Hydrogeologia kopalniana co to jest
Co to jest Hydrogeologia kopalniana. Wyjaśnienie Dział hydrogeologii zajmujący się podziemnymi →.

Czy przydatne?

Co to jest Kopalniana Hydrogeologia

Definicja HYDROGEOLOGIA KOPALNIANA: Hydrogeologia kopalniana
Dział hydrogeologii zajmujący się podziemnymi → wodami złożowymi występującymi w obrębie eksploatowanych złóż surowców mineralnych, z punktu widzenia górnictwa. Do podstawowych zadań h.k. należą: postępujące rozpoznanie warunków hydrogeologicznych w otoczeniu złoża, ocena i prognozowanie → zagrożeń wodnych kopalń i prognozowanie i ograniczanie szkodliwego wpływu działalności górniczej na środowisko wodne, ocena możliwości zagospodarowania → wód kopalnianych.[AR].

Słownik Hydrologia:
Znaczenie o środowisku wodnym ze szczególnym uwzględnieniem → obiegu wody w przyrodzie i mechanizmów związanych z tym obiegiem. Model (ryc. 34) wskazuje poziom dokładności prac badawczych, dziedziny i zakres hydrogeologia kopalniana.
Słownik Hydroizopacha:
Znaczenie na mapie łącząca punkty o jednakowej miąższości (mierzonej w pionie) określonej warstwy albo ustalonych warstw wodonośnych. W językach zachodnich częściej jest stosowane definicja → izopacha.[TM hydrogeologia kopalniana.
Słownik Hydrogeologia Regionalna:
Znaczenie regionalna Dział hydrogeologii zajmujący się analizą → warunków hydrogeologicznych w → regionach hydrogeologicznych, geograficznych albo administracyjnych. Badanie ta dotyczy: warunków hydrogeologia kopalniana.
Słownik Hydrozol:
Znaczenie koloidalny typu zolu, dla którego ośrodkiem rozpraszającym jest woda. Wszystkie zole spotykane w wodach powierzchniowych i podziemnych mają więc charakter hydrozoli, aczkolwiek w skrócie stosuje się hydrogeologia kopalniana.
Słownik Hydrowęzeł; Węzeł Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Zespół otworów hydrogeologicznych: studni i otworów obserwacyjnych. W h. wykonuje się → pompowanie badawcze (ryc. 35).[AK] Ryc. 35. Typowe hydrowęzły: studnia (czarna kropka) i hydrogeologia kopalniana.

Czym jest Hydrogeologia kopalniana znaczenie w Słownik definicje H

  • Dodano:
  • Autor: