Hipoteza continuum co to jest
Co to jest Hipoteza continuum. Wyjaśnienie uzasadnieniem opisu dyskretnych → mechanizmów.

Czy przydatne?

Co to jest Continuum Hipoteza

Definicja HIPOTEZA CONTINUUM: Hipoteza continuum
H.c. jest uzasadnieniem opisu dyskretnych → mechanizmów hydrogeologicznych dzięki różniczkowych równań cząstkowych z wykorzystaniem teorii pola prędkości filtracji i → pola hydrogeochemicznego. Przyjmując h.c. rzeczywisty dyskretny ośrodek porowaty zastępujemy fikcyjnym continuum w ten sposób, iż zamiast analizy rzeczywistych prędkości U w → przestrzeni porowej, analizujemy fikcyjne ciągłe pole prędkości filtracji v,z pominięciem obecności etapy stałej mechanizmu hydrogeologicznego (matrycy), i tym samym granic fazowych ciecz/skała. → Szybkość filtracji v definiujemy w każdym punkcie (!) pola filtracji: v(x,y,z), dla (x,y,z) należących do pola filtracji ΩΦ. Aproksymację pola U w ośrodku porowatym dyskretnym polem v w ośrodku ciągłym uzyskujemy poprzez analizę uśrednionej wartości v w otoczeniu punktu o współrzędnych (x,y,z), zwanym reprezentatywną objętością elementarną REV (z angielskiego: Representative Elementary Volume), a makroskopowe definicja → prędkości filtracji v, wedle teorią Darcy'ego, definiujemy jako: v = Q/A. Tak zdefiniowane definicja prędkości filtracji może być używane w mikroskopowym zapisie prawa ciągłości, zachowania, siły i tym samym w różniczkowym → równaniu ogólnym filtracji, pod warunkiem zdefiniowania wielkości REV. REV przyjmuje się jako kulę o średnicy D z równoczesnym przyjęciem d jako długości charakteryzującej ośrodek porowaty (na przykład d może oznaczać d e , d 50 ziaren albo porów skały). Wielkość D należy przy tym tak dobrać, aby charakterystyki skały (ne,n,v,k, μ i inne) były jednoznacznymi funkcjami położenia: f(P(x,y,z)), a jednocześnie nie zależały od rozmiarów REV. Łatwo przy tym można wykazać, iż D >> d i iż musi być mniejsze od pewnego Dmax (D < Dmax), powyżej którego charakterystyki te znowu będą zależeć od D przez wzgląd na niejednorodnością ośrodka (REV z narastaniem D prócz pyłów zacznie ((na przykład obejmować żwiry). Przyjęta w h.c. swego rodzaju „makroskopizacja” jest uzasadniona, bo wielkości opisujące właściwości mechanizmu hydrogeologicznego (parametry i współczynniki) mają jedynie sedno makroskopowy i tylko tak dają się mierzyć i wyznaczać.[TM].

Słownik Humifikacja:
Znaczenie Stopniowy rozkład substancji organicznej przebiegający w warunkach lądowych, przy aktywnym udziale bakterii i niektórych roztoczy, w środowisku wilgotnym i umiarkowanym dostępie tlenu. Wskutek tego hipoteza continuum.
Słownik Hydrogeologia Środowiskowa:
Znaczenie środowiskowa Dział hydrogeologii zajmujący się problemami ochrony środowiska naturalnego, przewidywaniem migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych, oceną podatności wód podziemnych na hipoteza continuum.
Słownik Hazena Liczba:
Znaczenie Hazena liczba Liczba określająca intensywność barwy wody w skali platynowej. → Barwa wody.[AM hipoteza continuum.
Słownik Hydrogeotermia:
Znaczenie Dział geotermii, który zajmuje się przestrzennymi i czasowymi zmianami temperatury i termicznych właściwości wód podziemnych. H. znajduje wykorzystanie między innymi w → hydrogeologii środowiskowej hipoteza continuum.
Słownik Hel He:
Znaczenie szlachetny najczęściej pochodzenia radiogenicznego. Wysokie stężenia h. są spotykane w wodach podziemnych występujących na znaczących głębokościach w szczelnych strukturach. W przypadkach takich hipoteza continuum.

Czym jest Hipoteza continuum znaczenie w Słownik definicje H

  • Dodano:
  • Autor: