczych, a granica zasilania; granica alimentacji.
Słownik Guntelberga Równanie:
Znaczenie Guntelberga równanie Uproszczona postać równania Debye'a-Hückela oparta na fakcie, iż występujący w nim iloczyn Bao ma wartość około 1: Objaśnienia symboli: → Debye'a-Hückela równanie.[JD granica zasilania; granica alimentacji.
Słownik Granica Drenażu:
Znaczenie Granica przepuszczalna mechanizmu hydrogeologicznego z zadaną (znaną) wysokością hydrauliczną (i/albo stężeniem) //albo poborem, jest to z odpływem wody (i/ ///albo substancji) z mechanizmu w granica zasilania; granica alimentacji.
Słownik Gaussa-Seidela Metoda:
Znaczenie sposób sposób iteracyjnego rozwiązywania układu równań liniowych opisujących filtrację w zdyskretyzowanym obszarze (→ dyskretyzacja), polegająca na obliczaniu w każdym kroku iteracyjnym nowych granica zasilania; granica alimentacji.
Słownik Geotermometry Chemiczne:
Znaczenie chemiczne Temperatura panująca w zbiorniku wody termalnej (→ wody termalne) może być oszacowana na podstawie składu chemicznego tej wody badanego w pobliżu powierzchni ziemi. U podstawy stosowania g granica zasilania; granica alimentacji.

Czym jest Granica zasilania; granica znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: