Hydrogeologia złożowa co to jest
Co to jest Hydrogeologia złożowa. Wyjaśnienie hydrogeologii zajmujący się wodami złożowymi.

Czy przydatne?

Co to jest Złożowa Hydrogeologia

Definicja HYDROGEOLOGIA ZŁOŻOWA: Hydrogeologia złożowa
Dział hydrogeologii zajmujący się wodami złożowymi, regularnie zaliczany do → hydrogeologii górniczej. H.z. ma za zadanie ustalenie warunków hydrogeologicznych rozpoznawanych złóż i ocenę powody ich zawodnienia. Określone w trakcie rozpoznawania złóż chemizm wód i parametry hydrogeologiczne poziomów wodonośnych dostarczają podstawowych danych do prognozowania → zawodnienia kopalni i zasolenia wód kopalnianych i oceny → zagrożenia wodnego kopalń.[AR].

Słownik Hydratacja; Uwodnienie, Uwadnianie:
Znaczenie uwodnienie, uwadnianie 1. Mechanizm powszechnie zachodzący w wodach podziemnych, opierający na przyłączaniu cząsteczek wody do znajdujących się w roztworze wodnym jonów i cząsteczek. H. obejmuje w hydrogeologia złożowa.
Słownik Hydrowęzeł; Węzeł Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Zespół otworów hydrogeologicznych: studni i otworów obserwacyjnych. W h. wykonuje się → pompowanie badawcze (ryc. 35).[AK] Ryc. 35. Typowe hydrowęzły: studnia (czarna kropka) i hydrogeologia złożowa.
Słownik Hydrogeologia Inżynierska:
Znaczenie inżynierska Dział hydrogeologii stosowanej (praktycznej) zajmujący się wodami podziemnymi przez wzgląd na budownictwem lądowym, wodnym, budową ujęć, inżynierią sanitarną. Traktuje o zmianach i hydrogeologia złożowa.
Słownik Hydrogeologia Górnicza:
Znaczenie górnicza H.g. jest specjalnością z pogranicza hydrogeologii i górnictwa, której zadaniem jest tworzenie racjonalnych, naukowych podstaw dla podejmowania decyzji i działań optymalizujących hydrogeologia złożowa.
Słownik Hydroizopacha:
Znaczenie na mapie łącząca punkty o jednakowej miąższości (mierzonej w pionie) określonej warstwy albo ustalonych warstw wodonośnych. W językach zachodnich częściej jest stosowane definicja → izopacha.[TM hydrogeologia złożowa.

Czym jest Hydrogeologia złożowa znaczenie w Słownik definicje H

  • Dodano:
  • Autor: