Granica zasilania; granica co to jest
Co to jest Granica zasilania; granica alimentacji. Wyjaśnienie alimentacji Granica przepuszczalna.

Czy przydatne?

Co to jest Granica zasilania; granica alimentacji

Definicja GRANICA ZASILANIA; GRANICA ALIMENTACJI: Granica zasilania; granica alimentacji
Granica przepuszczalna (w zależności od wymiarowości mechanizmu: powierzchnie, linie albo punkty) mechanizmu hydrogeologicznego z zadaną (znaną) wysokością hydrauliczną i/ albo stężeniem substancji / albo z zadanym natężeniem strumienia, z dopływem wody i/ / albo substancji do mechanizmu hydrogeologicznego ( → warunki brzegowe), w warunkach naturalnych / / albo wymuszonych eksploatacją z mechanizmu.[TM].

Słownik Globalna Linia Wód Opadowych GMWL:
Znaczenie opadowych GMWL Wykres zależności zawartości → deuteru od zawartości tlenu-18 w wodach opadowych kuli ziemskiej. H. Craig (1961) odkrył, iż zależność ta ma charakter liniowy (z wyjątkiem niektórych granica zasilania; granica alimentacji.
Słownik Grunhuta I Hintza Wykres:
Znaczenie wykres Wykres paskowy chemizmu wód podziemnych. Wykreśla się dwa poziome paski dla odwzorowania stężeń anionów i kationów (wyrażonych w mval/dm3) i równoległy do nich odcinek prostej, na której w granica zasilania; granica alimentacji.
Słownik Graficzne Metody Odwzorowania Chemizmu Wód; Graficzne Metody Przedstawiania Chemizmu Wód:
Znaczenie odwzorowania chemizmu wód; graficzne sposoby przedstawiania chemizmu wód sposoby umożliwiające graficzną prezentację wyników analiz chemicznych wód podziemnych. Używane są w tym zakresie wykresy granica zasilania; granica alimentacji.
Słownik Gaz Łupkowy:
Znaczenie łupkach Gaz ziemny można podzielić na:złoża konwencjonalne gazu,złoża niekonwencjonalne gazu ziemnego.Złoża konwencjonalne eksploatowane są od ponad 100 lat, z kolei złoża niekonwencjonalne nie są do granica zasilania; granica alimentacji.
Słownik Gospodarka Wodna Zlewniowa:
Znaczenie zlewniowa Gospodarowanie wodą w dziedzinie bilansowania, oceny zasobów dyspozycyjnych, ochrony zasobów, wydawania pozwoleń wodnoprawnych w dorzeczach albo fragmentach dorzeczy, dla których powoływane granica zasilania; granica alimentacji.

Czym jest Granica zasilania; granica znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: