humifikacja co to jest
Co to jest humifikacja. Wyjaśnienie substancji organicznej przebiegający w warunkach lądowych, przy.

Czy przydatne?

Co to jest Humifikacja

Definicja HUMIFIKACJA: humifikacja
Stopniowy rozkład substancji organicznej przebiegający w warunkach lądowych, przy aktywnym udziale bakterii i niektórych roztoczy, w środowisku wilgotnym i umiarkowanym dostępie tlenu. Wskutek tego typu mineralizacji substancji organicznej powstają związki humusowe – raczej kwasy humusowe (huminowe i fulwowe) o zróżnicowanej budowie cząsteczkowej i różnej rozpuszczalności w wodzie. Kwasy huminowe tworząc z jednowartościowymi kationami (Na+, K+, rozpuszczalne sole przechodzą łatwo do wód podziemnych, podwyższając ich zabarwienie ( → barwa wody). → Mineralizacja (substancji organicznej).[AM].

Słownik Hydrogeochemia:
Znaczenie Edukacja przyrodnicza o charakterze fundamentalnym i stosowanym. Zajmuje się składem chemicznym wód podziemnych i jego genezą, procesami powodującymi przemiany chemizmu wód podziemnych i humifikacja.
Słownik Hydrowęzeł; Węzeł Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Zespół otworów hydrogeologicznych: studni i otworów obserwacyjnych. W h. wykonuje się → pompowanie badawcze (ryc. 35).[AK] Ryc. 35. Typowe hydrowęzły: studnia (czarna kropka) i humifikacja.
Słownik Hel He:
Znaczenie szlachetny najczęściej pochodzenia radiogenicznego. Wysokie stężenia h. są spotykane w wodach podziemnych występujących na znaczących głębokościach w szczelnych strukturach. W przypadkach takich humifikacja.
Słownik Hydroizopieza:
Znaczenie linia łącząca punkty jednakowego ciśnienia piezometrycznego (→ piezometr), stąd wyraża inną rozmiar niż linia jednakowej wysokości hydraulicznej, a więc → hydroizohipsa. Znając wartość h., wartość humifikacja.
Słownik Hydroizobata:
Znaczenie Hydroizobata Linia na mapie łącząca punkty o jednakowej głębokości do zwierciadła wody podziemnej. W językach obcych częściej wykorzystuje się definicja izobaty. → Izobata.[TM humifikacja.

Czym jest humifikacja znaczenie w Słownik definicje H

  • Dodano:
  • Autor: