Hydrogeologia kopalniana co to jest
Co to jest Hydrogeologia kopalniana. Wyjaśnienie Dział hydrogeologii zajmujący się podziemnymi →.

Czy przydatne?

Co to jest Kopalniana Hydrogeologia

Definicja HYDROGEOLOGIA KOPALNIANA: Hydrogeologia kopalniana
Dział hydrogeologii zajmujący się podziemnymi → wodami złożowymi występującymi w obrębie eksploatowanych złóż surowców mineralnych, z punktu widzenia górnictwa. Do podstawowych zadań h.k. należą: postępujące rozpoznanie warunków hydrogeologicznych w otoczeniu złoża, ocena i prognozowanie → zagrożeń wodnych kopalń i prognozowanie i ograniczanie szkodliwego wpływu działalności górniczej na środowisko wodne, ocena możliwości zagospodarowania → wód kopalnianych.[AR].

Słownik Hydrogeochemia:
Znaczenie Edukacja przyrodnicza o charakterze fundamentalnym i stosowanym. Zajmuje się składem chemicznym wód podziemnych i jego genezą, procesami powodującymi przemiany chemizmu wód podziemnych i hydrogeologia kopalniana.
Słownik Hipoteza Continuum:
Znaczenie H.c. jest uzasadnieniem opisu dyskretnych → mechanizmów hydrogeologicznych dzięki różniczkowych równań cząstkowych z wykorzystaniem teorii pola prędkości filtracji i → pola hydrogeochemicznego hydrogeologia kopalniana.
Słownik Hydrogeotermia:
Znaczenie Dział geotermii, który zajmuje się przestrzennymi i czasowymi zmianami temperatury i termicznych właściwości wód podziemnych. H. znajduje wykorzystanie między innymi w → hydrogeologii środowiskowej hydrogeologia kopalniana.
Słownik Hydrogeologia Stosowana:
Znaczenie służąca Dział hydrogeologii zajmujący się wodami podziemnymi z punktu widzenia możliwości ich zastosowania poprzez ustalonych użytkowników albo umożliwienia działalności człowieka w określonym hydrogeologia kopalniana.
Słownik Hydroizobata:
Znaczenie Hydroizobata Linia na mapie łącząca punkty o jednakowej głębokości do zwierciadła wody podziemnej. W językach obcych częściej wykorzystuje się definicja izobaty. → Izobata.[TM hydrogeologia kopalniana.

Czym jest Hydrogeologia kopalniana znaczenie w Słownik definicje H

  • Dodano:
  • Autor: