Granica zasilania; granica co to jest
Co to jest Granica zasilania; granica alimentacji. Wyjaśnienie alimentacji Granica przepuszczalna.

Czy przydatne?

Co to jest Granica zasilania; granica alimentacji

Definicja GRANICA ZASILANIA; GRANICA ALIMENTACJI: Granica zasilania; granica alimentacji
Granica przepuszczalna (w zależności od wymiarowości mechanizmu: powierzchnie, linie albo punkty) mechanizmu hydrogeologicznego z zadaną (znaną) wysokością hydrauliczną i/ albo stężeniem substancji / albo z zadanym natężeniem strumienia, z dopływem wody i/ / albo substancji do mechanizmu hydrogeologicznego ( → warunki brzegowe), w warunkach naturalnych / / albo wymuszonych eksploatacją z mechanizmu.[TM].

Słownik Geohydrologia:
Znaczenie Przeciwieństwo → hydrogeologii częsty w poezji amerykańskiej. 2. Edukacja o → hydrologii globu ziemskiego jako całości. 3. Hydrologia i hydraulika wód podziemnych (niekiedy rozumie się pod tym granica zasilania; granica alimentacji.
Słownik Głębienie Studzien:
Znaczenie Głębienie studzien Ustalenie zbiorcze na ręczne albo maszynowe wykonywanie studzien (kopanie, wiercenie i inne metody).[AK granica zasilania; granica alimentacji.
Słownik Gęstość Wody Ρ:
Znaczenie Skalarna rozmiar fizyczna określająca masę przypadającą na jednostkę objętości. Ważny wpływ na g.w. podziemnej wywiera temperatura, mineralizacja i ciśnienie. Wymiar: [ML -3].Jednostki: g/cm3, kg/m3 granica zasilania; granica alimentacji.
Słownik Girińskiego Schemat (Warstwy Wodonośnej O Zwierciadle Swobodnym):
Znaczenie Girińskiego model (warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym) Schemat warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym i poziomym spągu, rozwarstwionej na n jednorodnych warstewek o ki = const i mi granica zasilania; granica alimentacji.
Słownik Gradient Ciśnienia Grad P:
Znaczenie grad p Różnica ciśnienia hydrostatycznego pomiędzy dwoma punktami położonymi w → systemie hydrogeologicznym ( → warstwie wodonośnej) na jednej linii prądu, przypadająca na jednostkę odległości:grad p granica zasilania; granica alimentacji.

Czym jest Granica zasilania; granica znaczenie w Słownik definicje G

  • Dodano:
  • Autor: