Hydrogeologia złożowa co to jest
Co to jest Hydrogeologia złożowa. Wyjaśnienie hydrogeologii zajmujący się wodami złożowymi.

Czy przydatne?

Co to jest Złożowa Hydrogeologia

Definicja HYDROGEOLOGIA ZŁOŻOWA: Hydrogeologia złożowa
Dział hydrogeologii zajmujący się wodami złożowymi, regularnie zaliczany do → hydrogeologii górniczej. H.z. ma za zadanie ustalenie warunków hydrogeologicznych rozpoznawanych złóż i ocenę powody ich zawodnienia. Określone w trakcie rozpoznawania złóż chemizm wód i parametry hydrogeologiczne poziomów wodonośnych dostarczają podstawowych danych do prognozowania → zawodnienia kopalni i zasolenia wód kopalnianych i oceny → zagrożenia wodnego kopalń.[AR].

Słownik Hel He:
Znaczenie szlachetny najczęściej pochodzenia radiogenicznego. Wysokie stężenia h. są spotykane w wodach podziemnych występujących na znaczących głębokościach w szczelnych strukturach. W przypadkach takich hydrogeologia złożowa.
Słownik Hydroizohipsa, Linia Równych Wysokości Hydraulicznych, Linia Ekwipotencjalna:
Znaczenie Linia równych wysokości hydraulicznych, linia ekwipotencjalna Linia łącząca punkty o jednakowej → wysokości hydraulicznej w warstwie wodonośnej (systemie). Układ hydroizohips jest więc mapą hydrogeologia złożowa.
Słownik Hydrogeologia Regionalna:
Znaczenie regionalna Dział hydrogeologii zajmujący się analizą → warunków hydrogeologicznych w → regionach hydrogeologicznych, geograficznych albo administracyjnych. Badanie ta dotyczy: warunków hydrogeologia złożowa.
Słownik Hydrogeologia Inżynierska:
Znaczenie inżynierska Dział hydrogeologii stosowanej (praktycznej) zajmujący się wodami podziemnymi przez wzgląd na budownictwem lądowym, wodnym, budową ujęć, inżynierią sanitarną. Traktuje o zmianach i hydrogeologia złożowa.
Słownik Hydrogeochemia:
Znaczenie Edukacja przyrodnicza o charakterze fundamentalnym i stosowanym. Zajmuje się składem chemicznym wód podziemnych i jego genezą, procesami powodującymi przemiany chemizmu wód podziemnych i hydrogeologia złożowa.

Czym jest Hydrogeologia złożowa znaczenie w Słownik definicje H

  • Dodano:
  • Autor: