Hydrogeologia górnicza co to jest
Co to jest Hydrogeologia górnicza. Wyjaśnienie jest specjalnością z pogranicza hydrogeologii i.

Czy przydatne?

Co to jest Górnicza Hydrogeologia

Definicja HYDROGEOLOGIA GÓRNICZA: Hydrogeologia górnicza
H.g. jest specjalnością z pogranicza hydrogeologii i górnictwa, której zadaniem jest tworzenie racjonalnych, naukowych podstaw dla podejmowania decyzji i działań optymalizujących rozwiązywanie problemów technicznych i ekonomicznych, wynikających z obecności wody w otoczeniu złóż kopalin na wszystkich etapach ich badania i zagospodarowania, jest to poszukiwań, rozpoznania, projektowania kopalń, udostępniania i eksploatacji złóż i likwidacji kopalń (Wilk, 1995). Termin ten obejmuje aktualnie łącznie → hydrogeologię złożową i → hydrogeologię kopalnianą.[AR].

Słownik Hydroizohipsa, Linia Równych Wysokości Hydraulicznych, Linia Ekwipotencjalna:
Znaczenie Linia równych wysokości hydraulicznych, linia ekwipotencjalna Linia łącząca punkty o jednakowej → wysokości hydraulicznej w warstwie wodonośnej (systemie). Układ hydroizohips jest więc mapą hydrogeologia górnicza.
Słownik Hydrogram Źródła:
Znaczenie Wykres albo inna reprezentacja (na przykład tabela) przebiegu zmian kosztów, stanów i/ albo innych charakterystyk źródła zmiennych w momencie. Przy analizie hydrogramu wydatku, w okresie zasilania hydrogeologia górnicza.
Słownik Hydrogeologia Regionalna:
Znaczenie regionalna Dział hydrogeologii zajmujący się analizą → warunków hydrogeologicznych w → regionach hydrogeologicznych, geograficznych albo administracyjnych. Badanie ta dotyczy: warunków hydrogeologia górnicza.
Słownik Hydrogeologia Stosowana:
Znaczenie służąca Dział hydrogeologii zajmujący się wodami podziemnymi z punktu widzenia możliwości ich zastosowania poprzez ustalonych użytkowników albo umożliwienia działalności człowieka w określonym hydrogeologia górnicza.
Słownik Hydrologia:
Znaczenie o środowisku wodnym ze szczególnym uwzględnieniem → obiegu wody w przyrodzie i mechanizmów związanych z tym obiegiem. Model (ryc. 34) wskazuje poziom dokładności prac badawczych, dziedziny i zakres hydrogeologia górnicza.

Czym jest Hydrogeologia górnicza znaczenie w Słownik definicje H

  • Dodano:
  • Autor: