Granica zasilania; granica co to jest
Co to jest Granica zasilania; granica alimentacji. Wyjaśnienie alimentacji Granica przepuszczalna.

Czy przydatne?

Co to jest Granica zasilania; granica alimentacji

Definicja GRANICA ZASILANIA; GRANICA ALIMENTACJI: Granica zasilania; granica alimentacji
Granica przepuszczalna (w zależności od wymiarowości mechanizmu: powierzchnie, linie albo punkty) mechanizmu hydrogeologicznego z zadaną (znaną) wysokością hydrauliczną i/ albo stężeniem substancji / albo z zadanym natężeniem strumienia, z dopływem wody i/ / albo substancji do mechanizmu hydrogeologicznego ( → warunki brzegowe), w warunkach naturalnych / / albo wymuszonych eksploatacją z mechanizmu.[TM].

Słownik Ghybena(1)-Herzberga Prawo; Soczewki Wód Słodkich:
Znaczenie Herzberga prawo; soczewki wód słodkich Prawo, które ustala formę występowania (w formie soczew) wód słodkich w mierzejach, wyspach i wybrzeżach nadmorskich. Prawo głosi, iż głębokość występowania w granica zasilania; granica alimentacji.
Słownik Gospodarka Wodna:
Znaczenie Działalność zmierzająca do ustalania form gospodarowania wodą (podziemną i powierzchniową) w celu racjonalnego zastosowania i ochrony jej zasobów. Opierając się na wynikach badań przyrodniczych, a granica zasilania; granica alimentacji.
Słownik Geohydrologia:
Znaczenie Przeciwieństwo → hydrogeologii częsty w poezji amerykańskiej. 2. Edukacja o → hydrologii globu ziemskiego jako całości. 3. Hydrologia i hydraulika wód podziemnych (niekiedy rozumie się pod tym granica zasilania; granica alimentacji.
Słownik Główny Zbiornik Wód Podziemnych; GZWP:
Znaczenie wód podziemnych; GZWP Zbiornik wód podziemnych odpowiadający umownie ustalonym ilościowym i jakościowym kryteriom fundamentalnym: wydajność potencjalnego otworu studziennego powyżej 70 m3/h granica zasilania; granica alimentacji.
Słownik Gazy Szlachetne; Gazy Rzadkie:
Znaczenie gazy rzadkie Słabo rozpuszczalne w wodzie gazy charakteryzujące się brakiem powinowactwa chemicznego do pozostałych pierwiastków. Są chemicznie obojętne, w wodach występują w stanie wolnym. Do granica zasilania; granica alimentacji.

Czym jest Granica zasilania; granica znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: