Hydrogeologia stosowana co to jest
Co to jest Hydrogeologia stosowana. Wyjaśnienie hydrogeologii zajmujący się wodami podziemnymi z.

Czy przydatne?

Co to jest Stosowana Hydrogeologia

Definicja HYDROGEOLOGIA STOSOWANA: Hydrogeologia służąca
Dział hydrogeologii zajmujący się wodami podziemnymi z punktu widzenia możliwości ich zastosowania poprzez ustalonych użytkowników albo umożliwienia działalności człowieka w określonym kierunku (Wieczysty 1982). W zależności od gospodarczego ukierunkowania prac i badań hydrogeologicznych w h.s. przykładowo wyróżnia się: h. poszukiwawczą (poszukiwanie i rozpoznawanie wód podziemnych), h. górniczą, h. melioracyjną, h. inżynierską, h. naftową (i gazową), h. ochronną (→ ochrona wód podziemnych). → Hydrogeologia górnicza, → Hydrogeologia środowiskowa.[TB].

Słownik Hydroizohipsa, Linia Równych Wysokości Hydraulicznych, Linia Ekwipotencjalna:
Znaczenie Linia równych wysokości hydraulicznych, linia ekwipotencjalna Linia łącząca punkty o jednakowej → wysokości hydraulicznej w warstwie wodonośnej (systemie). Układ hydroizohips jest więc mapą hydrogeologia stosowana.
Słownik Hydratacja; Uwodnienie, Uwadnianie:
Znaczenie uwodnienie, uwadnianie 1. Mechanizm powszechnie zachodzący w wodach podziemnych, opierający na przyłączaniu cząsteczek wody do znajdujących się w roztworze wodnym jonów i cząsteczek. H. obejmuje w hydrogeologia stosowana.
Słownik Humifikacja:
Znaczenie Stopniowy rozkład substancji organicznej przebiegający w warunkach lądowych, przy aktywnym udziale bakterii i niektórych roztoczy, w środowisku wilgotnym i umiarkowanym dostępie tlenu. Wskutek tego hydrogeologia stosowana.
Słownik Hydrogeologia Ogólna:
Znaczenie ogólna Dział hydrogeologii wykorzystywany jako podbudowa dla innych jej kierunków. Traktuje o → genezie wód podziemnych, ich udziale w → obiegu wody (w przyrodzie), właściwościach skał ( → utwory hydrogeologia stosowana.
Słownik Hydrogeologia:
Znaczenie Edukacja o → wodach podziemnych i o procesach wzajemnego oddziaływania podziemnej → hydrosfery, litosfery, atmosfery, biosfery i człowieka. Gdyż występowanie i cechy wody podziemnej są ściśle hydrogeologia stosowana.

Czym jest Hydrogeologia stosowana znaczenie w Słownik definicje H

  • Dodano:
  • Autor: