Hydrogeologia ogólna co to jest
Co to jest HYDROGEOLOGIA OGÓLNA. Wyjaśnienie hydrogeologii wykorzystywany jako podbudowa dla innych.

Czy przydatne?

Co to jest Ogólna Hydrogeologia

Definicja HYDROGEOLOGIA OGÓLNA: Hydrogeologia ogólna
Dział hydrogeologii wykorzystywany jako podbudowa dla innych jej kierunków. Traktuje o → genezie wód podziemnych, ich udziale w → obiegu wody (w przyrodzie), właściwościach skał ( → utwory hydrogeologiczne), właściwościach fizycznych, chemicznych i innych wód podziemnych; zawiera również podstawy hydrauliki, hydrologii i meteorologii.[AK].

Słownik Hydrogeologia Rolnicza:
Znaczenie rolnicza Dział hydrogeologii stosowanej (praktycznej) zajmujący się wodami strefy aeracji i płytkimi wodami podziemnymi przez wzgląd na rolniczymi melioracjami wodnymi, drenażem, nawodnieniem i hydrogeologia ogólna co to jest.
Słownik Hel He:
Znaczenie szlachetny najczęściej pochodzenia radiogenicznego. Wysokie stężenia h. są spotykane w wodach podziemnych występujących na znaczących głębokościach w szczelnych strukturach. W przypadkach takich hydrogeologia ogólna definicja.
Słownik Hydrowęzeł; Węzeł Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Zespół otworów hydrogeologicznych: studni i otworów obserwacyjnych. W h. wykonuje się → pompowanie badawcze (ryc. 35).[AK] Ryc. 35. Typowe hydrowęzły: studnia (czarna kropka) i hydrogeologia ogólna co znaczy.
Słownik Hazena Liczba:
Znaczenie Hazena liczba Liczba określająca intensywność barwy wody w skali platynowej. → Barwa wody.[AM hydrogeologia ogólna słownik.
Słownik Hydrogram Przepływu:
Znaczenie Krzywa obrazująca rozmiar natężenia przepływu wód w określonym przekroju w relacji do czasu, zazwyczaj w ciągu roku hydrologicznego. Na podstawie hydrogramu (rozbiór, rozdział hydrogramu) można hydrogeologia ogólna znaczenie.

Czym jest Hydrogeologia ogólna znaczenie w Słownik definicje H

  • Dodano:
  • Autor: