Hydrogeologia górnicza co to jest
Co to jest Hydrogeologia górnicza. Wyjaśnienie jest specjalnością z pogranicza hydrogeologii i.

Czy przydatne?

Co to jest Górnicza Hydrogeologia

Definicja HYDROGEOLOGIA GÓRNICZA: Hydrogeologia górnicza
H.g. jest specjalnością z pogranicza hydrogeologii i górnictwa, której zadaniem jest tworzenie racjonalnych, naukowych podstaw dla podejmowania decyzji i działań optymalizujących rozwiązywanie problemów technicznych i ekonomicznych, wynikających z obecności wody w otoczeniu złóż kopalin na wszystkich etapach ich badania i zagospodarowania, jest to poszukiwań, rozpoznania, projektowania kopalń, udostępniania i eksploatacji złóż i likwidacji kopalń (Wilk, 1995). Termin ten obejmuje aktualnie łącznie → hydrogeologię złożową i → hydrogeologię kopalnianą.[AR].

Słownik Hydrologia:
Znaczenie o środowisku wodnym ze szczególnym uwzględnieniem → obiegu wody w przyrodzie i mechanizmów związanych z tym obiegiem. Model (ryc. 34) wskazuje poziom dokładności prac badawczych, dziedziny i zakres hydrogeologia górnicza.
Słownik Hydrogeologia:
Znaczenie Edukacja o → wodach podziemnych i o procesach wzajemnego oddziaływania podziemnej → hydrosfery, litosfery, atmosfery, biosfery i człowieka. Gdyż występowanie i cechy wody podziemnej są ściśle hydrogeologia górnicza.
Słownik Hydrogeologia Złożowa:
Znaczenie złożowa Dział hydrogeologii zajmujący się wodami złożowymi, regularnie zaliczany do → hydrogeologii górniczej. H.z. ma za zadanie ustalenie warunków hydrogeologicznych rozpoznawanych złóż i ocenę hydrogeologia górnicza.
Słownik Hydrogeologia Ogólna:
Znaczenie ogólna Dział hydrogeologii wykorzystywany jako podbudowa dla innych jej kierunków. Traktuje o → genezie wód podziemnych, ich udziale w → obiegu wody (w przyrodzie), właściwościach skał ( → utwory hydrogeologia górnicza.
Słownik Hydrowęzeł; Węzeł Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Zespół otworów hydrogeologicznych: studni i otworów obserwacyjnych. W h. wykonuje się → pompowanie badawcze (ryc. 35).[AK] Ryc. 35. Typowe hydrowęzły: studnia (czarna kropka) i hydrogeologia górnicza.

Czym jest Hydrogeologia górnicza znaczenie w Słownik definicje H

  • Dodano:
  • Autor: