Hydrogram przepływu co to jest
Co to jest Hydrogram przepływu. Wyjaśnienie obrazująca rozmiar natężenia przepływu wód w określonym.

Czy przydatne?

Co to jest Przepływu Hydrogram

Definicja HYDROGRAM PRZEPŁYWU: Hydrogram przepływu
Krzywa obrazująca rozmiar natężenia przepływu wód w określonym przekroju w relacji do czasu, zazwyczaj w ciągu roku hydrologicznego. Na podstawie hydrogramu (rozbiór, rozdział hydrogramu) można określić między innymi rozmiar odpływu podziemnego średniego i minimalnego. → Odpływ podziemny, → Natężenie przepływu, – Ruch.[AK].

Słownik Hydrosfera:
Znaczenie hydrosfera Przestrzeń na kuli ziemskiej i wokół niej, gdzie znajduje się woda we wszystkich stanach skupienia. H. obejmuje litosferę, biosferę i znaczącą część atmosfery.[SK hydrogram przepływu.
Słownik Hydroizohipsa, Linia Równych Wysokości Hydraulicznych, Linia Ekwipotencjalna:
Znaczenie Linia równych wysokości hydraulicznych, linia ekwipotencjalna Linia łącząca punkty o jednakowej → wysokości hydraulicznej w warstwie wodonośnej (systemie). Układ hydroizohips jest więc mapą hydrogram przepływu.
Słownik Hydroizobata:
Znaczenie Hydroizobata Linia na mapie łącząca punkty o jednakowej głębokości do zwierciadła wody podziemnej. W językach obcych częściej wykorzystuje się definicja izobaty. → Izobata.[TM hydrogram przepływu.
Słownik Hydrogeologia Rolnicza:
Znaczenie rolnicza Dział hydrogeologii stosowanej (praktycznej) zajmujący się wodami strefy aeracji i płytkimi wodami podziemnymi przez wzgląd na rolniczymi melioracjami wodnymi, drenażem, nawodnieniem i hydrogram przepływu.
Słownik Hel He:
Znaczenie szlachetny najczęściej pochodzenia radiogenicznego. Wysokie stężenia h. są spotykane w wodach podziemnych występujących na znaczących głębokościach w szczelnych strukturach. W przypadkach takich hydrogram przepływu.

Czym jest Hydrogram przepływu znaczenie w Słownik definicje H

  • Dodano:
  • Autor: