Hazena liczba co to jest
Co to jest Hazena liczba. Wyjaśnienie określająca intensywność barwy wody w skali platynowej. →.

Czy przydatne?

Co to jest Liczba Hazena

Definicja HAZENA LICZBA: Hazena liczba
Liczba określająca intensywność barwy wody w skali platynowej. → Barwa wody.[AM].

Słownik Hydrogeologia Stosowana:
Znaczenie służąca Dział hydrogeologii zajmujący się wodami podziemnymi z punktu widzenia możliwości ich zastosowania poprzez ustalonych użytkowników albo umożliwienia działalności człowieka w określonym hazena liczba.
Słownik Hydroizopacha:
Znaczenie na mapie łącząca punkty o jednakowej miąższości (mierzonej w pionie) określonej warstwy albo ustalonych warstw wodonośnych. W językach zachodnich częściej jest stosowane definicja → izopacha.[TM hazena liczba.
Słownik Hydrogeologia Inżynierska:
Znaczenie inżynierska Dział hydrogeologii stosowanej (praktycznej) zajmujący się wodami podziemnymi przez wzgląd na budownictwem lądowym, wodnym, budową ujęć, inżynierią sanitarną. Traktuje o zmianach i hazena liczba.
Słownik Hydrogram Źródła:
Znaczenie Wykres albo inna reprezentacja (na przykład tabela) przebiegu zmian kosztów, stanów i/ albo innych charakterystyk źródła zmiennych w momencie. Przy analizie hydrogramu wydatku, w okresie zasilania hazena liczba.
Słownik Hydrogeologia Środowiskowa:
Znaczenie środowiskowa Dział hydrogeologii zajmujący się problemami ochrony środowiska naturalnego, przewidywaniem migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych, oceną podatności wód podziemnych na hazena liczba.

Czym jest Hazena liczba znaczenie w Słownik definicje H

  • Dodano:
  • Autor: