Hydrogeologia inżynierska co to jest
Co to jest Hydrogeologia inżynierska. Wyjaśnienie Dział hydrogeologii stosowanej (praktycznej.

Czy przydatne?

Co to jest Inżynierska Hydrogeologia

Definicja HYDROGEOLOGIA INŻYNIERSKA: Hydrogeologia inżynierska
Dział hydrogeologii stosowanej (praktycznej) zajmujący się wodami podziemnymi przez wzgląd na budownictwem lądowym, wodnym, budową ujęć, inżynierią sanitarną. Traktuje o zmianach i przeobrażeniach hydrogeologicznych pod wpływem działalności inżynierskiej.[AK].

Słownik Hydrogeochemia:
Znaczenie Edukacja przyrodnicza o charakterze fundamentalnym i stosowanym. Zajmuje się składem chemicznym wód podziemnych i jego genezą, procesami powodującymi przemiany chemizmu wód podziemnych i hydrogeologia inżynierska.
Słownik Hipoteza Continuum:
Znaczenie H.c. jest uzasadnieniem opisu dyskretnych → mechanizmów hydrogeologicznych dzięki różniczkowych równań cząstkowych z wykorzystaniem teorii pola prędkości filtracji i → pola hydrogeochemicznego hydrogeologia inżynierska.
Słownik Hydrowęzeł; Węzeł Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Zespół otworów hydrogeologicznych: studni i otworów obserwacyjnych. W h. wykonuje się → pompowanie badawcze (ryc. 35).[AK] Ryc. 35. Typowe hydrowęzły: studnia (czarna kropka) i hydrogeologia inżynierska.
Słownik Hydrosfera:
Znaczenie hydrosfera Przestrzeń na kuli ziemskiej i wokół niej, gdzie znajduje się woda we wszystkich stanach skupienia. H. obejmuje litosferę, biosferę i znaczącą część atmosfery.[SK hydrogeologia inżynierska.
Słownik Hydrogeologia Rolnicza:
Znaczenie rolnicza Dział hydrogeologii stosowanej (praktycznej) zajmujący się wodami strefy aeracji i płytkimi wodami podziemnymi przez wzgląd na rolniczymi melioracjami wodnymi, drenażem, nawodnieniem i hydrogeologia inżynierska.

Czym jest Hydrogeologia inżynierska znaczenie w Słownik definicje H

  • Dodano:
  • Autor: