Hydrogeologia środowkowa co to jest
Co to jest Hydrogeologia środowiskowa. Wyjaśnienie Dział hydrogeologii zajmujący się problemami.

Czy przydatne?

Co to jest Środowiskowa Hydrogeologia

Definicja HYDROGEOLOGIA ŚRODOWISKOWA: Hydrogeologia środowiskowa
Dział hydrogeologii zajmujący się problemami ochrony środowiska naturalnego, przewidywaniem migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych, oceną podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia i procesami rekultywacji i oczyszczania zbiorników wód podziemnych.[SW].

Słownik Hydroizohipsa, Linia Równych Wysokości Hydraulicznych, Linia Ekwipotencjalna:
Znaczenie Linia równych wysokości hydraulicznych, linia ekwipotencjalna Linia łącząca punkty o jednakowej → wysokości hydraulicznej w warstwie wodonośnej (systemie). Układ hydroizohips jest więc mapą hydrogeologia środowiskowa.
Słownik Hydrogram Przepływu:
Znaczenie Krzywa obrazująca rozmiar natężenia przepływu wód w określonym przekroju w relacji do czasu, zazwyczaj w ciągu roku hydrologicznego. Na podstawie hydrogramu (rozbiór, rozdział hydrogramu) można hydrogeologia środowiskowa.
Słownik Hydroizopieza:
Znaczenie linia łącząca punkty jednakowego ciśnienia piezometrycznego (→ piezometr), stąd wyraża inną rozmiar niż linia jednakowej wysokości hydraulicznej, a więc → hydroizohipsa. Znając wartość h., wartość hydrogeologia środowiskowa.
Słownik Hydrogeochemia:
Znaczenie Edukacja przyrodnicza o charakterze fundamentalnym i stosowanym. Zajmuje się składem chemicznym wód podziemnych i jego genezą, procesami powodującymi przemiany chemizmu wód podziemnych i hydrogeologia środowiskowa.
Słownik Hipoteza Continuum:
Znaczenie H.c. jest uzasadnieniem opisu dyskretnych → mechanizmów hydrogeologicznych dzięki różniczkowych równań cząstkowych z wykorzystaniem teorii pola prędkości filtracji i → pola hydrogeochemicznego hydrogeologia środowiskowa.

Czym jest Hydrogeologia środowiskowa znaczenie w Słownik definicje H

  • Dodano:
  • Autor: